Seks råd for et godt ekteskap

24. juli, 2019 av

Det finnes tre valg i livet som er veldig avgjørende for hvordan vårt liv blir. 1) Å velge Gud. 2) Å velge ektefelle. 3) Å velge arbeid. I et bryllup i Amerika der jeg viet et par så delte jeg seks råd ut fra Bibelen om hva et godt ekteskap er. Jeg fikk mange tilbakemeldinger (også fra flere ikke kristne) om at de synes disse rådene var veldig relevante for dem. Jeg vil derfor dele dem her i håp om at de vil være til nytte.


Det første rådet er å se på ekteskapet først og fremst som en pakt. Ekteskapet er mer enn bare en kontrakt. Ekteskapet er også en kontrakt, men ikke bare det. Et bibelsk ekteskap er en pakt mellom Gud, mann og kvinne. 

Det er et menneskelig element (kontrakt) og et guddommelig element (pakt) som gjør et kristent ekteskap annerledes. Den guddommelige forankringen er med å bidra til at folk som tar den på alvor ikke skilles like ofte som samboere gjør. 

Ifølge amerikansk forskning så skiller 4/5 av samboere seg. En norsk måling viser at det er fjorten ganger større sjanse for å skille lag som er samboere, sammenlignet med ekteskap. Når ekteskapet blir forstått som en pakt, så varer det lenger. Dette betyr da at skilsmissene hos de som går i kirken jevnlig er lavere enn hos de som ikke gjør det.

Det andre rådet er at mannen skal forlate sine foreldre og holde seg til kona si, slik at de to blir ett. Om en ikke er villig til å forlate sin familie for å begynne på nytt så vil en ikke oppleve sann enhet med ektefellen sin. I Østen er dette ofte et stort problem. Foreldrene tar ofte valg for barna også etter de er gift, og dette kan virke svært ødeleggende for ekteskapet. En mann bør alltid sette sin kone først og forsvare henne om hun blir angrepet av andre. Dette gjelder også ovenfor  sin egen familie.

Det tredje rådet er at en mann skal elske sin kone og hun skal respektere sin mann (Efeserbrevet 5:33). Når en mann elsker sin kone så er det enklere for konen å respektere mannen sin. Og når konen respekterer mannen sin så er det enklere for mannen å elske konen sin. Både mann og kvinne bør gifte seg med en de både elsker og respekterer. 

Det fjerde rådet er at ekteskapet kan bli forstått som helliggjørelse, noe som er nært det hebraiske ordet for ekteskap. Martin Luther skal visstnok ha svart etter å ha bli utfordret av katolikker, at han startet Reformasjonen på grunn av han ville gifte seg. Som nevnt tidligere var hans kommentar, at et år med ekteskap var mer helliggjørende enn ti år i klosteret som munk. 

Å bli gift er som å leve med et speil der en stadig ser sine feil. Ekteskapet er livets beste skole for karakterbygging. I et ekteskap som varer livet ut så må en jobbe hardt for å forbedre seg slik at en kan leve i fred med sin kone. En kan takke Gud for alle feilene hos ektefellen. Å elske noen med deres feil gjør oss mer lik Jesus, som elsker oss til tross for at vi er syndere.

Det femte rådet er i Efeserbrevet 5:25. Der står det at mannen skal elske sin kone slik Kristus elsket oss og gav seg selv for menigheten. Mannens rolle er alt annet enn undertrykkende ettersom Bibelen definerer lederskap som å være en tjener. Mannen kan gjerne tjene sin kone med å f.eks. å gjøre oppvasken, på samme måte som Jesus vasket føttene til sine disipler. Mannen har altså som oppgave å sette sin kones behov foran sine egne. Han skal lede som en tjener.

Det sjette rådet er at ekteskapet er like mye et valg som det er en følelse. Ekteskapsløftene er basert på at en lover å elske i både gode og onde dager, altså ikke at en føler for å elske. Bibelens Gud har ofte lyst til å skilles fra sitt folk, men han velger likevel å elske dem. Kjærlighet er like mye, om ikke mer, et valg enn det er en følelse. Vi kan velge å elske. Og nettopp når vi velger å elske noen som har feil, så blir vi mer lik Kristus ettersom han også elsker oss til tross for at vi er vanskelige å elske. Kjærlighet er noe en kan velge. Det er like mye et valg som det er en følelse.

Kilder

Lund, Hilda. Samboere «skiller seg» oftere enn gifte, 14 Mars 2008: https://www.dagen.no/Meninger/Samboere_«skiller_seg»_oftere_enn_gifte-53043.

Samboere og samfunnet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-25/id116616/sec4.

 Stark, Rodney, America’s Blessings: How Religion Benefits Everyone, Including Atheists. Templeton Press 2012, Chapter 3.