Hele frelsen

Hele frelsen

29. mai, 2015 av

Hva tenker du på når du hører ordet frelse?

Kanskje tenker du på dagen du selv sa ja til Jesus og tok imot hans nåde? Eller at du er frelst nå? Eller tenker du på frelsen som noe fremtidig, som vil finne sted den dagen du går over målstreken og inn i evig fellesskap med Gud.

Alle delene er riktig… Men ingen av dem er tilstrekkelig.

Frelsen er mer. Gud gir ikke sin nåde stykkevis og delt. Når han gir den så gir han det komplette settet. Alt du trenger for å komme til ham og leve i ham, både her og i evigheten.

For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. (Rom 8:29-30)

La oss se på hva du er dersom du er frelst.

 1. Forutkjent
 2. Forutbestemt til å bli lik Jesus
 3. Kalt til å bli frelst
 4. Rettferdiggjort
 5. Helliggjort
 6. Herliggjjort

Her har vi altså komponenter som ligger i fortiden, i nåtiden og i framtiden. Det er å vente når han som har frelst oss er den samme i går, i dag og til evig tid (Hebr 13:8).

Han opplever ikke tid på samme måte som oss, som en sekvens av hendelser; der framtiden er ukjent, og fortiden bare kan nås gjennom minner; der det eneste håndfaste vi har er et lite utsnitt av tidslinjen som vi kaller “nå”, som er over før vi egentlig har noen mulighet til å ta det inn over oss.

“Nå” er et begrep som mister sin mening i møte med ham som skapte tiden. Han står utenfor. Fortiden og framtiden er like virkelig for Gud som nåtiden. Og dette gjenspeiles i hvordan han frelser oss. Han har skapt vår fortid, vår nåtid og vår framtid. Og i frelsen er hans nåde utøst over vår fortid, vår nåtid og vår framtid.

Legg merke til hvordan denne komplette nåden utarter seg i fortid, nåtid og framtid:

 • (Alle) de som er forutkjent bli forutbestemt
 • (Alle) de som er forutbestemt blir kalt.
 • (Alle) de som er kalt blir rettferdiggjort.
 • (Alle) de som er rettferdiggjort blir helliggjort.
 • (Alle) de som er helliggjort blir herliggjort.

Ingen del kan skilles fra de andre. Du kan ikke si at du har blitt rettferdiggjort, og forventer å bli herliggjort når livet ditt her er over, hvis du ikke er i ferd med å bli helliggjort i dag.

Og om du vet at Jesus har rettferdiggjort deg, og at du lever et liv der du blir likedannet med hans bilde ved helliggjørelse, så kan du også vite sikkert at han ikke kommer til  gi slipp på deg (Joh 17:12) Han kommer til å fullføre det verket han har begynt (Fil 1:6).

Guds evighetsperspektiv tatt i betraktning kan man sågar si at han allerede har fullført det.

Så slutt å plukke frelsen i biter. De som får den får hele. Og har du ikke hele, så har du ikke noen del av den. Gud bryter ikke løfter og Han gjør ikke noe halvveis.