Hvorfor leser du?

Hvorfor leser du?

14. mars, 2015 av

Joh. 15:7 – Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

Leser du i Bibelen? Mange av oss følger leseplaner. Noen leser kun når de vil. Noen kan lese den fra perm til perm flere ganger i året, mens andre sliter med å lese et kapittel om dagen.

Men hvorfor leser vi? Jeg bruker M’Cheyne sin bibelleseplan, og tar ofte meg selv i å rase gjennom sidene for å få tid til noe annet. Jeg leser for å krysse det av på listen over ting som må gjøres. Jeg leser for å lese.

Det er bra å lese mye i Bibelen, men dersom vi ikke husker hva vi leser, hva hjelper det? Ved å lære oss bibelvers eller avsnitt utenat sørger vi for at vi får noe ut av lesingen. Vi lærer og husker!

Kun kunnskap?

Imidlertid kan ikke Joh 15:7 bare handle om å kunne Bibelen. Tidligere, i Joh 5:38, refser nemlig Jesus jøder som kunne store deler av GT for å ikke ha Guds Ord boende i seg. For et sjokk det må ha vært for dem. De kunne utrolig mye, likevel hadde det ikke forandret dem.

Å tro og å ha Guds Ord boende i seg henger sammen. Det betyr at Ordet har sitt hjem i deg.

Jeg vet at dere er av Abrahams slekt, men dere søker å drepe Meg, fordi Mitt Ord ikke har noe rom hos dere — Joh 8:37.

Med andre ord hørte ikke Ordet hjemme hos disse jødene. Det kom og banket på, men måtte dra siden det ikke fantes plass. Er vi åpne for å la Ordet forvandle oss?

I den lengste nedskrevne bønnen av Jesus ber Han til Faderen for disiplene sine: «Hellige dem i Din sannhet. Ditt Ord er sannhet» (Joh 17:17). Når Guds sannhet blir i oss virker det helliggjørende. Vi blir forandret  til å bli mer lik Jesus. Når Guds Ord ikke forandrer oss, tyder det på at det ikke bor i oss.

Kunnskapen i seg selv er ikke målet. Vi memorerer bibelvers for at det skal forvandle oss. For at vi lettere skal bli minnet på hva Gud sier, og grunne på det (Salme 1:2). For å kunne gi råd. For å vitne. Vi lærer oss bibelsk sannhet for å kjenne Gud og Hans vilje.

Ordets kraft

Den Hellige Ånd, Guds Ånd, gir liv og planter tro, og gjennom liv og tro forandrer Han folk: Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvdisiplin er Hans frukt! Vi gjør ikke noe av dette selv, det er Gud! Han gjør det gjennom Ordet.

Både den nye fødsel og helliggjørelsen skjer ved Ordet. Ordet er enormt!

Om du ikke leser i Bibelen, og det ikke er en kobling mellom Hans Ord og din hjerne, din vilje og ditt hjerte, har det ingen virkning i livet ditt.

Når vi memorer Skriften, gjør vi koblingen mellom Ordet og hjernen, viljen og hjertet dypere og mer konstant. Vi forandres!

Idéer til memorering:

Lag små lapper med skrifthenvisning på den ene siden og bibeltekst på den andre. Lær deg et nytt vers hver dag/uke. Repeter alle versene hver gang. Når du har lært deg ti vers, bytt ut det første med ett nytt. Deretter bytter du ut det andre du lærte deg, og så videre.

Bruk appen ScriptureTyper.