Når du har en dårlig dag

20. august, 2019 av

Noen dager er dårlige. Din fysiske dagsform er ikke bra, du tynges av vanskelige relasjoner til familie og/eller venner eller så føler du deg bare tom og deprimert og uten retning i livet, uten at du helt vet hvorfor. 

Hvorfor er noen dager dårlige? Og hvordan skal du og jeg tenke når vi opplever slike dager? For de kommer for alle, og vi trenger ikke å tro at det er noe spesielt med oss når vi opplever de. 

Jeg tror at det viktigste svaret på disse to spørsmålene kommer fra en bok som de færreste kristne leser, nemlig Forkynnerens bok.

“Se på Guds verk! Hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket? På en god dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, for at mennesket ikke skal finne ut noe om det som kommer etter.” (Fork 7:13-14)

Spørsmål: Hvorfor har jeg en dårlig dag og hvordan skal jeg nå tenke?

Svar: Du har en dårlig dag fordi Gud har gjort dagen slik, fordi at du ikke skal kunne finne ut hvordan Gud handler i denne verden.

Ga dette mye mening for deg? Ble det store mysteriet nå løst? 

Kanskje enda ikke, men la meg få forklare litt mer.

I bibelversene over så vi at det er Gud som også har gjort den dårlige dagen, og han gjorde det slik for at du og jeg ikke skulle finne ut noe om det som kommer etter. Det neste spørsmålet blir da: “Hvorfor vil ikke Gud at vi skal finne ut noe om det som kommer etter? 

Vårt største problem som mennesker er vår søken etter makt og autonomi. Vi søker å være Gud. En av måtene dette viser seg på, er søken etter kontroll. Det er derimot bare Gud som bestemmer det som skjer og som forut vet hva som kommer til å skje.

“Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er  ingen annen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.” (Jes 46:9-10)

Hvis vi selv kunne ha laget oss en god dag ved å gjøre slik og slik hadde vi kunnet forutsett hva som ble en god dag og hva som ble en dårlig dag. Det er riktig at gudsfrykt generelt sett leder til et velsignet liv, slik Salomo ellers beskriver det i Ordspråkene (Se feks. Ord 3:1-18). Likevel kan vi ikke absolutisere dette prinsippet, som om vi kunne ha garantert en god dag i morgen ved å gjøre gode gjerninger i dag. Det onde rammer også den rettferdige (Tenk på Job, eller Jesus, for den del).

Når du har en dårlig dag kan du dermed få tenke, “Gud har kontroll, ikke jeg. Jeg vet ikke hva som skal skje med meg. Det eneste jeg vet, er det Gud allerede har lovet. Gud har lovet at alt samvirker til det gode for meg (Rom 8:28), og at han vil gi meg ny styrke for hver dag, når jeg vandrer i tro til ham (1. Tess 5:23-24, 1. Kor 15:10).”

La ikke en vanskelig dag gjøre deg motløs! En vanskelig dag er en mulighet fra Gud til å se mer av hvor liten en selv er og hvor stor Gud er. De dagene alt går på skinner og du har energi og livsmot, er det også en fare for at du glemmer at du er helt avhengig av ham som har all makt i himmel og på jord.

Hvis du blir syk, lei eller på andre måter opplever livet som kjipt, er det ingen tvil om at det kan oppleves utrolig tungt. Og Jesus kan sympatisere med deg, fordi han selv er menneske og vet hvordan det er å leve som menneske på denne jorden, med alle de prøvelsene og lidelsene det innebærer (Heb 4:15).

“For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet stod til å redde. Vi regnet oss som dødsdømte, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som reiser opp de døde.” (2. Kor 1:8-9)