Født i feil kropp?

Født i feil kropp?

21. januar, 2017 av

Emily Thomes vokste opp i en kjedelig småby i sørstatene. For å gjøre livet mer spennende, pushet hun de fleste grenser og normer. Dette innebar mye festing, en lesbisk livsførsel og utprøving av ulike stoffer. Senere tok hun det også enda lenger, og oppførte seg som en gutt. Håret ble klipt, og hun benyttet seg av toalett og garderober som var for gutter. Hva skjedde med Emily?

Hvorfor transseksuelle overbeviser de fleste

Vi får alle empati med de som ærlig forteller sine personlige historier, med både oppturer og nedturer. Vi ønsker at det skal gå bra med dem og at de skal få det de ønsker. Så sterk er kraften i historier at gode retorikere som for eksempel opptrer på TED-arrangement fyller sine taler med personlige historier som ikke bare illustrerer poenget deres, men som er avgjørende for å overbevise ved å engasjere tilhørerens følelser.

Noen av dem som ofte deler sine personlige historier er transseksuelle. Aviser gir dem gjerne oppslag da de vet at slike historier vil vekke interesse hos leserne. Og deres historier overbeviser. Ifølge Pew Research i USA sier 92 % av LGBT-ere (LGBT står for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle) at samfunnet aksepterer deres livsførsel mer nå enn for 10 år siden. Like mange tror at denne trenden vil fortsette, og at samfunnet kommer til å bli enda mer åpne for dem. Men fortsatt er nesten halvparten av den amerikanske befolkningen negative til en LGBT-livsførsel.

Vi ønsker ikke å fordømme noen som ærlig har delt hvordan livet har føltes for dem. De deler om hvordan de helt fra barndommen av har følt at de ble født i feil kropp. Og endelig, da de kom ut av skapet, fikk de oppleve friheten. Eller?

Historien og faktaene som forteller oss noe annet

For de som omfavner en transseksuell livsstil venter det årevis med operasjoner og/eller hormonbehandling. Leger betrygger familier og venner om at vitenskapen er tydelig på at vedkommende er født i feil kropp og trenger operasjonene for å være tro mot seg selv og ha et lykkelig liv. Og da er debatten lagt død. En datters, sønns eller venns personlige historie og legevitenskapen. Man kan ikke motsi det. Eller?

Det finnes andre historier der ute. For hva skjedde egentlig med Emily? For et par år siden ble hun med i en bibelgruppe der de studerte hvem Gud var. Hun kom over noen bibelvers om kjønn og seksualitet, og begynte først å rettferdiggjøre sitt liv og argumentere mot. Etter hvert forstod hun at hun utøvde en «salatbar-religion» der hun kunne velge og vrake fra kristendommen og andre religioner og livssyn, alt etter hva som passet henne. Og da var også sannheten blitt relativ, helt avhengig av hennes følelser.

Bibelen gir oss heldigvis et sikrere kompass for våre liv enn skiftende følelser. Følelser som vi kan bruke for å rettferdiggjøre våre liv. Emily fikk oppleve at hun først ble fri når hun omfavnet Guds identitet for henne. Det begynte med en omvendelse fra alt det Gud hatet, og en tillit til ham og alt han har gjort for henne. Denne omvendelsen innebar også at hun endelig fikk omfavne sin virkelige identitet, den Gud hadde skapt hun til.

Gud hadde ikke gjort noen feil ved å skape henne til jente. Å være født jente var ikke som en annen sykdom man kunne si at man var født med, slik at man kunne si at Gud på den ene siden ikke hadde gjort noe feil, samtidig som en var født i feil kropp. Nei, å være jente var hennes gudgitte identitet. Og det var ved å slutte å følge kulturens løgn om at en alltid må følge sine følelser for å være tro mot seg selv, at hun kunne starte å være tro mot Gud. Emily er i dag gift og får oppleve gleden ved å finne sin sanne identitet som kristen og skapning av en perfekt og vis Gud.

Svært mange transseksuelle sliter psykisk. Derfor vil nok mange hevde at vi som mener at transseksuelle ikke er født i feil kropp, er med på å gjøre livet deres vanskeligere, ved å bidra til dårlig samvittighet. Vi som ikke opplever det som transseksuelle opplever, vet ikke hvor krevende deres situasjon kan være. Og vi er ikke kalt til å se ned på dem eller heve oss over dem. Samtidig har vi både rett til, og ansvar for å kalle dem til deres sanne identitet, der det er naturlig. For det er der friheten ligger.

Det finnes andre fakta der ute enn hva hormonbehandlende leger forfekter:

Mens enkelte trolig vil trekke frem noen de kjenner eller har hørt om som har endret kjønn og er lykkelig, forandrer ikke slike tilfeller på fakta. Pressgrupper for LGBT-rettigheter er snare med å trekke frem seg selv og sine som eksempler, men svært mange av transseksuelle som opprinnelig deltar i forskningsprosjekter dropper ut, og er ikke lenger interessert i å fortelle om sine negative erfaringer.

  •         Aksept for transseksualitet ødelegger for andre. En fullstendig aksept av transseksualisme vil også medføre manglende beskyttelse for gutter og jenter, menn og kvinner, i ulike sammenhenger. For noen år siden gikk en 45 år gammel mann inn i en kvinnegarderobe på en høgskole, og ble forsvart av høgskolen, fordi han identifiserte seg som kvinne. Og hvem var de som høgskole til å benekte hva denne mannen følte seg som? Dersom han virkelig skulle bli akseptert som kvinne, så måtte han vel også få alle de samme rettighetene som biologiske kvinner? Slike historier finnes det allerede en del av, og vil bare øke dersom samfunnet øker aksepten for transseksualisme.

Mennesker som sliter med sin kjønnsidentitet er i en svært vanskelig situasjon, og det er på en måte forståelig at man kan ta desperate valg. Samtidig er det ingenting som understøtter at kjønnsoperasjoner og hormonbehandling er den enkleste veien til et lykkeligere liv. Som vi har sett ovenfor, opplever svært mange at en tvert imot blir mindre lykkelig.

Det er veldig mulig å være kjønnsforvirret og med tiden oppnå en normal kjønnsidentitet, slik vi har sett forskning understøtter. Foreldre trenger ikke å oppmuntre sine kjønnsforvirrede barn til noe som bare vil lede til mer forvirring og som generelt sett ikke har vist seg å gi større lykke. I stedet kan man heller gi sunn veiledning som gir en trygg kjønnsidentitet.

Gud ønsker alltid at vi skal komme til ham med våre problemer, så skulle du være en av de som er kjønnsforvirret, så kom til Gud med det i bønn om trøst og forandring, og kanskje finnes det noen trofaste kristne som kan lytte til deg og hjelpe deg?

Dykk dypere

Transseksualitet er på flere måter et komplisert tema, og det er begrenset hva som kan bli kommunisert gjennom en artikkel. Dersom du ønsker å gå dypere inn i tematikken vil vi gjerne anbefale Focus on the Family sine ressurser.