Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid

29. januar, 2019 av


Det finnes mange eksempler på at hele den vestlige sivilisasjonen har mistet sin visdom, sitt vett og sin forstand. Vi lever i dårskapens tid. Årsaken til dette er at vi har avvist Gud. Ordspråkene 9:10 forteller oss at begynnelsen til visdom er å frykte Gud. (dette er tatt fra min nye bok: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid. Klikk: Her).

Det finnes flere eksempler som viser at vi lever i dårskapens tid:

  1. Det er blitt kontroversielt å si at menn og kvinner er biologisk ulike og å støtte en tradisjonell familie med far, mor og barn. En reklame fra DNB (banken) forteller oss at familie kan komme i alle former.

2. Ytringsfriheten og religionsfriheten som er grunnleggende for all frihet er under sterke angrep. Kjell Skartveit i boken «Samlivsrevolusjonen» så vel som i sine artikler forklarer hvordan dagens straffelov §185 nå inkluderer seksuell orientering, kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk om hatefulle ytringer.

Dette betyr da i praksis at det kan bli straffbart å oppdra sine barn i klassisk kristen tro.

3. Menneskeverdet er under sterke angrep. Den amerikanske professoren i filosofi fra Princeton University som heter Peter Singer er kjent for blant annet å støtte barnedrap. Han kom til universitetet i Oslo i Oktober 2017, og ble hyllet som en rockestjerne.

Alle disse tingene har skjedd fordi vi har vendt oss fra Gud og vi produserer ikke lenger universiteter med visdom til å lede nasjonene. Og i følge Ordspråkene 11:14 så faller en nasjon uten god veiledning. Og uten å frykte Gud så kan en ikke få visdommen som gir god veiledning.

Men hva er egentlig visdom? Visdom er ikke det samme som intelligens og kunnskap. Folk kan være svært intelligente og ha enorme mengder kunnskap, men likevel mangle visdom. Det mest brukte ordet for visdom  på hebraisk er (Hokma) som handler om å være moralsk, men betyr mer enn det.

Teologen Tim Keller beskriver visdom som å ta det rette valget når det ikke finnes noe klart valg å ta. Å ta den rette medisinen krever rett kunnskap og en viss intelligens, men hvem en skal gifte seg med krever visdom.

Visdom i Bibelen er også knyttet til å gjøre det gode. Spør deg selv om du kjenner en vis person som ikke er moralsk. Visdom er å anvende intelligens og kunnskap på rett måte i rett situasjon slik at handlingen blir moralsk og at noe godt kommer ut av det.

Det finnes moralske folk som ikke er vise, men det finnes ikke vise folk som ikke er moralske. En kan også være intelligent og kunnskapsrik samtidig som er en dåre.

Dårer er det motsatte av en som er vis. En dåre er en person som totalt i strid i virkeligheten gjør livet ukomfortabelt for alle andre rundt en. I Matteus 7:24-26 så blir en dåre beskrevet som en som bygger huset sitt på sand og ikke på solid stein som er Guds ord og visdom.

Vanlige folk uten stor utdannelse kan ha mer visdom enn dem som er kunnskapsrik og har mer utdannelse. Kanskje det ikke er helt tilfeldig at den store folkemengden som var en samling av vanlige folk var de som lyttet til Jesus, mens de lærde avviste han (Mark 12:37)

Og det er nok ikke tilfeldig at den engelske forfatteren George Orwell sa at noen ting er så dumme at bare intellektuelle kunne tro på dem. Dette sa han til tross for han selv var en intellektuell.

Det finnes ingen kobling mellom kunnskap, intelligens, utdannelse og visdom. Du finner alle typer mennesker med visdom, både med og uten kunnskap og utdannelse.

Et eksempel vil da være en politiker som er intelligent, kunnskapsrik og godt utdannet, men som likevel driver en politikk som ødelegger landet. Dette kan skje til tross for at han mener godt. men å mene godt betyr ingenting så lenge en ikke gjør godt. Han har da ikke visdom.

Mens en mindre intelligent, kunnskapsrik og en mindre utdannet politiker kan ha visdom og bidra til at landet blir bygget opp. Det hjelper selvsagt med kunnskap og intelligens så vel som utdannelse, men det gir ikke nødvendigvis visdom.

Så visdom er da en oppbyggelig anvendelse av kunnskap, intelligens, og utdannelse på en måte som bidrar til at verden blir til er bedre sted.

Dårskap er en umoralsk anvendelse av kunnskap, intelligens, og utdannelse som er med å bryter ned samfunn og individer. Dette kan skje bevisst eller ubevisst, og med både dårlige eller med gode intensjoner.

Bibelens mest sentrale budskap er å elske Gud og å elske vår neste som oss selv (Matteus 22). Visdom vil alltid bidra til å oppnå dette målet.

Resultatet blir at individer blir bedre moralsk og at nasjonen og sivilisasjonen blir bedre. Det handler i stor grad om å reparere individer og en verden som er ødelagt av synd. Visdommen som er gitt av Gud er grunnlaget for dette.

Det er denne visdommen vi trenger for å reparere skadene som er skjedd i den vestlige sivilisasjonen. Og denne visdommen får en med å be til Gud fordi han har lovet at alle som ber til han skal få visdom (Jakob 1:5).

Vi må begynne å frykte Gud, be til Gud om visdom, og anvende denne visdommen på en konstruktiv måte som bygger opp både individer og nasjoner. Og om vi gjør dette så kan avvise dårskapen i vår tid, og ved hjelp av Guds visdom begynne å reparere skadene i vår sivilisasjon i det vi setter praksis det å elske Gud og å elske vår neste som oss selv.


Jeg har skrevet en bok med tittelen: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid: Vestens fall og hvordan Bibelens livssyn og visdom kan gjenopprette vår sivilisasjon. Mer om denne boken finner du her:

https://www.omvendt.org/2019/10/16/min-nye-bok-bibelsk-visdom-i-darskapens-tid-vestens-fall-og-hvordan-bibelens-livssyn-og-visdom-kan-gjenopprette-var-sivilisasjon/