Løvetann
Er voldtekt Guds vilje?
Født i feil kropp?