Vet du hvem du er?

Vet du hvem du er?

28. mars, 2015 av

«Den klokes visdom er at han kjenner sin vei, men det er dårers dårskap at de bedrar seg selv.» (Ord 14:8)

Jean Calvin begynte sin klassiker, The Institutes of The Christian Religion, med å skrive at visdom eller kunnskap egentlig kan oppsummeres i kunnskapen om Gud og kunnskapen om oss mennesker. Det viktigste er altså hva vi vet om Gud og oss selv.

Noen «teologi-nerder» fokuserer gjerne veldig mye på hvem Gud er, men ikke så mye på hvem de selv er. Det er naturligvis veldig viktig å fokusere på hvem Gud er, men det å lære seg selv å kjenne er ikke egoistisk eller unyttig, men derimot helt bibelsk.

«Gi akt på deg selv…» (1. Tim 4:16)

Paulus formante Timoteus til å legge merke til sitt eget liv. Han skulle altså fokusere på seg selv for å lære seg selv å kjenne. Forsøker du også å lære deg selv å kjenne?

En vis mann er en mann som kontinuerlig evaluerer hele sitt liv i lys av Guds Ord, og gjør de nødvendige endringene, slik at han ikke bedrar seg selv.

6 spørsmål du bør stille deg selv

Det å kjenne seg selv handler ikke bare om å vite at man er på vei til himmelen. For oss som er kristne handler det også om å kjenne seg selv på alle livets områder. Vi kan ikke redusere hva som er åndelig til bare å handle om frelse og fortapelse. Gud er interessert i hele ditt liv og ønsker ikke at du skal ende opp i møte-kristendom, men derimot erklære Jesus som Herre over hele ditt liv.

La oss nå se på noen aspekter ved livet og se om du kjenner deg selv:

  1.   Er du en ny skapning?

Det viktigste å kjenne ved seg selv er om en er blitt en ny skapning, om en er blitt frelst. Gud ønsker at du skal vite at du er frelst (1. Joh 5:13). Du kan vite at du er frelst ved at du hviler i Guds løfter om evig liv til dem som tror (Joh 3:36) men også ved å vurdere ditt eget liv i lys av hva som er kjennetegn på sanne kristne (Matt 7:21-23, Jak 2:14-26, 1. Joh 2:3-6; 3:6-10).

  1.   Hva er dine styrker og ditt kall?

Dersom du ikke vet hvilke gaver Gud har gitt deg er det også vanskelig å vite hva du skal gjøre her i livet. Gud har en spesiell oppgave for deg, og dette har han også gitt deg nådegave til (1. Pet 4:10).

Hvordan kan du vite hva som er din nådegave? Spør deg selv hva som er dine styrker. Hva er du god på? Hva har du lyst å gjøre? Din nådegave er trolig noe du både er god til og har lyst til å gjøre.

  1.   Hva er dine svakheter?

Dersom du ikke kjenner dine egne svakheter kan du komme til å falle unødvendig gang på gang på de samme områdene. Det er åpenbart at vi har tilbøyligheter til ulike synder. Noen sliter med seksuelle fristelser. Andre sliter med havesyke, ønske om egen ære, bråsinthet eller mangel på kjærlighet.

Selv om mange menn sliter med seksuelle fristelser finnes det en del menn som er helt ærlige på at dette aldri er et problem for dem. Dersom dette er tilfelle er det naturlig at en ikke først og fremst fokuserer på dette området, men heller på andre områder der en har større problemer. Dersom fienden angriper østsiden av festningen blir det dumt å plassere all ammunisjonen på vestsiden, der det ikke er angrep. Vi lever i en åndelig kamp der vi også må forstå hvor vår fiende først og fremst angriper.

Kjenner du deg selv så godt at du vet hvor fristelsene er størst for deg? Eller blir du overrasket over at du gang på gang faller på de samme områdene?

  1.   Hvordan bruker du pengene dine?

Har du kontroll over egen økonomi? Husk at dine penger ikke er dine penger. De er Guds penger. Du skal forvalte dem på en god og vis måte. Vet du hvor pengene dine blir brukt? Eller blir du overrasket over at det plutselig er tomt på kontoen?

I dag er det mange som ikke har kontroll over egen økonomi. Vi har sett de verste tilfellene i Luksus-fellen. Men det er svært mange som aldri er med på Luksus-fellen som likevel ikke har kontroll. Et samfunn fullt av reklame og fristelser bedrar mange slik at de bruker mer penger enn de selv tror.

Jeg vil utfordre deg til å ta en titt på hvordan du selv brukte pengene dine den siste måneden. Kanskje det kan være lurt å sette opp et budsjett slik at du vet mer sikkert hvor pengene går?

I den gamle pakt var det et absolutt krav til de troende at de skulle gi tiende, og det å ikke gi 10 % av sin inntekt ble regnet som å rane fra Gud (Malaki 3:8-10). I dag er det mange kristne som sier at de ikke har råd til å gi tiende. Sannheten er ikke at en ikke har råd til å gi tiende. Sannheten er at en ikke prioriterer å gi tiende. Dersom en ikke hadde brukt så mye penger på andre ting hadde en hatt råd til å gi tiende.

Det finnes fattige i Afrika som har en inntekt på 500 kroner i året, men som trofast gir tiende. Vi nordmenn tjener 500 kroner på et par timer. Selvfølgelig er utgiftene høyere i Norge, men vi har uansett så mye mer å rutte med. Jo mer du tjener, jo enklere er det å gi flere prosent av din inntekt. Dermed burde 10 % ikke være et problem for kristne i vesten.

Dersom du tror at du ikke har råd til å gi tiende viser det bare at du ikke kjenner deg selv og ditt eget forbruk. Dette kan høres hardt ut, men det er realiteten.

  1.   Vet du hvor du er på vei?

Hva er planene dine for de neste årene? Er de realistiske? Det finnes mange studenter som ikke har noe plan med sin utdannelse. De studerer bare fordi venner gjør det, men vet ikke hva de skal bruke utdannelsen til. Guds Ord lærer ikke at det er feil å legge planer, men antar derimot at vi legger planer (Ord 16:1). Mauren blir for eksempel fremsatt som et godt eksempel på en som tenker på fremtiden og handler deretter (Ord 6:6-8). Hvorfor skulle da ikke du tenke på fremtiden?

Be Gud om visdom, snakk med noen som er gudfryktige og legg en viss plan for fremtiden. Du trenger ikke vite alt hva som skal skje de neste årene, men det er mye bedre å ha en slags plan, og gå for det, enn å leve på måfå. Skulle Gud endre på planene er det derimot bare å følge Guds ledelse.

  1.   Hva gjør deg irritert, sint, såret og trist?

Dette forteller mye om hva som betyr noe for deg. Dessverre har vi mennesker en tendens til å bli sint og trist av feil grunn. Hva som gjør oss irritert, sint, såret og trist kan avsløre hva som er våre avguder. Blir du for eksempel irritert når ikke alt går din vei? Kanskje ønsket om å ha det behagelig er blitt din avgud?

Det finnes noe som heter hellig vrede. Men som regel blir vi ikke sint fordi Gud blir spottet, men derimot fordi vi ikke får vår vilje. Også her er det viktig å kjenne seg selv, slik at en ikke kamuflerer sitt eget sinne som «hellig» når det i realiteten er syndig.