Omvendelsens glede: Omvendelse som rettferdiggjørelse

Omvendelsens glede: Omvendelse som rettferdiggjørelse

3. november, 2014 av

Jesus sier: «For den som søker å berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld og evangeliets skyld, skal berge det.» Mark. 8:35

Er det verdt det?

Er det virkelig verdt å bli en «løk» i nordmenns øyne? Er det verdt å takke nei til alle syndige tilbud denne verden gir? Er det verdt å gi fra seg sin behagelige kristne religiøsitet som nesten ikke koster noe? Er det virkelig verdt det å ydmyke seg og leve etter Jesu ord? Det må bli et fryktelig leit, vanskelig og kjedelig liv å gi opp alt for å følge Jesus! Er det i det hele noe positivt med kristendom og Jesu kall til omvendelse?

En gladsak

I bibelverset ovenfor står det at den som gir sitt liv til Jesus den berger livet. Folk blir som oftest glad når de får berget livet sitt. De kommer kanskje i avisen eller som gladsak på nyhetene på TV. Men før eller senere så må de møte den døden de en gang unnslapp. Når Jesus berger oss, da er man berget for alltid.

Mirakel og fest

Bibelen bruker «omvendelse» blant annet som et synonym til «frelse». Og når noen blir frelst da blir de reddet fra synd, dom og Djevel. De går fra å være åndelig døde til å bli levende (Ef. 2:1-4). En ting er at det kanskje blir nyhetssak når noen blir reddet fra en ulykke, men det hadde i alle fall blitt nyhetssak hvis noen hadde stått opp igjen fra de døde. Ikke bare hadde det blitt nyhetssak, men når et slikt under skjer da blir det fest i Himmelen. Den himmelske festen kan vi la smitte over på oss.

Tenk, hvis du er kristen da har dette skjedd med deg! På grunn av Jesu død for dine synder og Guds kjærlighet har du gått fra å være død til å bli levende; du har gått fra å være skyldig i Guds øyne til å være helt rettferdig, uten en feil; og du har gått fra å ha døden og dommen i vente til å ha liv og herlighet i vente. Du har blitt nyhetssak i himmelen, og englene har frydet seg over din frelse.

Det evige liv

Å omvende seg er å finne livet. Fordi man vender seg til Jesus som er Livet. Ja, man må gi opp sitt gamle liv. Ja, man må gi fra seg all synd og la Jesus bli Herre i livet. Ja, du får gjerne stempelet “løk” av mange, og du vil bli til latter. Selv om slikt kan høres skremmende ut så må ikke fokuset vårt være på det, men på Jesus, redningen og det evige livet Han gir oss. Omvendelse er en fantastisk ting, å bli omvendt er å bli berget. (Du kan være en glad-løk)

Jeg er veldig takknemlig ovenfor Gud for at han grep inn i livet mitt. Jeg tenker selvfølgelig på Jesu enestående og uerstattelige offer, da han tok bort min synd – men jeg tenker også spesielt på alle hans gode bud som sparer meg for så mye ondt, og for den arven som ligger klar for meg etter dette livet som Gud har garantert alle de troende (1. Pet. 1:4-5).