Forurensning av miljø og moral

31. august, 2019 av

Jeg er selv overbevist om at vi må verne både dyr og miljø, ettersom jeg er glad i begge deler. I dag er det enormt mye snakk om klima, miljø og dyrevern. Dette er selvsagt viktige ting, og noe vi bør være opptatt av. Men det finnes en type forurensning som er mye verre enn det å forurense det fysiske klimaet. Det er måten vårt moralske klima blir forurenset på. Verst av alt er det at det knapt nevnes, og når det blir snakket om det, så blir en beskyldt for å være en fundamentalistisk moralist.

Om forurensning av det fysiske klimaet er fælt, så er den enorme forurensning av det moralske klimaet mye verre. Vi lever nå i en kultur der det ikke er uvanlig for seks år gamle gutter å se grov pornografi. Halvnakne bloggere er blitt moralske veivisere. Sangtekster handler om rus og om å ligge med flest mulig. Barn banner på nasjonalt TV. Likevel er det klimaforurensning mange er mest opptatt av. Dette til tross for at vi bor i et av verdens reneste land, med kanskje verdens beste kvalitet på drikkevann.

Den amerikanske presidentkandidaten Bernie Sanders sa i 2016 at den islamske terrorist organisasjonen ISIS ble opprettet som et resultat av forandringer i klimaet. Bernie Sanders sin kommentar er svært lite gjennomtenkt fordi ISIS sine ledere er lærde islamske teologer som imiterer livet til Muhammed og siterer Koranen. Det finnes en viktig årsak til at Sanders og flere mener at klimaforandring og ikke ideologi er årsak til at ISIS driver terror. 

Denne årsaken har med at mange i dag tenker svært materialistisk. Mange tror at det er ytre strukturer og faktorer som avgjør menneskers atferd. Det finnes altså ikke noe mer enn det materielle. En må derfor forklare alt på materiell måte. Om en tenker seg at ytre faktorer er årsaken til menneskets atferd, så vil en først og fremst prøve å forandre disse ytre strukturene og faktorene for å forandre og forbedre mennesket. 

Om en følger konklusjonen til Sanders så vil da ideologi, livssyn og verdier ikke være årsaker til at menneskets handler slik de gjør. Sanders og andre vil først prøve å forandre mennesket med å forandre det ytre. 

Det bibelske synet på moral og mennesket, vil først være å prøve å forandre mennesket, for så å forandre ytre strukturer og systemer. En kan gjerne si at Bibelens livssyn begynner i motsatt ende. En begynner ikke med strukturene og systemene, men med mennesket. Det er mennesket som forandrer systemene og strukturene og ikke strukturene og systemene som forandrer mennesket. Måten mennesket forandres på er gjennom å gi mennesker gode bibelske verdier og livssyn. Mennesket må tenke annerledes før det kan handle annerledes. 

Bibelen kan sies å være en bok som beskriver en Gud som er enormt opptatt av hvordan mennesker behandler hverandre. Elsker de Gud og elsker de sin neste? Bibelen er først og fremst opptatt av å bevare det moralske klimaet. Fordi, når det moralske forfallet blir for stort, blir alt annet ødelagt. Forunderlig nok, også det fysiske klimaet. Korrupte nasjoner er ikke kjent for å ha rene land, men er ofte svært forurenset. 

Når et land er ødelagt av korrupsjon så er det nesten umulig å få gjort noe som helst. Det er derfor helt nødvendig å rense opp i det moralske klimaet før en renser opp i det fysiske klimaet. Mennesket trenger de reglene og den moralske rettledningen som Bibelen gir. 

Dette vil bidra til mindre forurensning av det moralske klimaet. Og på sikt vil det også skape et mindre korrupt samfunn som også bevarer det fysiske klimaet, men i rett rekkefølge. Derfor bør vi være sykelig opptatt av den moralske forurensningen som foregår, slik at vi kan få det renere både moralsk og fysisk.

Kilder

Youtube: Bernie Sanders doubles down on link between climate change and terrorism: https://www.youtube.com/watch?v=gWsUMdhknFQ.

Qureshi, Nabeel. Answering Jihad: A Better Way Forward. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2016.

Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid: Vestens fall og hvordan Bibelens livssyn og visdom kan gjenopprette vår sivilisasjon av Jonas Stava: http://kristenapologetikk.blogspot.com/p/reform-forlagmine-bker.html