Hva har du lyst til?

Hva har du lyst til?

20. august, 2014 av

Et av de viktigste spørsmålene vi som kristne kan stille oss er: “Hva har jeg lyst til?» Hvorfor det? Jo, fordi du gjør det du har lyst til. Dersom du ønsker at livet ditt skal bli forandret, må det begynne med at dine innerste ønsker forandrer seg.

Du kan forsøke å slutte å gjøre mange ting du egentlig har veldig lyst til, men så lenge du har veldig lyst til å fortsette med det, vil du trolig gjøre det. Du kan også prøve å begynne med noe du egentlig ikke har noe glede i, og med mindre du virkelig får en glede av det, vil du trolig slutte.

Ved hjelp av selvdisiplin kan du tvinge deg selv til å begynne å trene, men dersom du hater å trene, er det trolig bare et spørsmål om når du kommer til å slutte.

Ditt store behov

Som kristen er ditt største behov å få lyst til det Gud har lyst til. Ellers vil du bare forsøke å behage Gud i det ytre. Å gå på møte, lese Bibelen og be blir bare kjedelig, og det å velge det rette blir en mye vanskeligere kamp enn det trenger å være.

Apostelen Paulus visste også hvor viktig det var at vi fikk lyst til det rette:

«Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning.» (2. Tess 1:11)

Hvordan få lyst til det gode?

Ettersom det er så viktig for oss å få lyst til det gode blir dermed det åpenbare spørsmålet: Hvordan skjer det? Hvordan får vi egentlig lyst til det gode? La meg gi deg noen svar som forhåpentligvis kan hjelpe deg

Be

For det første får du lyst til det gode ved å be om at det må skje. Det er jo nettopp derfor Paulus ber som han ber i 2. Tess 1:11! «For hver den som ber, han får.» (Matt 7:8).

På samme måte som Paulus ber salmisten «Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd og ikke til urett vinning.» (Sal 119:36). Hjertet representerer i Bibelen som regel alltid ens indre vilje og ønske. Salmisten ber altså Gud om at Gud må bøye hans vilje slik at han får lyst på Guds Ord.

Det er interessant å se at salmisten etter å ha bedt om dette til Gud, faktisk opplevde at det skjedde! I vers 47 sier han nemlig: «Jeg har min lyst i dine bud, jeg elsker dem.»

Dette kan også skje med deg dersom du også ber om å få lyst til det gode. For dette er Guds vilje for deg, og Gud svarer på bønner etter hans vilje.

Bli forandret av Guds Ord

For det andre kommer den gode lysten ved å få det rette perspektivet, nemlig ved å la ditt sinn bli forvandlet av Guds Ord:

«Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» (Rom 12:2)

Når du gjennom Guds Ord får øynene opp for hva som faktisk er godt, vil du også få lyst til det gode. Mens denne verden forsøker å gi deg lyst til alt annet og få det som virkelig er godt til å virke som kjedelig og irrelevant, kan Guds Ord ved Den Hellige Ånd få deg til å forstå hva som virkelig er verdt å leve for.

Hvordan kan det skje? Hvordan kan vi praktisk i våre liv få glede i det gode ved å lese Bibelen? La meg komme met et eksempel:

I Johannes 16:24 sier Jesus noe oppsiktsvekkende om bønn:

«Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.»

Hvorfor skal vi be? For at vår glede skal være fullkommen, fordi vi da får. Denne sannheten kan snu opp-ned på ditt syn på bønn. Jeg, som så mange andre, synes dessverre alt for ofte at bønn er kjedelig. Dette er en holdning jeg virkelig må jobbe med. Jesus sier at vi skal be for å få en fullkommen glede, mens vi så ofte forbinder bønn med kjedsomhet. Ved å høre hva Guds Ord faktisk sier om dette, få et nytt perspektiv på bønn, og dermed virkelig få lyst til å be.

Tro på Guds Ord

For at du skal få lyst til det gode hjelper det ikke bare å lese Bibelen. Du må også ta imot Ordet i tro. Du må selv aktivt tro at det Gud sier faktisk er sant, og dermed handle på det.

«Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedre dere selv.» (Jak 1:21-22)

For at du skal få lyst til å gjøre etter Guds Ord, må Ordet bli en del av deg, og det skjer ved at du tror på det som står der. Dersom du ikke tar imot Ordet i tro, hjelper det deg lite:

«Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.» (Heb 4:2)

Det er ikke sikkert at du enda føler det, men dersom du akter det Guds Ord sier for sant, og dermed handler på det, vil også følelsene dine gradvis følge med.

Tenk rett

Vi trenger å få våre følelser forandret til Guds vilje. For da vil vi også gjøre Guds vilje. Så ofte har vi lyst til andre ting. Vi er som Esau som i sin lyst etter mat syndet og solgte sin førstefødselsrett, men gråt bittert etterpå. I øyeblikket blir vi revet med av våre følelser slik at vi gjør det som er feil, mens vi ofte etterpå også følelsesmessig kan erkjenne at det var galt.

Dersom vi har tenkt å komme oss ut av denne runddansen, slik at livene våre ikke blir preget av at vi stadig vekk blir revet med av våre følelser til å synde, må vi gjøre det til en vane å tenke rett. Ved det mener jeg ikke at dersom du kjenner på et begjær mot en av det motsatte kjønn, så må du tenke: «Jeg har egentlig veldig lyst til å synde, men jeg må dessverre ikke tenke slik og slik, men heller fokusere på noe annet.».

Den tanken er for så vidt helt riktig. Men det finnes en mer effektiv måte å tenke på. Dersom du får øynene opp for at det er Guds vilje du egentlig har lyst til, og ikke synden, fordi Guds vilje alltid er best for deg, vil du også ha lettere for å gjøre det rette.

Da kan du for eksempel i fristelse tenke: «Å gjøre Guds vilje nå vil gi meg så mye mer glede og lykke enn å synde, som bare gir en veldig kortvarig glede som skaper en tomhetsfølelse. Når jeg ser tilbake på mitt liv ønsker jeg ikke å se at jeg valgte synden gang på gang. Jeg vil heller leve for evigheten, for det som er verdt å leve for, og som jeg vil se tilbake på med glede.»

Få nye vaner

Vi må altså bli fri fra hvordan vi har for vane å tenke og gjøre. Dette skjer ved at vi kontinuerlig ber, tenker på Guds Ord, tror på det, og dermed tenker rett. Det hjelper ikke å gjøre det et par ganger i uken. Skal du stå rustet i livets kamp må du gjøre det hver dag. Dette sier også Guds Ord:

«Be uten opphold!» (1. Tess 5:17)

«Salig er den mann som…har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.» (Salme 1:1-2)