Ikke provoser meg!
Hva gjør vi når kristne lever i synd?