Til krig mot bekymring

Krig mot bekymring

23. juni, 2015 av

En stadig kamp

Vår sjel har en nesten umettelig evne til å bekymre seg. Uansett hvordan våre omstendigheter er, finner vi som regel noe å bekymre oss for.

Mange ser på bekymring som noe mer eller mindre nøytralt. Det er bare en følelse som er vanskelig å gjøre noe med, tenker man. Sannheten er derimot at vi i Guds Ord bli befalt å ikke bekymre oss.

De gode nyhetene er at du kan gjøre noe med dine bekymringer. Du trenger ikke å være bekymret.

Løsningen?

Men hva er da løsningen i kampen mot bekymringer som sniker seg inn titt og ofte? Svaret kan oppsummeres i ett ord: Tro. Vår bekymring skyldes vår vantro. Forstå meg rett, en sann troende kan ha mange bekymringer. Problemet for en kristen som sliter med bekymring er ikke at han ikke har en frelsende tro og dermed ikke er frelst.

Sannheten er derimot at Guds Ord også snakker om tro som ikke først og fremst handler om frelsen, men derimot om helliggjørelsen. Vi kan tro på Jesus som vår frelser og Herre og dermed være frelst, men det betyr ikke nødvendigvis at vi har stor tro på alle Guds løfter for våre liv.

Når Jesus påpeker sine disiplers bekymring trekker han frem deres vantro som årsak. I Matteus 6:25-34 gir Jesus oss mange grunner til å ikke bekymre oss, men de fleste har sin grunn i Guds løfter.

«Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere – dere lite troende?» (Matt 6:30)

I dette avsnittet gir Jesus oss en rekke løfter. Gud skal forsørge oss. Logikken er altså at siden Gud skal gi oss alt vi trenger, hvorfor da være bekymret? Når da Gud har gitt oss så mange løfter – hva åpenbarer da din bekymring? Vantro. Det er nettopp derfor Jesus i slutten av vers 30 kaller sine tilhørere for «dere lite troende».

Legg merke til hva John Piper sier om tro i kampen mot bekymring:

«Jesus assumes that truth — reasons, arguments, facts — affects or influences the emotions. Anxiety is an emotion. It is not a decision. We don’t decide to get anxious. It happens to us. Jesus attacks anxiety in Matthew 6 with truth, with facts, promises, and reasons.

Therefore, he must believe that his word given to our souls will have an emotional, even physical, effect. There are dozens and dozens of commands to the emotions in the Bible, and along with them there are truths to bring about what is commanded.

Some will say, “Well, that doesn’t work for me. When I hear truth, it doesn’t have an emotional effect on me. It doesn’t take away my anxiety.” It works where the truths are believed and trusted — where there is faith.

If the Bible’s arguments are not having an effect on you, it’s because you have little faith in what it says. Faith is massively important here. We must trust. We must believe what Jesus says.»

Dersom det Guds Ord sier om å ikke bekymre seg ikke påvirker din bekymring, så vitner det om at du mangler tro på det Guds Ord sier.

Et praktisk våpen til krigen

Det er nesten uunngåelig at du vil kjenne at bekymringer sniker seg inn i fremtiden. Hva har du da tenkt å gjøre?

Tro på Guds løfter. Hvilke løfter? Alle løfter i Guds Ord som kan hjelpe deg i dine omstendigheter.

Noen av Guds løfter er gitt oss for alle slags omstendigheter. Gud lover for eksempel at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud (Rom 8:28). Dermed vet vi at Gud har en god plan selv med vanskelige ting som skjer i livet vårt. Dersom vi tror det, vil det fri oss fra bekymring.

I 1. Kor 10:13 står det at Gud er trofast og at han ikke vil la oss bli fristet over evne, men gjøre omstendighetene slik at vi kan tåle det. Dersom vi tror det, så kan det fri oss fra å bekymre oss for vanskelige omstendigheter. Gud har kontroll selv over vanskelige ting som møter oss i livet.

Er du bekymret? Filipperne 4:6-7 sier at dersom du ikke bekymrer seg og heller bærer alt frem i takk til Gud, så vil Guds fred bevare ditt hjerte og dine tanker. Er du bekymret for at du ikke vil få jobb slik at du kan forsørge din familie? I Matt 6:33 sier Jesus at dersom du først søker Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt du trenger i tillegg.

Er du forberedt på krig?

Djevelen angriper oss på listig vis (Ef 6:11). Derfor er det så viktig at vi står rustet i Guds fulle rustning. Dette innebærer blant annet at vi har troen til skjold.

«Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke den ondes brennende piler med.» (Ef 6:16)

Så husk på det neste gang djevelen angriper deg ved at du kjenner bekymring og frykt snike seg inn. Du har skjoldet tilgjengelig for å beskytte deg mot bekymring. Dette skjoldet er å tro på Guds løfter. Står du åpen for djevelens angrep eller vil du ta skjoldet i bruk?