Disippelgjøring på gamlemåten

11. november, 2014 av

«Så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.» Luk. 9:23

Følg Jesus når det passer deg

Vil du leve for Jesus da må du være innstilt på at det kommer til å koste. Jeg tror Jesus sier dette («hvis du vil følge meg så må du faktisk følge meg») fordi det finnes mange som gjerne vil følge Jesus, men bare hvis det ikke er noe stress; bare hvis det er på deres premisser. Hvis de får beholde sin posisjon i vennegjengen; hvis de får beholde sine favoritt synder (stolthet, ukjærlighet, seksuell synd, egenrettferdighet, osv.); hvis de slipper å vitne («om det der plagsomme evangeliet»). Så lenge det ikke ødelegger deres planer, og hvis de ikke helt og fullt må overgi seg – da «følger» de gjerne Jesus og tar i mot himmelbilletten.

Disippelgjøring

Jesus sier tre sjokkerende ting om å være en disippel for å vekke falske disipler og for å skjerpe sanne disipler:

1) Du må fornekte deg selv. Det vil si at du må gi opp styringen av livet ditt, ikke bare noen ting, men hele deg, og gi kontrollen til Jesus. Å omvende seg handler om å oppgi alt en eier og gi det til universets Herre. I den daglige helliggjørelsen handler dette om å kjempe mot synden inni oss.

2) Du må ta opp ditt kors hver dag. Det vil si at din forpliktelse til Jesus gjelder uansett vær og omstendigheter. Du må til og med være villig til å bære ditt eget dødsinstrument i skam som samfunnets avskum – hver dag. I den daglige helliggjørelsen handler dette om å kjempe mot synden utenfor oss.

Mange kan fornekte seg selv på en måte, og mange kan være en motpol til samfunnet – det hjelper ingenting hvis en ikke også gjør den tredje tingen …

3) Du må følge Jesus. Hans eksempel og hans lære (og hvis du hadde levd på Jesu tid, måtte du faktisk bokstavelig gått etter Ham, dersom Han ikke sa noe annet, Mk. 5:18-20).

Disippelgjøring er jo en stor greie om dagen – er det dette som læres?

Mye «må»

Var dette litt mye «må»? Vel, det er Jesus sine «må». La meg gi deg et understrekende «må»: Du må nå bestemme deg om du vil ta Jesus på ordet.

Var dette utfordrende? Vel, det er Jesu utfordring til oss. Og hvordan tror dere de som rundt år 30 stod og hørte på Jesus opplevde dette? For dem var det på en måte en mye større utfordring enn for oss. Fordi de ble faktisk kastet ut av samfunnet/synagogen (Joh. 9:22), risikerte livet (Joh. 12:10) og tok del i skammen (Joh. 15:20).

Å gå på møte og bekjenne Jesu-navnet hjelper deg ikke. Du må gi opp alt og følge Ham hver dag.

Nåde-må

La det også være sagt at dette er et «nåde-må». Det er et «må» som ligger i nådens tilgivelse og i nådens virkekraft. Det var kanskje litt uklart?

Med nådens tilgivelse mener jeg at vi som kristne ikke vil klare å utføre disse befalingene som vi burde og trenger derfor tilgivelse. Dette var grunnen for at Jesus tok opp sitt kors (Luk. 5:31-32; Jes. 53:4-5). Derfra strømmer det rikelig med nåde (Ef. 1:7-8).

Peter var en av dem som ga opp alt og fulgte Jesus. Likevel fornekter han Jesus når det koster. Var det da over og ut for Peter? Nei, han bodde i nådens tilgivelse, og Jesus reiste han opp igjen.

Med nådens virkekraft tenker jeg på at Guds ord virker (1. Tess. 2:13) i det nye oss (2.Kor. 5:17) ved Den Hellige Ånd (2. Kor. 3:18), og at det kan dyktiggjøre oss til å leve som Jesus befaler. Med andre ord, leve hellig (1. Tess. 5:23).

Var Paulus et supermenneske? Nei, men han var fylt av Den Hellige Ånd, som ga Han kraft, blant annet til å takle det tunge.

Så er du villig til å følge Jesus når kostnadene er så store? Når du må oppgi alt?

Redningen

Det som koster gir også gevinst/frukt.

I neste vers står det:

«For hver den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal frelse det.» Luk. 9:24

Med mer enn fare for å gjenta meg selv, du frelser (!) ditt liv ved å gi det opp. Når du overgir det til Jesus. På grunn av det Jesus gjorde for oss.