metoo

12. februar, 2018 av

Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne.

Efeserne 5:11-12

Som en konservativ kristen og motstander av den moderne feministbevegelsen, stilte jeg meg i utgangspunktet svært kritisk til #metoo kampanjen. Jeg satt med inntrykket av at nå var Hollywood i gang med en ny sak der en forsøker å fremme egen fromhet. Dette er en ny amerikansk greie som baseres ene og alene på det sentimentale. Av den grunn tok jeg ikke særlig høyde for fenomenet.

Etter mitt skjønn gjorde bevegelsen seg relevant i Norge desember 2017, når varslingene rundt AP’s nestleder Trond Giske ble dratt fram i lyset. Det kom fram at flere kvinner innad i partiet hadde opplevd å bli seksuelt trakassert av nestlederen. Januar 2018, oppstod det også en skandalesak rundt Trine Skei Grande[link], partileder i Venstre. Det kom fram at hun og en ung mann fra ungdomspartiet hadde hatt en seksuell relasjon. Det er derimot avklart av begge parter at dette ikke var et overgrep, men gjensidig samtykke. Rundt den samme tiden kom det fram at tidligere leder for Unge-Høyre, Kristian Tonning Riise, hadde drevet med usømmelig atferd ovenfor sine kvinnelige partimedlemmer i ungdomspartiet. Samme måned ble jeg også obs på at FRP-politiker Ulf Leirstein hadde invitert en 15 år gammel gutt fra ungdomspartiet til å ta del i seksuelle handlinger, sammen med en godt voksen kvinne. Dette danner et slags bilde på hvor grusomt lav den seksuelle moralen er i Norge idag, og ikke minst lidelsene det påfører de uskyldige partene.

Dersom slikt oppstår blant de som på mange måter aktes høyest i samfunnet, vil jeg anta med sorg og gru at det muligens er mørkere blant oss dødelige. Sørgende må det erkjennes, at dette har også har vist seg å være sant for enkelte menigheter. Inntil nå, har det ikke kommet frem noe liknende i Norge og forhåpentligvis vil sannheten vise seg at det ikke heller har oppstått noe tilsvarende. Det kan komme av at enkelte trossamfunn har klare og tydelige retningslinjer for hvordan å forebygge og håndtere slike situasjoner. Flere saker kunne ha blitt nevnt og kunne blitt en artikkel i seg selv, men hensikten er å danne et overblikk av situasjonen.

Mitt inntrykk av bevegelsen er at den virker å være ustabil. Det er en reell bekymring at den kan bli kapret av mennesker med onde hensikter, ved å misbruke den til å skyte ned eventuelle meningsmotstandere e.l. Det er ikke uvanlig av verden å misbruke slikt for å fremme egen agenda, og det er noe vi som kristne må være bevisste på. Vi er nødt å være obs på å ikke bli revet med i øyeblikket ettersom det kan gå ut over uskyldige.

Slik jeg har sett det til nå i Norge, er det positivt at overgripere blir fersket og håndtert. Det er vår plikt som kristne å avsløre ondskapen for det det virkelig er. Det er verken rettskaffent eller gudfryktig for en person å seksuelt misbruke eller tvinge noen inn i et slikt mørke, om det så er kvinne eller mann. Slike handlinger er med på å undergraver Guds bilde i mennesket og gjøre det til noe det ikke er – å gjøre sitt medmenneske til et middel for egen nytelse. Slikt skal ikke tolereres i en Kristi menighet.

De nevnte sakene opplevde jeg som overraskende og årsak til sorg, men vi kan egentlig ikke bli overrasket over slike hendelser. Vår tid er sterkt preget av en etikk som styres av hva den enkelte føler og synser, en slags selvrealisering, og ikke av rasjonelle prinsipper som avgjør hva som er rett eller galt. Men vi skjønner heldigvis at noe er galt, og med god grunn forventer vi at de som blir tatt får alvorlige konsekvenser. I den tradisjonelle kristne lære er det snakk om at mennesket er en fallen skapning, som et resultat av fallet i Edens hage (1 Mosebok 3:1-7, 14-19; Romerne 5:12). En konsekvens av dette, er at mennesket (under naturlige omstendigheter) ikke ønsker eller trakter etter det som er moralsk riktig og er derfor uvillig til å bøye seg for Herren og hans rettskafne veier (Romerne 1:18-32; 2:14-16; 3:9-18). Et menneske kan på et vis dekke til ondskapen sin og være flott på utsiden (Matteus 23:27), men 2 Peter 3:10 forteller oss om at det kommer en dag da alle gjerninger som er gjort på jordens overflate, skal komme fram i lyset. Da vil ikke en ytre fasade av godhet være tilstrekkelig.

Den ultimate og eneste reelle løsningen på #metoo, er evangeliet. Nemlig, at som hvert enkelt menneske er vi nødt til å erkjenne vår skyld ovenfor mennesker, men fremfor det, vår skyld ovenfor Gud. Vi må snu oss vekk fra disse selv-opphøyende ideer – at ens nytelse er det ytterste gode, og tanken om at en kan tro at en har rett til å gjør det en vil. Snu deg vekk fra deg selv og til Jesus Kristus. Denne ondskapen som bor i mennesket til å gjøre de mest utenkelige ting kan kun kureeres av erkjent skyld og omvendelse til Kristus og hans veier.

Les også:

Kari Margrethe Solvang fra NLM, om håndtering av seksuelle krenkelser

Summer White, skribent for Sheologian, om evangelisk tilnærming til bevegelsen