Spikeren i kirka: Biskopene støtter lovlig abort og undergraver menneskeverdet

19. februar, 2019 av

Dagens statskirke har utviklet seg å bli en humanistisk folkekult. De har for lengst avvist Bibelen som den endelige autoriteten. Tidligere godkjente flertallet av biskopene homofilt ekteskap som tydelig strider imot Bibelen (1 Mos 1-2, Matt 19:4, Rom 1, 1 Tim 1, 1 Kor 6:9). Biskopene, som representerer DNK, valgte å velsigne det Bibelen kaller syndig.

Nylig satt biskopene spikeren i kirken da de kom med en offentlig godkjennelse av abort. Kirken har nå avvist hele den Bibelske forståelsen av menneskeverdet.

Det finnes mange grunner til å være imot abort: 1) Bibelsk grunn, 2) historisk grunn, 3) vitenskapelig grunn, 4) og en grunn basert på sunn fornuft.

Min argumentasjon vil bygge på flere premisser og en konklusjon:

  1. Bibelen, kirkefedrene, vitenskapen, og sunn fornuft bekrefter at den ufødte er et menneske og en person.
  2. Det er galt å ta livet av et menneske og en person.

     3. Det er derfor galt å ta livet av den ufødte.

Bibelen om abort

1 Mos 1:27: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.»

Jeremiah 1:5: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg.»

5 Mos 30:19: «I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.»

Alle oppegående mennesker er imot drap av en uskyldig person. Derfor er argumentet fra de som støtter abort at det ufødte barnet ikke er et menneske og en person. Bibelen støtter ikke dette synet av følgene årsaker:


1) Bibelen beskriver det ufødte barnet med personlige egenskaper. Salme 51:5 er et eksempel. Lukas 1:44 et annet: «For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd.»

2) Jesus blir referert til som en person før han er født i Matteus 1:20.

3) Bibelen bruker personlige pronomener for å beskrive ufødte barn (Jeremiah 1:5, Matteus 1:20-21).

4) Ufødte barn blir kalt, «barn» i Lukas 1.41,44.

5) I 2 Mosebok 21:22-23 så sier loven at dersom en mann slår en kvinne som er gravid slik at hun mister barnet så skal han miste livet fordi han har skadet eller tatt et liv. Dette viser at barnet har verdi i mors mage.

Andre relevante vers: Salme 100:3, Jesaja 44:24, Gal 1:15, Efes 1:3-4, Lukas 2:6-7, 2 Mos 20.

Utifra dette kan vi si at Bibelen ser på det ufødte barnet som et menneske og en person.

Jødene og kirkefedrene om abort  

1. Jødene var imot abort, mens romerne praktiserte dette i Romerriket. Den jødiske historikeren Josefus er en av dem som var imot abort (Josephus, Against Apion Book 2, Chapter 25, Section 202).

2. Den Babylonske Talmud (Jødisk kommentar) kritiserer abort (Babylonian Talmud, Sanhedrin 57b).

3. Andre jøder som bodde utenfor Israel var også imot abort (Pseudo-Phocyclides, verses 184-185).

4. Didache er en av de tidligste kristne kildene etter det nye testamentet. Den sier, «Dere skal ikke myrde et barn med abort, og dere skal ikke drepe det som er født.» (Didache kapittel 2).

5. Tertullian og andre brev skrevet av kirkefedre argumenterer tydelig imot abort. (Tertullian, Apology, Chapter 9, Athenagoras, A Plea for the Christians, Chapter 35, Apocalypse of Peter, verse 25).

5. Reformatorer som Martin Luther og John Calvin fordømte også abort med sterkt språk. (sjekk kildene nederst)´

Utifra dette (og mer dokumentasjon om kirkefedrene under kilder) så kan vi si at de fleste jødene og kirkefedrene var imot abort.

Vitenskapen og abort

I en mye brukt tekstbok i embryologi The Developing Human: Clinically Oriented Embryology skriver Keith L. Moore og T.V.N Persaud at en zygote (dannes ved befruktning) er begynnelsen på et nytt menneske. Menneskets utvikling begynner når egget befruktes. Dette betyr at cellen er begynnelsen på et nytt menneske.

Embryologer Ronan O’Rahilly og Fabiola Muller skriver:

«Selv om livet er en kontinuerlig prosess, er befruktning et kritisk landemerke fordi det under normale forhold dannes en ny, genetisk distinkt menneskelig organisme.»

Også Princeton University professoren i filosofi Peter Singer som er en verdenskjent forsvarer av barnedrap (å avlive barn etter fødselen under gitte omstendigheter) innrømmer i sin bok, Practical Ethics at det finnes ikke tvil om at eksistensen av embryoet fra egg og sæd er et menneske.

Fosteret har sitt eget DNA, egen blodtype og egne kromosomer. Alt den trenger for å overleve i mors liv er tid til å vokse. Og størrelse på et menneske er ikke det som gir oss retten til å leve.

Vitenskapen bekrefter derfor at det ufødte barnet er et menneske og en person.


Sunn fornuft om abort

En kvinne som blir gravid blir gratulert av familie og venner fordi hun har bestemt seg for å føde barnet. Barnet blir helt fra begynnelsen referert til som en person og et menneske. En annen kvinne som bestemmer seg for å ta abort vil avvise dette.

Det er også ironisk at i USA så har en morder blitt anklaget for dobbeltdrap hvis han dreper en gravid kvinne. Og dette er uavhengig av om hun bestemte seg for å ha barnet eller ikke.

Men hva har egentlig forandret seg? Det som har forandret seg er valget til moren. Det er altså moren som bestemmer om barnet er et menneske og en person. Og om en da skal være konsekvent så er barnet et menneske og en person om moren har bestemt seg for å beholde barnet. Her kan vi stille flere viktige spørsmål:

  1. Har de ufødte barn menneskeverd uavhengig eller avhengig av morens avgjørelse?
  2. Hvorfor blir en morder anklaget for dobbeltdrap når han dreper en gravid mor om da moren på forhånd har bestemt seg for å ikke beholde barnet?

Dagens logikk leder oss til en konklusjon der et barn kun har verdi om moren velger å beholde det. Barn som ikke er ønsket mister da sitt menneskeverd. Det er morens vilje, og ikke det ufødte barnets ukrenkelige menneskeverd som teller.

Sannheten er at argumentet for abort er det samme argumentet som ble brukt i sørstatene i Amerika før borgerkrigen i den andre halvdel av 1900-tallet. Slavene ble regnet som slavemesterens eiendom og under mesternes autoritet.

Det var mesterens vilje som avgjorde skjebnen til slaven. De som kjemper for abort idag argumenterer identisk med slaveeiere idet de sier at de kan bestemme skjebnen til barnet som er på deres eiendom (i mors liv/plantasjen).

Sunn fornuft tilsier at de ufødte ikke får personlighet og menneskeverd på grunn av at morens vilje. Dette er er argumentasjon som kan minne om den ateistiske filosofen Friedrich Nietzsche sin viljes makt.

I motsetning til dette så er menneskeverdet til den ufødte ikke gitt av moren, men det er ukrenkelig, iboende og uavhengig av moren eller andre autoriteter. Og dette er fordi at det ufødte barn er et menneske og en person.

Konklusjon

Ut Fra dette så kan vi konkludere:

  1. Bibelen, kirkefedrene, vitenskapen og sunn fornuft bekrefter at den ufødte er et menneske og en person.
  2. Det er galt å ta livet av et menneske og en person.

     3. Det er derfor galt å ta livet av den ufødte.

Abort er derfor galt. Og biskopene angriper her bibelens og kirkens kjernebudskap; nemlig at menneskets verdi er ukrenkelig. Dette er en radikal avvisning av Bibelen, kirkefedrene, vitenskapen og den sunne fornuften. Biskopene har her gjort sin egen autoritet ugyldig og de viser at de er «blinde som leder blinde.»

Dagens biskoper har mange likhetstrekk med saddukeerne som Jesus angriper i evangeliene. Saddukeerne var det mektige presteskapet på den tid. De hadde øversteprestene og hadde de øverste setene i det jødiske rådet Sanhedrin. Saddukeerne var påvirket av romerne som hadde kolonisert Israel. Og saddukeerne fungerte i perioder som lakeier for politiske romerske eliter.

Likhetstrekkene med dagens samfunn er skremmende. Biskopene er lakeier for norske politiske eliter der de stadig bekrefter politisk korrekte holdninger i stedet for å være statens motkultur og dens samvittighet.

I likhet med Jesus så må vi si til biskopene, «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.» Matteus 22:29

Matteus 16:6:  Jesus sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.»

Paulus sier i Romerbrevet 1:16 at han ikke skammer seg over evangeliet. Biskopene skammer seg over evangeliet. Og vi må ærlig konkludere at dagens biskoper i DNK river ned Guds rike og bygger opp Satans rike. De er blitt djevelens apostler.

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.» 5 Mosebok 30:19

La oss avvise biskopene, og heller velge Jesus, Bibelen, menneskeverdet og livet. Ja til livet, og nei til biskopene. Slik at etterkommerne får leve.

Kilder:

(https://www.omvendt.org/2016/04/17/kirkemotet-moderne-vestlig-avgudsdyrkelse/?fbclid=IwAR18Eqek1_OtRWTUU4yS1iK6o5zWlblWembThpGw6ypSTWcGMzTQiXKlHi4)

https://www.focusonthefamily.com/pro-life/pre-born/speaking-up-to-defend-life/how-science-supports-the-pro-life-position
https://carm.org/abortion-and-the-protestant-reformers
https://carm.org/abortion-and-the-early-church
https://carm.org/what-does-the-bible-say-about-abortion
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/samtalen-om-abort–et-bidrag-fra-bispemotet/?fbclid=IwAR0dEuB0jMlF-Nx2cT6iYjPEu1uZZzImvIpbxF4e_TIvmoUsPbdZDGCyXbA