Den rettferdige korsfestelsen

28. oktober, 2014 av

Jesus led for mine synder

Har du noen gang sett for deg de smertene Jesus må ha gått gjennom? Slag, stokker, tornekrone. For ikke å snakke om piskingen. De små beinbitene eller metallbitene som var på enden av lærpisken rev virkelig i stykker huden Hans, slik at ribbein og slikt kunne stikke ut av kroppen da all huden rundt var borte. Forferdelig å tenke på. Man ser filmer som ”The Passion of the Christ”. En film som blodig skildrer Jesu siste 24 timer. Og selv i barnebøker kan vi få presentert Jesus sin død som en smertefull død. Men når alt kommer til alt, var det tornekronen, piskingen og naglene i hender og føtter som betalte vår synd? Er det på grunn av den fysiske torturen fra mennesker at vi har fått fred med Gud? Tilfredsstilte Jesus Guds vrede ved å bli straffet av mennesker, eller måtte derimot heller Gud selv straffe Jesus?

Hva nå?

Vi må huske at vår synd er mot Gud (Sal 51:4). Siden synden vår er mot Gud, så er det også Gud som må få betalt. Det er Gud vi står i gjeld til. Jesus måtte dø en blodig død på et kors. Skriften måtte oppfylles da det var profetert om (Sal 22:16) og han skulle være vårt offerlam (1 Kor 5:7), men samtidig er det ikke det som frelser oss. Misforstå meg rett, er du snill. Jesus måtte dø, men hans fysiske død og tortur er ikke det som frelser oss.

Jesaja sa det på denne måten: ”Det var etter Herrens velbehag å knuse ham” (Jes 53:10).

Gud forbannet Jesus

Det var Guds vrede uttømt over Jesus på korset som gjør at vi kan synge ”ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i Jesus Kristus alt nu”. Det var da Kristus ble en forbannelse for oss (Gal 3:13) da han hang på korsets tre at vi gikk fri fra forbannelsen.

Det står skrevet ”forbannet er hver den som ikke holder fast på alle de ord som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør dem” (Gal 3:10). Hvis man ikke holder fast på hvert eneste ord i loven, så er man forbannet. Og da Jesus frivillig tok på seg den forbannelsen, så var ikke det en forbannelse fra mennesker, men fra Gud. Jesus tok ikke på seg vår forbannelse og ble straffet av mennesker for å betale den. Nei, forbannelsen var det Gud som skulle stå bak.

Nådeløst av Gud

En forbannet person er en som ikke har omvendt seg fra sin synd og satt sin lit til Jesus som frelser. Det eneste rettferdige Gud da kan gjøre er å dømme til evig dom, evig forbannelse. En evighet uten noe nåde eller håp. Ikke engang et håp om å dø. Den håpløse og pinefulle forbannelsen var det Jesus tok på seg for oss. Jesus, Guds elskede sønn, bar vår synd opp på korset, og da himmelen ble mørk (Luk 23:44) midt på dagen til kl 3, så ble Jesus Kristus behandlet som om han var en synder. Han ble ikke vist noennåde eller skånsel og fikk Guds skremmende, rettferdige og hellige vrede uttømt over seg selv. ”Han som ikke kjente til synd gjorde Gud til synd for oss, for at vi ved ham skulle få Guds rettferdighet i Ham” (2. Kor 5:21). Jesus som aldri hadde erfart det å synde eller å ønske å synde, fikk smake Guds vrede som om han var Synderen. Han som alltid hadde elsket Gud av hele sitt hjerte, all sin sjel, all sin makt og all sin forstand, og sin neste som seg selv, tok på seg Guds vrede for sånne som oss som aldri har elsket Gud eller vår neste som vi skal. Helt utrolig.

Jesus gjorde det

Jesus valgte å stige ned til jorden, bli ydmyket til døden på korset, ta bort gjeldsbrevet som stod imot oss ved å nagle det til korset (Kol 2:13-14), være soningen vår og faktisk tilfredsstille allmektige Gud sin rettferdige og hellige vrede.

Gud som hater synd med et hellig hat fikk pøst ut sin vrede på all verdens synd for at de som tror på Jesus Kristus som frelser skal få kunne ha fred med Gud. Og siden Jesus bar den synden, så var det Jesus som måtte lide vår straff.

Sannelig, sannelig sier jeg dere – Gud er rettferdig

Og siden Gud skal bruke en evighet på å straffe uomvendte syndere (Matt 25:41), en evighet på å straffe Satan og de andre falne englene (Åp 20:10) så vil aldri hans vrede bli tilfredsstilt. Mens da Jesus led for våre synder, var det i sannhet verdens mest rettferdige dom noensinne. Gud ble 100% tilfreds for offeret som var brakt frem. Og selv om denne dommen sett fra menneskelige øyne var urettferdig, så var det i Guds øyne den mest rettferdige. Aldri har Gud fått vist seg så rettferdig som da han knuste sin egen sønn under sin hellige vrede, og aldri kommer han til å vise sin rettferdighet på en like fullkommen måte som under Jesu lidelse.

Og siden Gud handlet slik, så kan Han være ”rettferdig og rettferdiggjøre de som tror på Jesus” (Rom 3:26). All ære til Gud for hans rettferdighet og for et mesterverk av en plan!