Advarsel mot Bethel og JesusFellesskapet

Advarsel mot Bethel og Jesusfellesskapet

28. januar, 2015 av

Jesus advarer

Jesus innleder sin doms og endetidstale i Matteus 24 med en aktuell advarsel:

“Se til at ingen forfører dere!” (v.4).

Dette er så viktig at Jesus ikke bare sier det først i talen, men Han gjentar det to ganger. I vers 11: “Mange profeter skal stå fram og forføre mange.” og i vers 24:

“For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.”

Den mest effektive måten å hindre at folk blir forført på er å sette den falske læren opp mot Guds ord. Nok en gang vil jeg advare mot Bethel og Bill Johnson (BJ) og se på det de gjør ut i fra Skriften, og slik prøve å følge Jesu ord og se til at ingen forfører oss.

Uten Bibel og evangelium

Tidligere på omvendt advarte jeg mot BJs teologi som har to katastrofale feil: (1) den leder vekk i fra Guds evangelium og (2) den leder vekk fra Bibelen, vår eneste sikre kilde for liv og lære.

En mangel med det jeg skrev var at jeg viste til få praktiske konsekvenser av læren, men pekte stort sett på læren i seg selv. Før eller siden får det alltid praktiske konsekvenser når man beveger seg vekk i fra evangeliet og Bibelens tilstrekkelighet. Det er klart når man for eksempel ser på Den Romersk Katolske Kirke og de mange ubibelske utslagene som de får: gjerningsreligion, Maria-dyrkelse, pavedømmet osv.

Hadde jeg pekt på noen av konsekvensene eller raritetene av et forvrengt evangelium og bibelsyn i Bethel så ville kanskje flere ha forstått hvor usunn teologien der er. Derfor tenkte jeg at jeg ville skrive et nytt innlegg om Bethel, men den tanken ble det ingenting av.

Men da jeg fikk en innbydelse på facebook om å bli med på en konferanse arrangert av Jesusfellesskapet (JF) med Bill Johnson ble jeg igjen minnet om hvor aktuelt og viktig dette er.

“Se til at ingen forfører dere”

I det som nå kommer vil jeg også advare mot Jesusfellesskapet som driver Veien Bibelskole og har et nært forhold til Bethel, Redding. Når jeg advarer er det viktig å forstå at dette ikke er første steg i den prosessen.

For noen år siden sendte jeg en melding til en av lærerne på Veien Bibelskole, etter at jeg hadde hatt en hyggelig prat med ham. Denne meldingen svarte han ikke på.

I 2012 var Todd Bentley i Bergen og han ble omfavnet av Veien Bibelskole. Etter å ha vært på møtene og hørt på Bentleys forkynnelse og løgn sendte jeg et langt skriv til Veien Bibelskole med begrunnelse for hvorfor Bentley var på villspor og inviterte dem til dialog. Jeg fikk ingen respons på det brevet heller.

I 2014 var Andy Mason fra Bethel i JF og forkynte klar vranglære som at:

«I begynnelsen skapte Gud, og hans ord var kraften til å gjøre det … Du er akkurat som din far. Du kan tale og erklære … Når du erklærer, skaper du verdener med dine ord …»

Uten at det fikk noen offentlig reaksjon fra JF da det stod om det i media.

På grunn av dette og mer (se nedenfor) sendte jeg et alvorlig brev til to av lærerne høsten 2014 der jeg kalte dem til omvendelse. Jeg vet de har sett det, men nok en gang fikk jeg ingen respons.

Så denne offentlige advarselen er ikke første steg. (Hvis noen hadde hatt noe i mot meg eller det jeg lærer ville jeg ønsket å få vite om det før jeg leste det i avisen, derfor har jeg også valgt å gå til personene før jeg nå går offentlig ut.)

Ønske om det beste

Jeg vil anbefale alle andre bibeltro menigheter i Bergen og Norge til å be JF og Veien omvende seg og ta avstand fra den usunne og forførerske læren de selv står for, støtter og inviterer inn i landet.

Og la det være klart at det største ønsket i dette er omvendelse. En ting skal JF ha, de er engasjerte, mye mer enn de fleste late forsamlinger – måtte de bare bruke det engasjementet for det sanne evangeliet og ikke Johnsons falske herlighetsteologi.

Lite ville gledet meg mer enn hvis vi en dag kunne stå sammen i Bergen eller Stavanger og forkynne det radikale evangeliet om Jesu stedfortredende død under Guds vrede for opprørske syndere, og at Han på den måten forsoner (!) syndere som omvender seg med en hellig Gud!

Hvorfor bry seg?

– Fordi jeg bryr meg … om folk, og Gud kan gi folk omvendelse (2. Tim. 2:25).

– Fordi jeg kjenner mange av folkene i dette miljøet, og er virkelig glad i dem.

– Fordi jeg ikke vil at Guds navn skal vanhelliges slik det gjør når falske ting proklameres og profeteres i Hans navn.

– Som nevnt så sier Jesus at vi skal vokte oss:

«Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver.» Jesus i Mt. 7:15

– Vår apostel Paulus sier at det er de eldstes jobb å vokte menigheten og motsi dem som sier i mot læren (apostlenes lære):

“En eldste må være en som «holder fast på det troverdige ordet i samsvar med læren, for at han ved den sunne lære, skal være i stand til både å formane og å overbevise dem som sier imot.» Titus 1:9

«A dog barks when his master is attacked. I would be a coward if I saw God’s truth is attacked and yet would remain silent.» Jean Calvin

Konferansen

Dersom du velger å gå på konferansen så vil jeg advare deg om hva du kan forvente deg:

Du kan forvente deg lite «kjedelig» bibelforkynnelse og ikke evangeliefokus, men mye fokus på det «spennende» overnaturlige. Og som et resultat av at de to hovedingrediensene mangler, kan du forvente deg:

1) LØGN

– Todd Bentley

Du kan forvente deg falske profetier om vekkelse, mirakler og andre ting. Slik som da Todd Bentley i 2012 var i Bergen og løy om det ene og andre – til jubel fra tilhørerne som blant annet var fra Veien.

Som tilnærmet alle andre fra dette miljøet så spådde Bentley vekkelse . Ikke bare det, men han utløste vekkelsen som skulle spre seg i Norge og ut over verden (samme som vi har hørt hundre ganger før)! Hvordan utløste han vekkelsen? Ved å proklamere «Jeg utløser den».

Det er idiotisk og tragisk! Men det oppsummerer egentlig dagens situasjon ganske bra: vi vil ha vekkelse, men helst uten evangeliet! Akkurat som mirakeltørste jøder på Jesu tid. De fulgte Ham når Han gjorde mirakler, men når Han begynte å forkynne radikalt da forlot de Ham (Joh. 6:66). Folk vil ha show og mirakler, men ikke evangeliet.

Hvorfor tok folket i salen i mot Bentley når han er så langt borte fra noe av det sunne vi ser i Guds ord? To hovedgrunner: feil bibelsyn og evangeliesyn (og feil syn på Ånden). Folk ble fascinert av at han ristet ukontrollert på hodet, talte i tunger, løy om mirakler og fikk andre til å sjangle – for en åndskraft! Mens Bentley skrøt av å ha reist 33 folk opp fra de døde satt det en mann i rullestol i forsamlingen. Mannen i rullestol kom hver kveld og fikk høre Bentleys ord, men ikke se noe til hans påståtte kraft.

Et slikt falskt tegn og under-evangelium koster så lite og er behagelig (for noen). Intet anstøt, bare godhet. Derfor fungerer det så bra.

– Chris Overstreet

Da Chris Overstreet, fra Bethel, var i Kristkirkens lokaler i Bergen i 2010 kom han med profetier om økonomisk velsignelse og vekkelse innen to år. Dette er nå mer enn fire år siden. Men hvor ble det av vekkelsen? Overstreet talte ord fra sitt eget hjerte, ikke fra Gud.

Hvorfor reagerer ikke folk på dette? Er “Guds ord” så upålitelig at det ikke er verdt å reagere når det slår feil?

– Generelle og spesifikke profetier

Som oftest er profetiene generelle, diffuse eller bare oppmuntringer, men av og til kommer de med tidsfrister og konkrete profetier (som Overstreet). Da kan det være greit å notere profetiene og holde “profetene” ansvarlige. Minn dem gjerne på alvoret med å utgi seg for å tale Guds ord når det ikke er Gud som har talt:

“Men den profet som egenrådig taler ord i Mitt navn, som Jeg ikke har befalt ham å tale … den profeten skal dø.” 5.Mos. 18:20

Mange kristne tenker ikke at det er alvorlig å profetere om at noe skal skje, uten at det skjer. Men faktum er at man da kommer med falske profetier. I 5. Mos 18:21-22 sier Gud at kjennetegnet på en falsk profet er at det han sier ikke går i oppfyllelse. Dersom du hører på mennesker som profeterer om ting som ikke går i oppfyllelse hører du på falske profeter (så sant de ikke angrer og beklager seg). Jesus advarte oss om å vokte oss for falske profeter, ikke å høre på dem (Matt 7:15).

Så det er alvorlig i Guds øyne, om det ikke er det i dine. Mange som leser dette vil se på det som flisespikkeri og unødvendig pirkete; men spørsmålet er “Hvordan ser Gud på det?” Min mening og din mening betyr ingenting dersom vi ikke ytrer Guds mening, men dersom jeg ytrer Guds mening så betyr det alt.

– Proklamasjon uten virkning

Du kan forvente deg at ting blir proklamert i Guds navn som aldri skjer.

Menneskene i dette miljøet gjør akkurat det samme som Harold Camping gjorde og dagens dommedagsprofeter gjør.

Du husker kanskje Harold Camping som fikk hele verdens oppmerksomhet fordi han spådde at Jesu gjenkomst var den 21. mai 2011? Før den 21. mai var det mange som tenkte seg om og var uvanlig alvorspreget, etter den 21. var det mange som lo. Forskjellen på Camping og Bethel/JF er bare at de sistnevnte ender opp i motsatt grøft. De spår vekkelse og positive ting i stedet for dommedag. De befaler sykdommer til å forsvinne, uten at det skjer.

Disse vekkelsesprofetene vanærer Guds ord like mye som dommedagsprofetene. Det de sier skjer jo ikke, da kan det ikke være Guds ord for det vender aldri tomt tilbake.

«… slik skal Mitt Ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til.» Jes. 55:11

Dermed taler de løgn, ikke Guds ord. Utover det gjør de folk usensitive for Guds ord, siden «Ordet» tydeligvis er usikkert og upålitelig.

Ser dere forresten den slående likheten mellom disse luftige profetiene og de falske profetene i f.eks. Jes. 8:11-20, Jer. 23, Esek. 13, Mal. 2:17?

Å si ting i Guds navn som ikke skjer er å misbruke Guds navn! Jeg tror det er få steder budet “Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn,» (2. Mos. 20:7) blir brutt så mye som i disse kretsene. Det er alvorlig i Guds øyne, for resten av verset lyder slik: «… for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.» Selv om du synes det er greit “å bomme litt” så sier Gud at Han ikke vil holde de som gjør det uskyldig.

2) ET ANNET EVANGELIUM

– Herlighetsteologi

Du kan forvente deg Bill Johnsons «himmel på jord» teologi. Mannen med brillene proklamerer ironisk nok at slik det er i Himmelen slik skal det være her og nå på jorden.

Dermed overser BJ det Bibelen lærer om at vi fortsatt er under forgjengelighet og skal være der inntil Jesus kommer igjen:

“Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir likevel det indre mennesket fornyet dag for dag. … For mens vi er i dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig fra Himmelen …” 2. Kor. 4:16 og 5:2

Brillene til BJ vitner om sannheten i 2. Kor. 4-5, ikke om paradis på jord nå. Skaperverket forløses ikke før Jesus kommer igjen (Rom. 8:18-25), og vi kan si som Paulus om forløsningen: “Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet.” (Rom. 8:25). Hvis vi allerede hadde det, slik BJ vil si, da er det Paulus sier bare tull.

– Ikke synd og dom

Du kan ikke forvente deg å høre om Guds dom, Jesu stedfortredende soning under Guds vrede og behovet for omvendelse. Det er veldig greit at man ikke har dette som hovedtema på hver konferanse, selv om det bør gjennomsyre forkynnelsen – men på denne konferansen kan du ikke forvente deg å høre om dette. Selv om de vanlige kristen-ordene vil bli brukt, vil de sannsynligvis være uten et bibelsk innhold.

BJ har selv sagt:

«På min første tur til Toronto i mars 1995 lovet jeg Gud at hvis han ville berøre meg igjen, ville jeg aldri trekke meg tilbake. Jeg ville aldri mer «skifte tema». Løftet mitt betød at jeg ville gjøre utøselsen av Den Hellige Ånd – med hans gavers fulle manifestasjoner – til den eneste hensikten med min eksistens. Og jeg har aldri veket fra det kallet – uansett!» (s. 101 i Når Himmelen inntar jorden)

Når du hører om utøselse av DHÅ tenker du forhåpentligvis på evangeliet og kanskje Peters radikale forkynnelse på pinsedag (Apg. 2); men dette er ikke det BJ tenker på. Søk på nettet og se om du finner én gang der BJ presenterer evangeliet klart i en tale eller et vitnesbyrd? Tviler på at du finner noe, i alle fall ikke noe klart (gi beskjed hvis du gjør det).

For BJ er ikke utøselsen av DHÅ evangeliet, men manifestasjoner (noe han kanskje kaller evangeliet). Dermed ser vi en likhet mellom Bentley og BJ. Akkurat som Bentley utløste “vekkelsen” uten evangeliet, men med manifestasjoner, utøser BJ «Ånden» uten evangeliet, men med manifestasjoner.

3) UBIBELSK LÆRE

– Guddommeliggjøring av mennesket

Du kan forvente deg djevelsk lære om at vi er som Gud. Slik som Andy Mason forkynte da han var i JF. «I begynnelsen skapte Gud, og hans ord var kraften til å gjøre det … Du er akkurat som din far. Du kan tale og erklære … Når du erklærer, skaper du verdener med dine ord …»

Hvis du tror dette da er du forført. Løp fra slik forkynnelse! Dette er ikke kristendom! Dette er en opphøyelse av mennesket som er helt ukjent i Skriften. «Du er akkurat som din far.», nei langt i fra.

«… Jeg er Gud og det er ingen som Jeg.» Jes. 46:9

Igjen, hvis du synes dette er flisespikkeri da må du se hva Ordet sier og se hvordan Gud ser på det.

– En latterlig gud

Du kan forvente deg utsagn som dette:

“Gud vil reise opp en ny ge­ne­ra­sjon som tros­ser jante­lo­ven. Gud står i him­me­len og ler og ler, fra magen. Han ser eng­le­ne som står med gaver i hen­de­ne og ven­ter på å bare gi, sier ele­ven. Han opp­ford­rer alle i salen til å le sam­men med ham.” (Sagt i JF av en Bethel-elev)

Denne eleven har laget en gud i sitt eget bilde, et bilde som er fjernt fra Skriften.

De eneste stedene i Bibelen der det står om Guds latter er når Han håner sine fiender (Sal. 2:4; 37:13). Ellers så står det om en Gud som ikke er forsont med menneskene, men har sin vrede over oss på grunn av vår synd (Sal. 7:12-18, Joh. 3:36 og Rom. 1:18). Derfor trenger vi Jesus, og derfor må vi ta avstand fra slike latterlige budskap som fører vekk fra en evangelisk edruelighet.

– Er Jesus en løgner?

Jesus sier følgende om de som følger Jesabel i Tyatira:

«Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem som lever i utuktig samliv med henne, kaster Jeg ut i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra sine gjerninger.» (Åp. 2:22).

Dersom du går på konferansen kan du forvente å høre at Jesus aldri har sagt dette. Bill Johnson sier at alle de som godtar at Gud bruker sykdom er forbannet og forkynner et annet evangelium. Dermed sier Johnson indirekte at Jesus er under forbannelse. Tenk på hvor alvorlig det er.

Det må også sies at ingen i dette miljøet vil si det direkte, heller ikke Johnson, men enten må de gå tilbake på sin falske herlighetsteologi eller så må de indirekte si at Jesus forkynner et annet evangelium.

4) OKKULTISME

– Okkultisme

Du kan forvente deg “soaking”, og kanskje at det blir oppfordret til å dra på kirkegårder for å hente “salvelse” fra døde folk slik som Todd Bentley, elever ved Bethels skole og pastor i Bethel Beni Johnson har gjort.

Dette kan minne om katolisismens relikvier, men er helt fremmed for kristendom.

– Mer okkultisme

Du kan kanskje forvente deg å få «ditt kall» gjennom håndlesing slik som Eric Johnson, sønnen til Bill, fikk sitt pastorkall. Noe som tydeligvis er helt vanlig ifølge ham selv.

Gud kaller ikke pastorer gjennom håndlesing, men gjennom kravene i 1. Tim. 3 og Tit. 1, samt gjennom et indre kall.

– Englepåkallelse

Du kan forvente deg at engler blir påkalt som i Bethel.

– Himmelreiser

Du kan forvente deg å bli invitert til å dra til himmelen (ved hjelp av guidet hypnose). Slik det ble gjort da Judy Franklin og Tracy Cooper var på «Åpen himmel» konferansen som ble holdt i blant annet Tabernakelets lokaler i Bergen i 2013. Dette var også arrangert av Jesusfellesskapet.

– Nyreligiøsitet og New Age

Noe av det jeg har nevnt allerede (kontakt med døde, håndlesing, himmelreiser) gir assosiasjoner til New Age og nyreligiøsiteten. På konferansen kan du kanskje forvente deg en ny lyd?

Judy Franklin, fra Bethel, som var i Norge i 2013 er en kvinne som er veldig opptatt av lyder, lys og vibrasjoner, og ikke evangeliet. I boken The physics of Heaven forkynner hun blant annet følgende om en ny lyd som vil komme:

«…  how believers affected by the new sound from God would have power over the elements, over wind, rain, fire, and the waves.»

Makt over elementene? Dette er nyreligiøsitet, ikke kristendom. Hvor i hele vår store Bibel finner vi en slik lære? Det er serlig en grunn til at dette skjer: Det er fordi Franklin er enig med BJ om at vi ikke trenger å være redd for å gå utover Skriften:

«Ingen ved sine fulle fem ville hevde at alt som står i Bibelen er skrevet for oss i dag. Men å antyde at mer skal bli tillagt, får likevel mange til å bli bekymret. Slutt å bekymre deg, ellers går du glipp av det som kommer!» (Bill Johnson, s. 151 i Når Himmelen inntar jorden)

Dette er det stikk motsatte av hva de sanne apostlene lærte (1. Kor. 4:6, Jud. v.3).

Skadekontroll?

Etter konferansen kan du kanskje forvente at lederne i JF gjør skadekontroll slik som Steinar Lofsnes gjorde etter at Andy Mason hadde vært i Norge. Han sa til avisen Dagen at de hadde et ekstra filter på når utenlandske forkynnere kom.

Håper de har et bibelsk filter på denne gangen!

“Forakt ikke profetier! Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt!” 1. Tess. 5:20-21

“Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. …” 1. Pet. 4:11

“Dette, søsken, har jeg for deres skyld overført på meg selv og på Apollos, slik at dere kan lære av oss å ikke tenke annerledes enn det som er skrevet, for at ingen av dere skal bli oppblåst, til fordel for den ene framfor den andre.” 1. Kor. 4:6

Mislykket

Jeg vet at denne artikkelen vil få minst 150 dislikes, og at mange vil si: “Jeg ble velsignet av Bethel og JF.” Det er mange som blir “velsignet” av buddhisme, ateisme, mormonisme osv. Spørsmålet er ikke først og fremst hva som virker for oss, og hva som gir oss de store opplevelsene.

Spørsmålet er om du har sett din synd og Guds hellighet, og at slik du er av naturen er du under Hans vrede. Spørsmålet er om du virkelig har sett ditt behov for Frelseren, som også er Herren!

Tenk Jesus tok straffen i vårt sted. Han er min trygghet i liv og død. Han har ordnet opp min sak med Den Hellige Gud. Det er gode nyheter. Det må vi forkynne og ha fokus på!

Spørsmålet er om du har blitt rotfestet i det bibelske evangeliet og om du har fått en urokkelig tillit til Guds ord og dets tilstrekkelighet; og at du reagerer når Guds navn misbrukes. Eller om du tenker at Guds ord er uklart og ubehagelig slik at du heller hører på “ånden”, drømmer, syner og magefølelse; mens du “profeterer” og misbruker Guds navn, og proklamerer helbredelser som ikke finner sted?

Hvis evangeliet har blitt minimalt, mens tegn og under er det sentrale da har du blitt forført. Hvis du er mer opptatt av å “dele Guds godhet” enn å forkynne evangeliet (Guds virkelige godhet) og å kalle syndere til omvendelse på grunnlag av Jesu verk på korset, da er du på feil vei.

“… omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag.” Luk. 24:47

Jesusfellesskapet og vranglære

Jesusfellesskapet er kanskje en av de menighetene som inviterer mest vranglære inn til Norge. Derfor må det advares mot dem, denne konferansen og Bill Johnson.

“Førerne for dette folket leder vill, og de av dem som lar seg føre, blir ødelagt.” Jes. 9:16

Til slutt vil jeg presisere fem ting:

  • Jeg har ikke sagt at folkene i JF ikke er frelst – men jeg sier at mye tyder på at de er forført. Derfor kommer denne advarselen, med håp om at de lar seg korrigere.
  • Jeg ønsker gjerne en dialog med dem om dette hvis de er åpne for det.
  • Jeg ønsker ikke å misrepresentere dem, så si ifra hvis du mener jeg gjør det.
  • Jeg vil igjen minne om at JF og Veien må omvende seg fra Bethels lære og andre ting som jeg har påpekt i innlegget.
  • Jeg vil minne andre menigheter i Bergen om å kalle JF til omvendelse.