Han som gjør julen gledelig
Når anstøt bir et maktmiddel