Det var synd

Det var synd

18. august, 2014 av

«… omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag.» Luk. 24:47

«Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet …» Apg. 3:19

Evangelieløs evangelisering

Et av de største problemene i dag er at det blir forkynt som om syndefallet aldri har funnet sted.

Det er dessverre mange i kristne miljøer som sier at vi ikke skal forkynne om synd. Populære filmer som Father of Lights og populære forkynnere holder det frem, og halen (menigheten) blir like forvirret som hodet (lederne).

Mange tenker at Gud bare er en kjærlig far som vil ha kontakt med oss og gi oss gode liv. Derfor ser vi folk som er ute å «evangeliserer» uten å kalle folk til omvendelse, og dermed «evangeliserer» de uten å forkynne evangeliet.

Tar Jesus feil?

Ut i fra disse populære fantasiene tar Bibelen tilsynelatende feil når den taler om en radikal adskillelse fra Gud og at det i oss er en opprørsk og gudsfiendtlig syndenatur.

I et forsøk på å være en effektiv og grei evangelist eller forkynner tjener de bare seg selv når de unnlater å forkynne syndenes tilgivelse ved tro og omvendelse. Mens de indirekte sier at Jesus og apostlene gjorde feil og ikke lyder befalingen i Luk. 24:47, stiller de seg samtidig inn i rekken av de falske profetene i Bibelen:

«De sier hele tiden til dem som forakter Meg: ‘Herren har sagt: Dere skal ha fred.’ Til hver den som følger sitt eget harde hjerte, sier de: ‘Intet ondt skal komme over dere.'» Jer. 23:17

Sanne troende har forkynt om synd og omvendelse siden syndefallet

En kjent evangelist i Bergen sa at vi ikke trengte å forkynne om synd fordi det ordnet Den Hellige Ånd. Det er typisk å misbruke Joh. 16:8 som belegg for den tanken: «Når Den Hellige Ånd kommer, skal Han overbevise verden om synd …» Det er en grov forvrengning av Guds ord.

– Alle de sanne profetene i GT forkynte om synd, straff og omvendelse, Jer. 25:4-7.

– Johannes Døperen følger i deres fotspor, Luk. 3:3, 7-20. Han var en kjærlig mann og han forkynte derfor direkte og sant om synd.

– Jesus forkynte krystallklart om synd, dom og omvendelse, Matt. 5-7, Mark. 1:14-15. I Joh. 7:7 sier Jesus til sine brødre som tilsynelatende var ufrelste på den tiden

«Verden kan ikke hate dere, men den hater Meg, fordi Jeg vitner om den at dens gjerninger er onde.»

– Disiplene fulgte sin mester, Mark. 6:12, Apg. 10:42

– Hedningenes Apostel Paulus forkynte også alltid omvendelse, Apg. 17:30-31; 26:18-20

Ser dere hvor bibelsk fjernt det er å si at vi ikke skal forkynne om synd?

Men hvorfor forkynte alle de troende om synd, dom og omvendelse?

Vi trenger å bli overbevist om vår synd og Guds hellighet

Fordi det har faktisk skjedd et syndefall. Vi må forkynne hva synd er og om hvem Gud er fordi det er to ting vi mennesker ikke forstår: at vi er (1) alvorlig syndige og (2) syndens alvorlighet.

1) Mange mennesker er selvrettferdige og tenker at de ikke er så gale:

«Hver vei er rett i mannens egne øyne …» Ord. 21:2a.

Ved å vise dem Guds lov kan de bli overbevist om sin synd (Rom. 3:20; 7:7).

2) Andre er bevisst på at de synder, men ser ikke alvoret i sin synd fordi «alle andre gjør det» og fordi de ikke kjenner Guds hellighet:

«Det er forferdelig å havne i hendene på Den Levende Gud.» Hebr.10:31

Hvorfor må vi kjenne til disse to tingene?

Ingen synd, intet evangelium

Hvis vi ikke kjenner til vår ubetalelige syndegjeld og Guds forferdelige hellighet, vil vi heller ikke forstå og sette pris på Jesu ubegrensede nåde som han skaffet ved å dø i vårt sted. Menneskets synd, Guds lov, Guds vrede og Guds nåde – alt er i korset. Er du med?

Ønsker man å forkynne sann kristendom så må man snakke om syndefallet og de alvorlige realitetene det medførte og medfører fordi uten å snakke om dette så gir Jesu død på korset ingen mening!

Når folk ikke vil snakke om synd og omvendelse, vinker de dermed farvel til korset og sann kristendom. Derfor er det synd å ikke snakke om synd.

Forkynn evangeliet når du evangeliserer

«Dere har trettet Herren. Likevel sier dere: ‘Hvordan har vi trettet Ham?’ Ved at dere sier: ‘Hver den som er ond er god i Herrens øyne, og Han har velbehag i slike.’ …» Malaki 2:17

Ikke sleng deg på den populære bølgen av falske profeter som sier fred når det ikke er fred. Ta Jesus og Johannes til forbilde og forkynn omvendelse til syndenes forlatelse.

Det betyr ikke at du alltid skal fortelle ufrelste om deres synd; men når du forkynner evangeliet så må du overbevise om synd. Det handler ikke om å trykke folk ned, men om å overbevise de om at de trenger medisin, at de trenger redning, slik som vi. Slik at de kan få del i evangeliet og Guds elskede Sønns rike.

Og selv om evangeliet gjerne ikke er det første vi forkynner på skolen og jobben så ønsker vi i kjærlighet å alltid føre folk til evangeliet, slik at de kan omvende seg å få syndenes tilgivelse og bli evig takknemlige for og i det evige liv.

Når tap er seier

Jesus ble ikke korsfestet på grunn av popularitet, og man blir ikke populær i verden når man forkynner om korset, men det er i den fornedrelsen seieren ligger. Forkynn omvendelse, forkynn Kristus korsfestet og alt det innebærer.