Advarsel mot Bethel og Jesusfellesskapet

På grunn av all vranglæren som Bethel church i Redding og Jesusfellesskapet står for og åpner opp for så må det advares mot. Måtte Gud gi oss å være nidkjære for det sanne evangeliet og måtte Han gi oss en urokkelig tillit til Hans ord og dets tilstrekkelighet.