Guds vrede

Guds vrede

18. september, 2015 av

”Gud er en rettferdig dommer, og Gud er vred hver dag.” Salme 7:12

I avisen Dagen foregår det for tiden en debatt om Guds dom. Flere der hevder at de tider der Gud dømmer er forbi, men stemmer det med Guds eget ord?

Hva er Guds vrede?

Guds vrede er alltid et uttrykk for Hans rettferdighet, og er derfor noe vi burde prise Ham for. På samme måte kan vi takke for at vi har en ordensmakt i Norge som ønsker å håndheve rettferdighet og den norske loven ved å hindre anarki og straffe kriminelle.

Vi burde derfor ikke skjemmes over Guds vrede, men forkynne den og takke for den fordi den er rettferdig og nødvendig.

Skulle ikke Gud bli sint når Han ser all urett og ondskap som menneskene gjør? En gud som forholder seg likegyldig til misunnelse, baktalelse, løgn, hor, stolthet, mord, griskhet osv. er ikke god. Og et land som ikke straffer kriminelle er heller ikke godt. Siden Gud er perfekt og hater det onde, reagerer Han med et hellig sinne og sorg når Hans gode lov brytes.

Samtidig som vi priser Gud for Hans rettferdighet, må vi også sørge fordi den råker mennesker vi er glad i. På samme måte er vi takknemlig for det norske rettssamfunnet selv om en av våre venner blir rettmessig dømt.

Gud gleder seg ikke over den ugudeliges død (Esek. 33:11), selv om dommen er rettferdig. Vi gleder oss ikke over at en venn blir buret inne, selv om dommen er rettferdig.

Videre skal vi nå se på hvordan Gud utøver sin vrede og dom. Det kan beskrives på mange måter, og her er én mulig tredelt kategorisering:

1) Den pågående dommen

Mange tror ikke at Gud dømmer nå siden vi lever i tiden etter at Jesus tok straffen på seg. Gud i Det gamle testamentet (GT) dømmer hardt og ofte, men slik er det ikke i Det nye testamentet (NT), sies det. Men Bibelen gir en annen forklaring. Dette blir klart når vi tenker at konsekvensene av korset ikke bare går fremover i tid (NT) men også tilbake i tid (GT). Noah, Abraham og Rut ble frelst på samme måte som Ola og Kari – ved Jesu stedfortredende liv og død, og troen på Guds løfter.

Så selv om korset gjelder som soning i den gamle pakt, så ser vi at det ikke opphever Guds dom i GT. Korset opphever heller ikke Guds pågående dom i den nye pakt.

Jakobs brev forteller oss at vi i den nye pakt er under samme kår som Elia fra den gamle pakt:

«Elia var et menneske under samme kår som vi, og han ba inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder.» Jak. 5:17

Det er altså fortsatt grunn til å frykte Gud! (Luk. 12:4-5)

2) Den eskatologiske dommen

Dette er en intensivering av dom som hører endetiden til. Vi kan lese om den blant annet i en del av Åpenbaringsboken. Den samme intensiveringen som Jesus snakker om når han taler om endetiden og fødselsveene som blir sterkere og sterkere (Mat. 24:8, Rom. 8:18ff). Denne endetidsvreden vil bli fullbyrdet med syv forferdelige plager (Åp. 15:1ff).

3) Den endelige dommen

Evig glede for de som er frelst fra sin straff, eller evig pine for dem som ikke tror og fortsatt er skyldig.

«Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Matt. 25:46

Ofte bortforklart og forsømt, men like fullt en enormt viktig sannhet fra Jesu munn.

Guds tålmodighet

Selv om Gud blir sint hver dag fordi det skjer så mye synd og ondt hver dag, så er Gud tålmodig. I 400 år ventet Gud før Han uttalte «… du skal ikke vise dem nåde.” (5. Mos. 7:2), og fullstendig ødela de onde kanaanittene. Få sørget når Hitler ble knust på grunn av den ondskapen han stod for, og få sørget når kanaanittene ble knust på grunn av de forferdelige syndene der.

Gud er tålmodig.

Jeg skulle vært kastet i helvete for lengst på grunn av mine synder, men Gud er sen til vrede og nådig mot oss, fordi Han vil frelse (2. Pet. 3:9).

Jesus frelser fra Guds vrede

Har en ikke vendt seg om og trodd evangeliet så lever man i opprør mot Gud, og Gud kan når som helst i sin rettferdige vrede rive en ut av dette livet.

Derfor dro Paulus rundt om i verden og forkynte i alvor og kjærlighet:

«… Vi ber på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!» 2. Kor. 5:20

Og grunnen til at Paulus kunne si det er fordi at Jesus tok Guds vrede – Guds rettmessige dom – på seg da Han hang på korset i Israel for ca. 2000 år siden. Men Jesus hadde ikke noen egen synd. Det var vår synd Han led for! Ved troen på Jesus kan vi dermed gå fri fra vreden og straffen for våre ekle synder. Vi kan gå fra å være vredens barn til å være Guds elskede barn (Ef. 2).

«… Vi var av naturen vredens barn … Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende …» Ef. 2:3,4

Blinde eller bare stilltiende kristenledere?

Det virker som om mange kristne ledere har vanskeligheter med å lese hva Skriften sier så klart på dette punktet. Når det kommer til Guds dom og suverenitet (Job 42:2) er det som om det ligger et slør over deres hoder.

Kristenfolket må be om at de kristne lederne ikke setter lit til sin egen forstand men lar seg lede og rettlede av Guds ord (Jer. 17:5). Det er så lett å falle i egenkjærlighet, menneskefrykt og politisk korrekthet (tre sider av samme sak), men frykt for Herren fører til et liv i troskap mot hele Hans ord.

Å hoppe over uhyggelige bibelske sannheter gjør det enklere og mer komfortabelt å være kristen og mange vil sette pris på det, men det er egentlig en dødbringende bjørnetjeneste. For hvis man vil være politisk korrekt og ha det behagelig så vil Bibelens Gud bli ukjent for oss.

Enten eller

Hvis Gud ikke lenger blir vred over synd så har Han forandret seg. Hvis Gud ikke lenger reagerer med et hellig hat mot synd så trenger vi ikke lenger frelse. Men vi vet at Gud aldri forandrer seg, og vi vet at alle som ikke tror på Jesus trenger frelse fordi de er under Hans vrede.

”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over Ham.” Joh. 3:36

I neste innlegg skal vi se nærmere på den pågående dommen.