Lev for Jesus

Lev for Jesus

26. juni, 2015 av

Lev for Jesus, ikke for deg selv

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.» 2. Kor 5:15

Jeg vil oppmuntre dere til å leve radikalt for Jesus, minne om hvor viktig det er, og hvor idiotisk det er å la vær.

To muligheter

Se for deg at du måtte investere alle pengene dine og alt du har i enten:

a) Konk AS – som du visste ville gå konkurs i august

eller

b) Vekst AS – som du visste aldri ville gå konk, men alltid vokse.

Hvor ville du investert?

Er du dum?

Du må være idiot+ for å investere i Konk AS. Det er rein og enkel logikk.

Lever vi for Jesus, ærer Gud og elsker vår neste så samler vi oss skatter som ikke forgår. Vi gjør investeringer som varer og vokser. Det er en god og fornuftig investering. En investering som Jesus befaler.

«Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» Matt. 6:19-21

Men handler livet vårt om «skatter på jorden» så trenger vi fokusskifte før vi plutselig en dag går konk. For skattene her ruster og forgår, og vi kan ikke ta dem med oss når vi dør.

Måtte Gud tilgi oss for vår idioti, og gi oss et himmelsk perspektiv på livet og den sanne skatten, slik at vi investerer fornuftig og smart.

Grunnen til at Jesus døde

Hvorfor skulle vi ikke leve våre liv for vår kjære frelser Jesus?! Han som ga sitt liv nettopp for at vi ikke lenger skulle leve for oss selv, men for Ham.

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.» 2. Kor 5:15

Lever vi for Jesus så blir det kamp, men mennesker kan bli frelst! Lever vi for oss selv og vårt rike eller andre ting enn Jesus så får vi det gjerne behagelig, men bare frem til «august», og det er ikke lenge til.

Måtte Gud røre ved oss slik at vi gleder oss i Ham, venter på Hans gjenkomst med iver, har en full glede og overbevisning i det som hører Hans rike til og investerer i rett aksjeselskap.

Nøden er stor

Mennesker går fortapt, kristne lider, ikke-kristne lider, folk er fanget i rus og selvmordstanker. Nøden er stor. Be og forkynn evangeliet om syndenes tilgivelse i Jesus Kristus, og evig liv og glede hos Ham.

Han er med alle dager! Søk Ham alle dager! Du trenger Ham alle dager!

Hvordan leve ut dette livet for Jesus? Følg Hans røst -> Bibelen.

Til slutt vil jeg anbefale å høre denne 9 minutters andakten av John Piper om leve for Jesus!