Hvorfor ofrer vi barn for været?

14. november, 2019 av


I medier og blant unge så blir det idag diskutert om en bør få barn. Mange frykter at klimaet vil gjøre fremtiden ulevelig for fremtidige barn.

Ifølge en artikkel på Aftenposten så viser en ny studie at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person. 

En annen artikkel i avisen Naturpress så er det fortvilelse over klimaendringene. Og resultatet er at kvinner nekter å sette barn til verden. Nok en artikkel av den engelske avisen The Guardian skriver om folk som har gitt avkall på å få barn for å redde planeten. Den amerikanske presidentkandidaten Bernie Sanders (som er populær i Norge) mener at abort og befolkningsvekst kontroll er viktig for å kontrollere klimaforandringer.

Utifra dette og det som ellers skjer i kulturen så kan en konkludere at mange mener at:

1. Unge bør ikke få barn for å forbedre været (klimaet). 

2. Abort er en positiv ting fordi dette forbedrer været (klimaet). 

En kan gjerne si at barn bokstavelig talt ofres for været. Barn ofres for bedre klima og bedre vær. 

Til tross for at mange som mener dette ser på seg som progressive og moderne så er det noe skremmende gammelt over disse ideene.

Vi kjenner dette igjen fra det gamle testamentet der Israels folket endte opp med å dyrke avguden Baal. Baal i det gamle testamentet var en fruktbarhetsgud som mange mente kontrollerte været, og da spesielt regnet. Dette er viktig fordi Israel i motsetning til Egypt (som hadde Nilen) var avhengige av regn for å få vann til jordbruket sitt. Og det var Guds velsignelse og velvilje som gav dem regn.

Kampen mellom avgudsdyrkelse med Baal og Bibelens Gud er illustrert i 1 Kongebok 17-18 der profeten Elia viser i sin kamp med alle de falske profetene at Bibelens Gud er han som gir folket sitt regn.

Avguden Baal krevde at folket ofret barn for å få bedre vær. Bibelens Gud krevde at de bare skulle tilbe han, og offeret var ikke barn, men dyr og ulike frukter fra jordbruket. Disse ofringene i Israels tempel ble brakt til oppfyllelse i Kristus som ble vårt endelige offer. 

Bibelen befaler også mennesket å ha flere barn: 1 Mos 1:27-29:  «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Vi kan konkludere:

  1. Når Israelittene ble dratt mot avgudsdyrkelse så ofrer de sine fysiske barn til Baal for bedre vær (klima) akkurat som hednings nasjonene rundt i Israel gjorde.

2. Bibelens Gud krever ikke lenger offer, men valgte isteden å ofre seg for oss gjennom Jesus Kristus. På grunn av at Jesus ofret seg for oss så trenger vi ikke legge våre fremtidige og nåværende barn på det fysiske alteret for værets og klimaets skyld. 

3. Bibelen befaler oss å være fruktbare å bli mange. Vi skal altså ikke ofre våre fremtidige og nåværende barn for værets skyld. 

Det er også relevant å nevne at Hans Rosling som har skrevet boken «Factfulness» viser at befolkningsveksten vil etter all sannsynlighet jevne seg ut og stoppe å øke. Årsaken til dette ifølge Hans Rosling er at svært mange tidligere fattige land har mye høyere levestandard i snittet en før. Dette gjør at barna overlever oftere, og folk får mindre barn. Rosling argumenterer for at det å hjelpe fattige ut av fattigdom er det viktigste en kan gjøre for å forhindre overbefolkning. 

Det er også relevant at forskeren og grunnleggeren av naturvern organisasjonen Greenpeace Patrick Moore har gått å kalt kampanjen om global oppvarming den største svindelen i historien. Mye tyder på at klimaet er under forandring, men at menneskets rolle i dette er minimal.

I lys av alt dette så bør det også nevnes at det burde være en åpenbar sannhet at kristne bør involvere seg i kampen om miljøvern. Mishandling av dyr er også galt. Vi ønsker alle en renere og bedre verden i fremtiden. Men dette bør aldri vippe over i «natur og dyre tilbedelse.»

Så hvorfor ofrer folk barn for været? Eller kanskje et enda bedre spørsmål er hvordan kan kristne ofre barn for været? Kristne i dag virker til å være sterkt påvirket av disse hedenske ideene som har røtter helt tilbake til Baal. 

Svaret finnes i Bibelen. Dommerene 2:11-13: «Da gjorde Israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene, og forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder fra folkene som bodde omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket Baal og Astarte-bildene.» 

Norge er idag et avkristnet sekularisert land. Og på samme måte som Israelittene ofte var mer påvirket av hedenskapen enn av Bibelens Gud, så er nordmenn, og ofte kristne også mer påvirket av hedenskapen enn Bibelens sannhet. Og derfor ofrer vi barn for værets og klimaets skyld. 

Når vi avviser Jesus Kristus og hans offer så vil vi isteden ofre våre egne barn på fremtidens alter. Den eneste måten å reversere dette på et å motta offeret som Gud gav oss gjennom Jesus Kristus. Det handler faktisk ikke om å ofre, men å ta imot et offer. Bare om vi tar imot Jesus forsoning på korset, og gjør han om til frelser og herre i våre liv så kan dagens trend snus. Om vi gjør dette så vil vi ikke lenger ofre våre nåtidige og fremtidige barn for værets skyld. 

Kilder 

https://www.aftenposten.no/verden/i/wqoJA/faerre-barn-gir-stoerst-klimaeffekt

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/give-up-having-children-couples-save-planet-climate-crisis

https://www.realclearpolitics.com/video/2019/09/05/bernie_sanders_abortion_and_population_control_are_important_parts_of_addressing_climate_change.html

https://www.rt.com/news/453382-greenpeace-founder-global-warming-scam/