Når anstøt bir et maktmiddel
Hvorfor er loviskhet så farlig?