Ja, kritikk kan være morsomt

25. mars, 2017 av

En av de minst morsomme oppgavene innenfor kristenheten er å kritisere. Samtidig er det bibelsk. Paulus skriver i Titus 1:9 at en eldste må «være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot.» I Galaterne 2:11-14 ser vi Paulus irettesetter Peter for hykleri. Og i 1. Tess 5:14 skriver Paulus: «Irettesett dem som ikke skikker seg vel …».

Irettesettelse og formaninger er dessverre flere ganger på sin plass i denne falne verden. Og det kan være smertefullt. Men ikke alltid. Enkelte ganger kan det være på sin plass å kritisere generelle trender innenfor kristenheten, uten at en irettesetter enkeltpersoner. Da er man ikke ute etter å si at én eller flere konkrete mennesker tar feil, men en utfordrer derimot måten mange ser ut til å tenke eller handle på. Så kan det være opp til den enkelte hvordan en tar imot dette. Og dette kan være morsomt.

Den amerikanske kristen-komikeren John Christ gjør dette hele tiden. Mens hans primære hensikt ser ut til å være å få kristne til å le, reiser han samtidig mange problemstillinger, og mye av det han sier kan forstås som en indirekte kritikk av amerikansk kristenhet.

Sjekk for eksempel ut denne videoen:

Også her i Norge kan vi fort tenke at vi skal finne oss en menighet akkurat etter vår smak. Og det kan nesten være litt latterlig hvordan vi har havnet i en forbrukstanke mens de første kristne så på menigheten som fellesskapet der de delte alt.

En annen aktør som har gjort humor av å til en viss grad kritisere kristenheten er The Babylon Bee. Her kan humoren gå på alt for lette ting som en pastor som sier at han skal konkludere mens han fortsetter å tale 45 minutter lengre, til mer alvorlige ting.

Humor er en gave fra Gud som kan lyse opp hverdagen og være med på å bryte isen. Samtidig kan det bli brukt feil. Det er enkelte ting ved vår tro og eksistens som er så pass alvorlige at det ikke egner seg til å tulle med og i tillegg fort kan føre til at mennesker blir såret. Man tuller for eksempel ikke med døden eller dommen etter døden.

Siden det er mulig å ironisere på en slik måte at andre oppfatter en som arrogant og nedlatende, er det lurt å tenke gjennom hvordan tilhøreren kan oppfatte det. Men siden satire blir brukt i Bibelen kan vi også bruke det, så lenge det blir gjort med rett motiv og med tanke på det meste i møte med dem som blir kritisert.