Klimareligionen er en undergravelse av det jødisk-kristne livssynet

19. juni, 2019 av

Klimareligionen handler først og fremst om at jordens undergang er nær om vi ikke gjør noe drastisk. Den amerikanske politikeren Alexandria Ocasio Cortez gir oss tolv år å rydde opp i klimaproblemet.

Den kjente klimaeksperten Al Gore sa i 2006 at vi bare hadde tolv år igjen å redde planeten. Vi er i 2019 og både vi og planeten er fortsatt her. Hyllingen av Gretha Thunberg viser oss at også norske medier følger dommedagsprofetiene som prekes med religiøs iver.

Den andre delen av min kritikk handler om at klimareligionen likestiller menneske, natur og dyr. Det er altså kun disse to aspektene av klima religionen jeg vil kritisere. La meg også klargjøre at et fokus på klima fører mye bra seg. Mitt poeng er derimot at det også er kritikkverdige elementer som ofte følger med klimareligionen. Mitt mål er å ha et sunt bibelsk fokus på klima uten å gjøre klima om til en religion.

Eksempler på klimareligionen

For å forstå utviklingen i vesten så kan vi se på et eksempel fra Februar 20, 2014 i Amerika. En pit bull angrep en fire år gammel gutt som het Kevin Vincente. Guttens fjes ble ødelagt og gutten måtte gå gjennom mange operasjoner. En Facebook side ble opprettet for å samle penger. Men pengene var ikke satt opp for Kevin, men for hunden.

The, «Save Mickey» siden fikk 70,000 likes og samlet sammen mer enn nok penger til å gi hunden rettslig beskyttelse slik at den ikke måtte bli avlivet. Det var også talglys og videoer for å vise sympati for hunden. Hunden hadde større verdi enn gutten for mange.

Et annet eksempel på hvordan skillet mellom natur, menneske og dyr viskes ut er filosofiprofessoren fra Princeton University i Amerika. Singer kom til Universitet i Oslo den 27 Oktober i 2017. Peter Singer godkjenner drap av nyfødte barn og er kjent for sin dyre og naturaktivisme.

Til tross for at Singer er en kontroversiell person så ble han mottatt som en rockestjerne blant de intellektuelle i på UIO. Og det er interessant at Singer påpeker at det er nettopp på grunn av av vi har mistet det jødisk-kristne livssynet og at skillet mellom natur, dyr og menneske som bidrar til hans konklusjon.

Bibelen, klima og forvalteransvaret

Jeg vil bekrefte at det er både bibelsk og bra med fokus på en sunn bevaring av klimaet. Som kristne bør vi jobbe for en renere planet og vi bør forvalte skaperverket på en positivt måte. Selv er jeg glad i både dyr og natur. Jeg kjøpte også nylig elektrisk bil og er glad i vegetarmat.

Kritikken min av klimareligionen handler først og fremst om livssynet som driver den.  

Det jødisk-kristne livssynet setter mennesket over naturen, mens klimareligionen handler i stor grad om å likestille mennesket og naturen. Kristne bør ha som mål å forvalte natur og dyr på en ansvarlig måte uten å likestille naturen og dyrene med mennesker. Forvalteransvaret som Gud gir til mennesket kommer tydelig frem i 1 Mos 1:26-28.

Dagens klimareligion handler om at klimaet er under forandring, og at vi som mennesker har ansvaret for mesteparten av forurensningen og utslipp som påvirker klimaet i en negativ retning som gjør at fremtiden for våre etterkommere blir ulevelig. Politikere og klima aktivister vil da regulere og kontrollere klimaet gjennom statlig inngripen for å berge vår fremtid.

Klimareligionens forkynning om at verden vil bli ødelagt om tolv år kan minne om kristnes forkynning om endetiden der Antikrist kommer snart for å overta verden. Kristne som er vant med denne type forkynnelse burde gjenkjenne den religiøse språkbruken til klimaaktivistene.


Kristendommen

Skapelse: Alt var perfekt i Edens hage der mennesket levde i felleskap med Gud.

Syndefallet: Mennesket lovbrudd imot Gud brakte menneskeheten og naturen i en syndig og fallen tilstand.

Gjenopprettelse: Jesus har gitt oss åndelig gjenopprettelse med Gud, og han vil komme igjen å fjerne synden og å gjenopprette alt.

Klimareligionen

Skapelse: Alt var perfekt før mennesket oppstod.

Syndefallet: Befolkningsvekst, kapitalisme, kristendommen som satt mennesket over naturen, og den industrielle revolusjonen ødela naturen.

Gjenopprettelse: Statsmakten er vår frelser gjennom høy regulering av klima og kontroll over våre liv. Vi må ha mindre barn og naturen må likestilles med mennesket. Vi må avvise menneskets sentrale posisjon i universet som skapt av Gud og til å legge naturen under oss. Statsmakten vil regulere oss inn i paradis der vi igjen vil leve i en ren verden.

Klimareligionen virker til å være mer religiøs enn vitenskapelig

Bill Nye (The Science Guy) er en kjent talk show host i Amerika sier at en må fengsle mennesker som avviser klimaideologien. Vår egen tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland sa at det var umoralsk å kritisere FN sin vitenskapelige konsensus rundt global oppvarming. Dette er ikke en språkbruk som vitenskapsfolk bruker. Dette er en språkbruk som er religiøs og ideologisk drevet.

Religion er bygget på dogmer, mens vitenskapen er bygget på kritikk av gamle teorier og nyvinninger. En kan gjerne si at det er religionens oppgave å ivareta det hellige og det gamle, mens vitenskapen oppgave er å bidra til nyvinninger. Klimareligionen har mer trekk som minner om religion enn som minner om vitenskap.

Vitenskapsmenn og klima

James Lovelock som er en av grunnleggerne av den grønne bevegelsen sier at miljøbevegelsen har blitt en religion og den tar ikke nok hensyn til fakta. Lovelock har også beskrevet naturen som en levende organisme. Dette er en språkbruk som har røtter i natur dyrkende hedenske livssyn.

Patrick Moore som var grunnleggeren av den kjente miljøorganisasjonen Greenpeace har kalt den nye klimakrisen både falske nyheter og falsk vitenskap. Det finnes ifølge Moore ingen klimakrise. Moore påpeker at klimahysteriet er verdenshistoriens største bløff.

Professor Richard Lindzen med klima som spesialitet beskriver miljøvernorganisasjonene som har en nær religiøs overbevisning om at mennesket er en destruktiv kraft imot naturen.

Vitenskapen gir ingen tydelige svar på klimaproblemene

Klimaet har alltid vært og vil alltid bli under forandring. Menneskets rolle er nesten ubetydelig sier Patrick Moore (https://www.youtube.com/watch?v=RkdbSxyXftc).

Professor Richard Lindzen har atmosfære-vitenskap som spesialitet. Jo mindre klimaet forandres jo mer snakker folk om det. Klimaet sin forandring har mange ulike årsaker. Det er stor enighet blant naturvitere at vi ikke kan kan vite hvordan fremtidige temperaturer kan bli gitt.

Forfatter Alex Epstein påpeker at ideen om at 97% av forskerne er enige om menneskets rolle i klimaforandringer er basert på myter (https://www.youtube.com/watch?v=SSrjAXK5pGw).

Klimareligionen er ikke bygget på vitenskap men er drevet av en religiøs iver som er mer ideologisk enn den er vitenskapelig.

Litt historie om hvordan Bibelen setter mennesket over naturen

Den sekulære Aldous Huxley fra den kristendoms fiendtlige Huxley-familien var en tilhenger av Mahatma Ghandi. Huxley prekte Buddhisme og var en pioner for miljøbevegelsen. Han klandret kristendommen for den økologiske krisen i den moderne verden. Han var overbevist at teknologi utviklet seg i vesten fordi Bibelen kommanderte mennesket å legge naturen under seg og å være forvaltere av jorden.

Dette perspektivet ble tatt på alvor av professor Lynn White Jr. som var professor i historie på Stanford og Princeton. White som var en stor autoritet på teknologiens historie bekreftet at bibelen var årsaken til teknologisk utvikling i vesten. Andre som bekreftet bibelens rolle i utvikling av teknologi og vitenskap var fysikeren og mystikeren Fritjof Capra. Han sa at Bibelen hadde en sentral i fremveksten av vitenskap.

Det at teknologien og vitenskapen ikke oppsto andre steder i verden enn i vesten er med å bekrefter dette. Bibelens livssyn gav oss teknologi, vitenskap og dermed den industrielle revolusjonen.

Det kan også være greit å huske at Hitler var vegetarianer og nazismen i Tyskland hadde dype røtter i miljøvern og beskyttelse av dyr. Hitler gledet seg over å gasse og å eksperimentere på jøder, men gjorde det i perioder ulovlig å forske på dyr.

Historien lærer oss at kjærlighet og god behandling av mennesker leder ofte til god behandling av dyr og natur. Mens kjærlighet og god behandling av dyr og natur kan ikke kobles med og leder ikke til god behandling av mennesker.

Liberal og progressiv kristendom har erstattet bibelens evangelium med klima

Klimareligionen har for mange overtatt kristendommens rolle for mange, og fungerer som en progressiv alternativ religion. Forklaringen på dette er at den nye anti-kristne progressive kristendommen er noe helt annet enn den kristendommen du finner i Bibelen og i kirkehistorien. Omvendelse, tro, synd og frelse er erstattet med en sekulær progressiv og ny-religiøs klima religion.

Den kristne avisen Dagen sin overskrift treffer blinken:

«Hotell-kongen (Stordalen) bekjente sine miljøsynder til biskop (Byfuglien).»

Byfuglien som har avvist Bibelen og evangeliet hjelper her Stordalen å ordne opp i synden mot moder hellige natur. Det er ingen overdrivelse å si at klima religionen har så mange kristne erstattet bibelens evangelium om synd og frelse. Vi har ikke lenger syndet mot Gud, men mot klima og natur.

Det kristne miljøansvaret

Løsningen er en ansvarlig forvaltning klima der vi unngår den sekulære utnyttelsen av klimaet, samtidig som vi unngår det ny-hedenske klimahysteriet som nærmest vil at vi skal sette naturen likt med mennesket. Om vi gjør dette så kan kanskje oljenæringen overleve noen år til, og når tiden er inne for det så vil den erstattet av andre bærekraftige alternativer og mer grønne alternativer.

Og om du vil så spis gjerne mer vegansk mat, kjør elektrisk bil, og plukk opp søppelet du ser ute. Sammen så kan vi skape en renere fremtid om vi bare tar Bibelens forvalteransvar på alvor. En grønnere fremtid er et mål vi alle bør ha, men dette må ikke skje på bekostning av mennesket der mennesket likestilles med natur og dyr. Og det trenger heller ikke skje med bruk av dommedagsprofetier.

Kilder

https://www.youtube.com/watch?v=2OBjkn7a-fA

(https://www.youtube.com/watch?v=RkdbSxyXftc).

(https://www.youtube.com/watch?v=SSrjAXK5pGw).

Phillips, Melanie. The World Turned Upside Down: The Global Battle over God, Truth and Power. Encounter Books 2011, 113.

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/11/det-kristne-livssynet-og-milj-bevegelsen.html
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Xg9Xyx/KrF-har-skuffet-meg_-Greta-Thunberg-og-alle-andre-unge–Simen-Bondevik
https://resett.no/2019/04/10/klimaskremslene-er-kvasivitenskap/
http://kristenapologetikk.blogspot.com/search/label/Eco-Fascism