Er Kristendom mer Troverdig enn andre Religioner?

Er kristendommen mer troverdig enn andre religioner?

24. oktober, 2018 av

En sammenligning av kristendom, islam og mormonismen.

Kriteriet for å vurdere om religion er ekte

Hvordan kan vi vite at Jesus er mer troverdig enn Muhammed (islam) og Joseph Smith (mormonismen)? Et enkelt kriterium kan hjelpe oss å finne svar på dette spørsmålet. Hva motiverer mennesker til å starte en ny religion?

Mye av verdenshistorien kan forstås bedre om en forstår hva som motiverer folk. Tre ateister gir oss tre ulike sekulære tolkninger på hva som motiverer folk.

Filosofen Karl Marx mente at økonomi var drivkraften bak all atferd. Dette betyr da at økonomiske interesser er underliggende for blant annet religiøs atferd. Religionen ifølge Karl Marx var dermed bare et dekke for underliggende økonomiske interesser. I en slik tolkning så starter folk religioner for å tjene seg rike.

Psykologiens far Sigmund Freud mente at seksualitet var menneskets sterkeste drivkraft. Årsaken til menneskenes atferd er motivert av sex. Drivkraften til for eksempel å gifte seg som ofte gjennom historien gav tilgang på sex vil da være drivkraften som driver menneskelig atferd.

Økonomi i en slik tolkning er da bare et middel til å skaffe mer sex. Også religiøse ledere startet her religion for å ha tilgang på mer sex. Polygami som et eksempel.

Filosofen Friedrich Nietzsche mente derimot at det var ønske om makt som var drivkraften i folk. Religion vil da bli opprettet for å skaffe makt og å holde andre nede slik at en selv kan sitte med makten.

Det er ingen tvil om at penger, sex og makt (greed, girls and glory) er en sterk drivkraft som forklarer mye av verdenshistoriens utvikling. En trenger heller ikke gå langt i vårt eget samfunn for å finne finne penger, sex og makt som årsak til menneskers atferd. Og med dette i minne så kan en bedre analysere hvor troverdig flere av verdensreligionene er.

Muhammed

Jeg har valgt å bruke islam og den mormonske religionen som eksempler. Hinduismen har ingen grunnlegger og buddhismen slik Buddha praktiserte den er ikke en religion, men en filosofi. Derfor blir Muhammed og Joseph Smith eksemplene som brukes.

Muhammed, grunnleggeren av islam, fikk mange koner. Noen «lærde sier» 11, mens andre 13 eller kanskje opptil 16. Hans yngste kone var 6 år gammel «, og tre år senere hadde han samleie med henne.» I tillegg hadde han mange konkubiner.

Muhammed fikk også stor politisk makt og var svært rik etter mye kriging og plyndring av karavaner. De som var trofaste mot Muhammed fikk også makt, velstand, koner og konkubiner som belønning. Penger, sex og makt forklarer her i stor grad islams grunnleggelse.

Joseph Smith

Joseph Smith var en amerikansk profet og grunnleggeren av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne). Han skrev Mormons bok i 1830 etter åpenbaring fra en engel. Joseph Smith hadde 42 koner, ble rik og fikk åpenbart mye makt i sitt religiøse samfunn. Også her forklarer makt, sex og penger hvorfor han grunnla sitt sekteriske kirkesamfunn.

Det interessante med Muhammed og Joseph Smith er hvor skremmende like deres liv er. Sosiologen Alvin J. Schmidt argumenterer i sin bok: «The American Muhammed» at Joseph Smith hentet mye inspirasjon fra Muhammed.

Mye tyder på at denne teorien stemmer. Både Muhammed og Joseph Smith virker i stor grad til å ha vært motivert av penger, sex og makt for å opprette sine religioner.

En viktig forskjell på Muhammed og Joseph Smith er at Smith ikke lykkes i samme grad som Muhammed i få politisk makt til å drepe sine motstandere. Joseph Smith kunne oppnådd mye av det samme, men ble til slutt drept i fengsel etter å ha brutt mange amerikanske lover blant annet gjennom polygami.

Jesus, Paulus, disiplene og kristendommen

Forskjellen til kristendommens grunnleggere kunne knapt vært større. De ofret alt for sin tro. Jesus døde på korset for sin tro og oppstod den tredje dagen (1 Korinter 15). Jesus, som kristne mener er Gud, ble pint på korset og kan ikke beskyldes for å være motivert av verken sex, penger eller makt. Han fikk lidelse, tortur og døden i stedet.

Paulus forfulgte kirken og var ansvarlig for drapet på Stefanus. Paulus var en lærd fariseer med enorm utdannelse, romersk statsborgerskap, kunnskap om gresk kultur og kunne flere språk.

Likevel gav Paulus opp alt dette og ble sannsynligvis utstøtt av sin egen familie for å følge den oppstandne Jesus som han selv var overbevist om at han hadde møtt. I stedet for sex, penger og makt så fikk Paulus tortur, fengsling, forfølgelse, og halshugging i Roma der han ble drept. Alt dette kunne han ha unngått om han hadde fornektet Jesus.

Mange av de 12 disiplene som fulgte Jesus hadde vanlige jobber og noen hadde familier. De gav opp alt dette for å dø for den oppstandne Jesus. 11/12 av disiplene ble drept. Peter, som var en av dem, ble korsfestet opp ned. De tapte alt og fikk tortur, forfølgelse og drap i stedet.

Kristendommen, islam og mormonismen

Islam med Muhammed sitt opphav kan forklares ut fra Marx, Freud og Nietzsche sitt fokus på penger, sex og makt. Det kan også mormonismen med Joseph Smith som grunnlegger. Svært mange kunne tenke seg å starte en religion om de fikk tilgang på mer sex, penger og makt.

Men kristendommen skiller seg her sterkt ut. Ingen kan beskylde Jesus Kristus, Paulus og disiplene for å være motivert av hverken sex, penger eller makt.  Jesus befalte oss å gi opp både penger (6:24), sex (Matteus 19:9-10), og makt (Matteus 20:26). Kirken ble også forfulgt og kristne ble drept i de 300 første årene i kirkehistorien. Mange tapte alt for å følge Jesus.

Det eneste som forklarer dette og kristendommens opprinnelse er at Jesus oppstod fra de døde, at dette er en sann historisk hendelse og at grunnleggerne av kristendommen var villige til å dø for denne sannheten.

Det er tross alt sannheten som setter oss fri. Folk lever for penger, sex og makt, mens sannheten er en villig til å dø for. Jesus sa tross alt at en må være villig til å miste livet for å finne det (Matteus 10:39).

Kilder

– The American Muhammad: Joseph Smith, Founder of Mormonism by Alvin J. Schmidt.

–  Jihad: A Better Way Forward by Nabeel Qureshi.

– Seeking Allah, Finding Jesus by Nabeel Quereshi