Penga eller livet

Penga eller livet?

25. februar, 2015 av

”Rikdom kan ikke hjelpe på vredens dag, men rettferdigheten utfrir fra døden.” Ordsp. 11:4

1) Rikdommens bedrag

Den store drømmen for mange nordmenn, og jordboere generelt, er å skaffe seg rikdom. Norge er et av verdens rikeste land, likevel stjeler vi årlig for 3,7 milliarder (2011) i varehandelen.  Og de fleste av oss får aldri nok. Jaget etter rikdom er som en kløe som aldri gir seg. Blant annet derfor stjeler nordmenn, som har alt de trenger, mange milliarder årlig.

Det er ikke bare at vi stjeler ting, mange risikerer også veldig mye for å bli rik. Enten ved å jukse med tall og bedrive økonomisk kriminalitet, eller ved å bedrive annen vinningskriminalitet som for eksempel involverer narkotika.

Både de som stjeler fra firmaet sitt og de som sprer de dårlige og dyre nyhetene om narkotika virker å ha få problemer med at det de gjør ødelegger andre. Og risikoen for å havne i fengsel i flere år er visst verdt det. Alt for pengene!

For ikke å snakke om alle de foreldrene som ofrer familien sin på rikdom-og karrierealteret.

Generelt er det mange som tror at penga er livet, men ikke på Onkel Skrue-måten. Det er ikke pengene i seg selv vi liker å bade i, mens vi lever nærmest asketiske liv. Vi elsker pengene fordi de skaffer oss luksus, behagelighet, og alt vi kan ønske oss. Vi drømmer om store hus og like store hytter, fine biler og muligheten for å dra hvor som helst på ferie. Selv mange kristne spiller lotto og kjøper flaxlodd for å oppnå lykken rikdommen kan gi.

Hvis penger og rikdom glinser mer enn evangeliet, da er det noe galt!

Hvorfor ønsker du å bli rik? Hva er det pengene kan gi deg som Gud ikke kan?

Paulus og Jesus avslører løgnen

«De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.» 1. Tim. 6:9-10

«Den som ble sådd blant tornebusker, er en som hører ordet, men dette livs bekymringer og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt.» Mt. 13:22

2) Det kommer en vredens dag

”Rikdom kan ikke hjelpe på vredens dag …»

Hva mener egentlig Salomo?

Han sier ikke at rikdom aldri kan hjelpe. Men han sier at rikdom ikke kan hjelpe på vredens dag.

Selvfølgelig kan penger være med på å gi folk hjelp og lykke, selv om det ikke er en automatikk i det. Penger er ikke lykke. Men penger kan gi folk lykkefølelse.

Hvorfor var det Judas stjal og forrådde Jesus? Det var fordi han fikk glede/lykke ut av pengene. Penger kan bli en avgud fordi de kan gi mennesker det de vil ha, slik at de blir midlertidig lykkelig, men pengene gir ikke varig og evig lykke.

Rikdom kan på mange måter hjelpe oss i denne tiden: Vi kan kjøpe oss det ene og andre som kan gi oss glede og en form for trygghet, men disse pengene er uten verdi foran Gud. De hjelper ikke på vredens dag.

Hvis vi spør Judas Iskariot om penger og rikdom er meningen med livet, så vil han rope fra fortapelsen at det ikke er det! Selv om han trodde på det bedraget lenge (Joh. 12:4-6) så viste det seg at det var et bedrag (Matt. 27:3-5).

Pengene hjelper ikke på dommens dag.

Som Paulus sier: Vi hadde ingenting med inn i denne verden, og vi vil ikke kunne ta med noe ut av denne verden (1.Tim. 6:7).

Ja, det kommer en dommens dag. Gud er sint, og en uventet dag vil Hans vrede vise seg. Han er sen til vrede, men han er vred (Sal. 7:12, Joh. 3:36, Rom. 1:18). Skulle ikke en god og hellig Gud bli sint over all uretten som skjer i verden?

Dette er ikke koselig, men det er en sannhet Skriften holder frem. Bare i Matteus evangeliet alene nevnes helvete, dom, straff og lignende i over 40 vers. Hvis man tar med der det indirekte snakkes om dom så nevnes det gjennomsnittlig 2 ganger per kapittel!

Måtte denne sannheten drive oss på kne for Gud.

Så mange nordmenn vil bare samle gods og rikdom, tjene mer, få flere klær, elektriske duppeditter, finere hus og dyrere bil.

Og ikke bare for nordmenn, men selv for mange innen kristne kretser kan det virke som om det er slik. De har også kjøpt løgnen: «Penga er livet». Så lar de seg lure av rikdommens bedrag – og sliter seg heller ut for noen kroner som forgår enn de evige skatter. «Rikdommens bedrag» kveler Ordet som blir sådd i deres liv, og de er ikke klar for vredens dag.

På den dagen hjelper det ikke hvor mye gods og rikdom du har. Om du så har vunnet hele verden og alles respekt, så hjelper det deg ikke.

Rikdom hjelper ikke på vredens dag.

Hvis du ikke har skjønt det før så vil du skjønne det da: Rikdommens bedrag vil bli avslørt!

 

3) Rettferdigheten som frir fra døden

Det eneste som hjelper deg på den dagen er rettferdighet:

«… men rettferdigheten utfrir fra døden.»

Men denne rettferdigheten kan ikke komme fra oss selv. Vi trenger en annens rettferdighet. Det finnes bare en som har den rettferdigheten vi trenger: vår kjære Jesus!

«For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.» 2. Kor. 5:21

Evangeliet om Guds rettferdighet som frir fra døden er egentlig: Omvend deg fra døden til Livet – Jesus – og ta i mot Hans rettferdighet. Det er gode nyheter!

Tenk, Gud ber oss om å gi avkall på søppel for å få noe som er så uendelig mye mer verdifullt!

 

4) Penger med evighetsverdi

På en måte kan vi si: Penga eller livet?

Men hvis den frasen står for seg selv så kan det høres ut som om penger i seg selv er ondt. Og at dersom du velger penger så kan du ikke velge Jesus.

Det stemmer ikke, på en måte.

Både Jesus og Paulus sier at det ikke er pengene som er problemet, men det er vår holdning til pengene som kan være problemet.

Hvis vi tjener Mammon, hvis vi er grådige og har en syndig kjærlighet til penger da bedriver vi avgudsdyrkelse. Da kan vi si: Velger du pengene eller livet?!

Da er det enten eller. Da er det vrede eller rettferdighet.

Men vi kan ha et sundt forhold til penger, for penger er ikke ondt i seg selv. Vi kan ha et evangelisk forhold til penger!

Hva med å bruke pengene for å vinne seg skatter i Himmelen?

”Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyven bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i Himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være.» Mt. 6:19-21

«Jeg sier dere: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.» Luk. 16:9

 

Se for deg at du har mulighet til å investere alle pengene dine i ett av to selskap.

Det første selskapet, «Gull og grønne skoger», ser ut til å gjøre det utrolig bra. Det andre selskapet, «Leirkar», ser ut til å slite litt. Men du vet at det første selskapet vil gå konkurs innen ett år – mens det andre vil vokse og vare for evig.

Hvor ville du investert pengene dine? Selvfølgelig i det andre. Like selvfølgelig bør vi samle oss skatter i himmelen, og ikke på jorden. Like selvfølgelig bør vår hovedtanke bak vår pengebruk være siktet inn på de evige ting som ikke forgår.

Det er fantastisk at vi som kristne kan bruke pengene våre for å fremme Guds rettferdighet slik at de får evig verdi!

Velg Livet fremfor penga, og bruk penga for Livet!