En sann omvendelse: Hvilken Jesus?

En sann omvendelse: Hvilken Jesus?

7. juli, 2014 av

I dette og de neste innleggene vil jeg se på hva en sann omvendelse innebærer ved både å peke på hva det er og hva det ikke er.

«Hvem sier så dere at Jeg er?» – Jesus (Mt. 16:15)

Mange jesuser

Hvem sier du at Jesus er? Hvem er Jesus for deg? I dag er det mange som snakker om Jesus som lege, mirakelmann, lærer, venn og forbilde. Hvis du spør folk om hvorfor de er kristne så er det derfor veldig mange som vil gi mange fine svar relatert til de nevnte egenskapene.

En vil si: «Jeg er kristen fordi foten min ble helbredet da en kristen ba for meg.»

En annen vil si: «Jeg er kristen fordi jeg var med en kristen venn på leir og der møtte jeg så mange greie og kjærlige folk at jeg bare måtte tro på Gud.»

En tredje vil si: «Jeg er kristen fordi det finnes ingen som Jesus. Hans lære om kjærligheten er det verden trenger; og det hjelper meg til å være et godt menneske.»

En fjerde vil si: «Jeg ble kristen da jeg ble overveldet av Guds kjærlighet og nærvær.»

Falsk Jesus – falsk omvendelse

Det tragiske er at veldig få vil gi det radikale svaret: «Jeg trengte en frelser fordi jeg er en synder og Jesus fyller det behovet fullkomment fordi han tok straffen for min synd på seg på korset. Derfor er jeg en kristen.»

Hvorfor er det tragisk at folk ikke nevner frelseren? Er det ikke fint med helbredelser, venner og god moral? Jo, men hvis man ikke er kristen på grunn av Frelseren Jesus så er man ikke kristen. God moral, venner, følelser og helbredelser kan ikke frelse.

Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang, men det går altså an å ha en falsk omvendelse.

Jesus er ikke først og fremst lege, mirakelmann, lærer, venn og forbilde. Jesus er først og fremst frelser! Og det er det vi først og fremst trenger.

Jesus er unik

Denne verden kan gi oss mange gode leger, venner og mirakelgjørere, men den kan ikke gi oss en som frelser oss fra synd og syndens konsekvens. Verken Freud, Muhammed, Buddha, Krishna eller Moses kan redde oss. Jesus er den eneste som kan, i kraft av hvem han er og hva han gjorde på Golgata.

Det betyr ikke at Jesus ikke er lærer, venn, osv. og Gud kan ha brukt en helbredelse for å få øynene dine opp for Frelseren. Eller Gud kan ha brukt en kristen venns kjærlighet for at du skulle begynne å søke Ham. Poenget er ikke å rakke ned på disse fantastiske sannhetene, men poenget er å peke på Frelseren.

For erfaringer kan være bra, men hvis du ikke har Jesus som Frelser så er han heller ikke din venn, og erfaringer i seg selv vil ikke hjelpe deg. Men Jesus ønsker å hjelpe deg.

Meningen med livet … til Jesus

Jesus sier selv hvorfor han kom: «For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.» Mt. 18:11

Jesus kom for å frelse, det var meningen med livet hans; men hvorfor kom du til Jesus?

Ser du en viktig implikasjon av dette bibelverset? Du må innse at du er fortapt før du innser ditt behov for frelse. Når en begynner å snakke om frelse og fortapelse da er det mange som kopler ut. De vil ikke ha en som frelser dem fra Guds vrede for de kjenner ingen slik Gud. Men dette anstøtelige, at Jesus er Frelser, er altså hovedbudskapet fra Himmelen til Jorden. Korset er brutalt.

Samtidig som det er et anstøt for mange, så er det søt musikk for de som trenger en Frelser. For de innser at de ikke er gode nok i seg selv.

Så hva sier du om Jesus? Hvem sier du at han er? Hvem har du omvendt deg til? Er det frelseren Jesus – Bibelens Jesus? Eller er det bare helbrederen, mirakelgjøreren, læreren, vennen eller forbildet du tilber?

Jesus er mer enn en venn og helbreder, han er Frelser. En sann omvendelse kjennetegnes av at vi, ikke bare vender oss fra synden, men at vi vender oss til Frelseren Jesus.