Hvorfor skjer ikke det du vil?

Hvorfor skjer ikke det du vil?

10. oktober, 2014 av

Vi har alle ulike slags ønsker som aldri blir oppfylt. Mange skulle ønske de var bedre i idrett, hadde et flottere utseende, finere kropp, var bedre på skolen osv. Vi ønsker også ofte at omstendighetene vår skulle ha vært annerledes enn de faktisk er.

Du skulle kanskje ønske at dine venner og din familie hadde vært annerledes, hadde forstått deg bedre, brydd seg mer osv. Du skulle kanskje ønske du hadde en bedre og mer meningsfull jobb. Vi har altså alle sammen mange ønsker vi ikke alltid får oppfylt.

Spørsmålet er altså ikke om det er mulig for deg å alltid få vilje din. Spørsmålet er heller hvordan du forholder deg til det faktum at du ikke alltid får din vilje. Som kristne leser vi gjerne Matt 7:11 og tror det betyr at Gud vil gi oss alt vi kunne ønske oss:

«Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!»

Dette verset er et utrolig løfte. Gud ønsker faktisk å gi oss gode gaver, og vil gi det til oss om vi ber. Men det betyr likevel ikke at vi alltid får vilje vår. Gud har ikke sviktet oss når ting ikke alltid blir slik vi ønsker. Vi må lese verset slik det står, ikke ønske oss en mening inn i verset.

Du og jeg lever i en fallen verden. Dersom vi ikke forstår det, vil vi gang på gang bli skuffet. Du skal få slippe å gjentatte ganger bli skuffet over at ting ikke blir slik du ønsker. Dersom du lever med en viss forventning om at alt ikke alltid vil være perfekt i denne verden, blir det også lettere å akseptere omstendighetene.

Hvorfor har da Gud gjort det slik at vi ikke alltid får oppfylt våre ønsker?

1. For å se frem til en bedre verden

Er det rart at kristne i den tredje verden lengter mer etter den nye jorden enn vestlige kristne? Kanskje har det noe å gjøre med at når en har det vanskelig i denne verden, blir en hele tiden påminnet om at dette ikke er den verden det er verdt å leve for.

Paulus opplevde et svært vanskelig og smertefullt liv. Dette minnet ham hele tiden om den kommende verden:

«For mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød…Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.

For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det synlige er evig.

Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen.» (2. Kor 4:11, 16-18; 5:1-2)

La meg gi deg to årsaker til at vi ikke tenker så mye på den kommende verden:

  1.   Vi har det så godt her i vår vestlige verden. Når du derimot opplever motgang og vanskeligheter, kan du bruke det til å få rett fokus, mot den kommende verden (Kol 2:2-3). For når ting ikke er like greit her på jorden, forstår du at dette ikke er den verden du egentlig er skapt for.
  2.   Vi tenker ikke at himmelen er så fristende, fordi vi ikke har en klar og bibelsk tanke om hvordan det blir i himmelen. Vi må forstå at himmelen faktisk er fysisk og jordisk (Åp 21:1-2, 2. Pet 3:13)), at alt blir perfekt og vakkert der, uten noe synd eller sykdom (Åp 21:4). Jo mer bibelsk vi tenker om himmelen, jo mer vil vi også glede oss til himmelen, slik Randy Alcorn skriver i sin fantastiske bok, Heaven (link).

“Vi kan ikke se frem til eller glede oss til det vi ikke kan se for oss.” – Randy Alcorn

Vi skal få lov til å, på en måte, være misfornøyde med verden og tilværelsen slik den er nå, fordi vi lengter etter noe så mye bedre. Hele skapningen lengter etter at alt en dag skal bli gjort godt igjen, og det skal vi også få lov til å gjøre:

«For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten.

For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.» (Rom 8:19-23)

2. For å bli enda mer avhengig av Gud

Dersom alt alltid hadde gått vår vei, hadde vi lett stolt på oss selv, og ikke Gud.

«Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av du og ikke fra oss selv.» (2. Kor 4:7)

Motgang og lidelse minner oss derimot hele tiden på at vi ikke er uovervinnelige og uavhengige. Gud kunne tatt livspusten fra oss i dette øyeblikket. Det er Gud som er årsaken til alt vi klarer.

    “Ikke så av vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud,” – 2. Kor 3:5

3. For at du skal lære deg å bli tilfreds med Guds vilje alene

Vi har alle problemer med å være tilfreds i alle ting. Dette er noe som må læres. Men vi lærer ikke å være tilfreds i alle ting dersom vi alltid har det behagelig. Paulus hadde lært å være tilfreds på den vanskelige måten:

«Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» (2. Kor 12:10)

Selv om det kan være vanskelig å forstå, har Gud en hensikt med alt som skjer i livet ditt, for han har tillatt det. Dermed kan du også bli tilfreds med vanskelige tider, for han former deg gjennom det.

Hvordan reagerer du på motgang?

Når vi nå har forstått litt mer av hvorfor ting ikke alltid går slik vi vil, kan det også være enklere å akseptere det. Vi ser at alt har en overordnet hensikt, selv når det kan være vanskelig å forstå.

Dersom du enda ikke er forberedt på at du vil oppleve motgang i denne verden, kommer du til å bli skuffet. Spørsmålet blir dermed heller: Hvordan reagerer du på motgang?». Dette er et aktuelt spørsmål for oss alle, fordi vi alle blir sinte, irriterte, bekymret osv. i enkelte tilfeller når ting ikke går vår vei.

Vi skal heller få lov til å bruke vanskelige omstendigheter til å:

  1.   Se frem til en bedre verden
  2.   Bli enda mer avhengig av Gud
  3.   Lære oss å bli tilfreds i alle ting

Hvordan ser du på motgang i ditt eget liv? Blir du irritert og lei? Eller gir disse årsakene deg grunn til å ha håp i motgang?