Myter om kvinnen

Myter om kvinnen

1. august, 2014 av

Tidligere på omvendt.org så vi på myten om at vi som kristne ikke skal dømme. I dag ser vi på noe enda mer kontroversielt, nemlig kjønnsroller!

Det er en myte som sier: «Kvinner kan gjøre akkurat det samme som menn.» En annen lignende myte er: «Det er ingen reell forskjell på menn og kvinner.»  Mange tror at forskjellen er kulturell, og ikke gudgitt. Derfor kjemper de hardnakket for at kvinner skal få gjøre akkurat det samme som menn.

Her, som i så mange andre spørsmål gjør man den fundamentale feilen at man ikke først går til Guds Ord. Dersom man i det hele tatt går til Guds Ord for å finne svar, virker det som om man forsøker å finne de svarene man selv ønsker, og resultatet blir at man prøver å bortforklare bibelvers ved å hevde at de ikke lærer det de åpenbart lærer.

Hva sier egentlig Bibelen om kjønnsroller? Kan og skal kvinner gjøre akkurat det samme som menn? Det kunne blitt skrevet mange bøker om dette, men la oss se på to bibelske prinsipper mange ser ut til å misforstå eller overse.

1. Kvinner skal underordne seg sine menn i ekteskapet

«Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode – han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også konene underordne seg under sine menn i alle ting.» (Ef 5:22-24)

Guds Ord er tydelig på at hustruene skal underordne seg sine menns autoritet. Kvinnen skal ikke være sjefen i hjemmet. Mannen skal på sin side elske sin hustru slik Kristus elsket menigheten (!) (Ef 5:25-33).

At hustruene skal underordne seg sine menn betyr altså på ingen måte at mennene skal herske over dem, men derimot at de i kjærlighet skal lede i ekteskapet. Dersom begge lever i kjærlighet vil det aldri bli en maktkamp. For da lever begge to for hverandre, og ikke for å hevde sin egen rett.

Hvilken praktisk betydning får dette i ekteskapet? Selv om man har ansvar for ulike ting i ekteskapet, har mannen det overordnede ansvar, og er spesielt kalt til å ta initiativ for at ekteskapet går i riktig retning. Han har det øverste ansvaret for å ta beslutninger.

Mann og hustru skal naturligvis søke enhet i viktige beslutninger, men til syvende og sist er det mannen som må ta de endelige beslutningene, og hustruen er kalt til å følge mannen selv om hun noen ganger skulle være uenig. Dermed vil også mannen bli stilt spesielt ansvarlig overfor Gud for sine beslutninger.

Menn som krever at deres hustru skal underordne seg men selv ikke viser Kristi offervillige kjærlighet har misforstått Bibelen. Dersom mannen virkelig elsker sin hustru, slik han er kalt til, vil det derimot ikke bli en byrde for hustruen å underordne seg. Se også Titus 2:4-5 og 1. Peter 3:1-6. Dette betyr ikke at hustruen skal gjøre som mannen sier dersom mannen ber henne om å synde. Nei, vi skal lyde Gud mer enn mennesker (Apg 5:29).

2. Kvinner kan ikke være prest eller pastor

”Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.” (1. Kor 14:34)

«Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.»  (1. Tim 2:12)

Dette står naturlig nok i kontrast til de aller fleste menigheter, for der taler kvinner akkurat slik de har lyst til. Det at kvinnene skal tie handler ikke om at kvinner ikke er gode nok, eller noe slikt. Det handler om at Gud har skapt mann og kvinne forskjellige, og at Gud har ulike roller og oppgaver for mann og kvinne.

Mange ønsker å bortforklare hva Bibelen sier om kjønnsroller ved å hevde at dette bare var noe kulturelt som ikke lenger gjelder i dag. Men Paulus begrunner kjønnsrollene med skaperordningen, og ikke med kultur, noe som viser at det var slik Gud tenkte det fra begynnelsen av (se for eksempel 1. Tim 2:13-14).

Når Paulus skriver om kravene til en eldste eller tilsynsmann i menigheten, skriver han begge steder at han må være «én kvinnes mann» (1. Tim 3:2, Tit 1:5-6). Det er altså ikke meningen at en leder i menigheten skal være en kvinne. Dette henger sammen med at kvinner ikke skal utøve autoritet over menn, men heller underordne seg.

I mange menigheter står kvinner frem som ledere. Dette var aldri meningen fra Guds side. Det er ikke bare et «godt råd» fra Guds side at mennene skal lede; det er påbudt. Paulus skriver at han «tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre.» (1. Tim 2:12). Dersom menigheter dermed har kvinnelige ledere, strider man direkte mot Guds Ord.

Noen steder står kvinner frem som ledere fordi det ikke er menn som står frem. Mange menn er feige og ser ikke sitt eget ansvar. Kristen-Norge trenger gudfryktige menn som står opp og tar ansvar.

I det hele tatt trenger Kristen-Norge kristne, både menn og kvinner, som står opp og taler Guds Ord, selv der Ordet strider mot menneskers ønsker, kultur og tradisjoner. Har du tenkt å unnskylde Guds Ord, eller vil du frimodig si hva Gud sier, selv om det skulle gjøre deg upopulær?

“Om noen taler, han tale som Guds Ord.” (1. Pet 4:11)

 

Anbefalte ressurser for videre studier

  • Recovering Biblical Manhood & Womanhood, John Piper og Wayne Grudem, 2006, Crossway
  • The Exemplary Husband, Stuart Scott, 2002, Focus Publishing
  • The Excellent Wife¸ Martha Peace, 2004, Focus Publishing