En lam kropp

En lam kropp

2. juli, 2015 av

 Hvordan skal menigheten fungere?

Menigheten er ikke en bygning. Menigheten er ikke en organisasjon. Menigheten er oss kristne. Det greske ordet for menighet (eklessia) betyr bokstavlig talt «utkalt». Menigheten er altså de som er kalt ut av denne verden. Som menighet er vi Kristi kropp. Jesus er hode (Ef 1:22) og vi er kroppen (Ef 1:23).

Dersom menigheten er Jesu kropp så må også denne kroppen fungere slik den er tenkt, dersom menigheten skal fungere slik den er tenkt. Guds Ord snakker om at hver enkelt av oss er ulike deler av Jesu kropp at det er viktig at de enkelte kroppsdelene utfører det de er kalt til.

«Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørselen, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legemet? Men nå er de mange lemmer, men ett legeme.» (1. Kor 12:17-20)

I mange kristne sammenhenger er en veldig lite bevisst på at ulike kristne spiller ulike roller i menigheten, og at alle faktisk har en viktig rolle. Det blir lett til at man tenker at det først og fremst er den som forkynner som har en tjeneste i menighet. De andre sitter bare og hører på.

Det finnes kristne som har gått på møter i 50 år men som aldri har blitt klar over hva som er deres nådegave, og som dermed ikke vet hvordan de er kalt til å tjene. En menighet med mange kristne som ikke er klar over sin nådegave og som ikke tjener med denne er som en lam kropp.

I slike tilfeller fungerer ikke menigheten slik den var tenkt. Det er meningen at vi alle skal tjene med de nådegavene vi har fått.

«Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» (1. Peter 4:10)

Hvordan finne sin nådegave?

Nådegavene er ikke bare for karismatikere. De er for alle kristne. Det store spørsmålet er hvordan vi kan finne ut hva som er vår nådegave. Bibelen gir oss ikke «3 steg for å finne din nådegave», men likevel kan vi si noe om hvordan vi kan finne vår nådegave, ut fra generelle bibelske prinsipp.

Still deg selv følgende spørsmål:

1. Hva er du god på som kan være til tjeneste for Guds rike? Selv om nådegavene kan utvikles, er det naturlig at det du har fått i gave er noe du er god til. Ofte finner man sin nådegave etter å ha prøvd seg i ulike tjenester over lengre tid. Det er heller ikke sikkert at din nådegave er noe du er enormt dyktig til i begynnelsen.

2. Hva liker du å gjøre? Selv om det i noen spesielle tilfeller kan være at Gud har kalt oss til noe som vi absolutt ikke har lyst til (les for eksempel historien om Jona), så er det naturlige at vi har en viss motivasjon for det vi har fått nådegave til.

3. Hva er behovet? Når du ser på menigheten din og samfunnet rundt, hva ser du det er spesielt behov for? Kan det være at Gud har satt deg akkurat der du er for å gjøre noe viktig? Kan det være at Gud har gitt deg evner til å tjene på en spesiell måte som bare du på din måte kan gjøre?

Det finnes uttallige behov i menigheten og i samfunnet rundt oss, men når du sammenligner behovene med hva du liker og er god til, er det naturlig at du vil kjenne på hva du er spesielt kalt til.

4. Har du fått din nådegave bekreftet? Det kan også være nyttig å få tilbakemeldinger fra andre kristne på sin tjeneste. Man kan kjenne på et indre kall fra Gud om hva en tror en har nådegave og kall til å gjøre, men det kan også være lurt å få et ytre kall fra menigheten om at man gjør det rette.

Det finnes nemlig kristne som kan være svært overbevist om at de for eksempel er kalt til å forkynne, mens alle andre utenom de selv ser at de ikke kan forkynne, eller at de i alle fall trenger mer øvelse i det før de gjør det i menigheten.

Andre kristne kan se ting du ikke ser, både positive og negative ting. Én kristen bror kan for eksempel bemerke at du er dyktig til å synge, til å hjelpe eller til å lære fra deg. Da kan det være et tegn på at du skal fortsette med det. Alt dette impliserer at vi er kalt til å leve kristenlivet i menigheten.

Vi er ikke kalt til å være individualister. Vi skal tjene hverandre med nådegavene, og andre kristne kan hjelpe oss med å finne vår nådegave.

Ikke bare for spesielt interesserte

Ettersom Gud har gitt alle nådegaver så er det ikke valgfritt eller likegyldig om vi tar dem i bruk. Dersom mange kristne ikke bruker sin nådegave blir det som en kropp som er delvis lammet. Som lemmer på Kristi kropp er dessverre mange kristne i dag passive mens de i virkeligheten skulle ha tjent med sine nådegaver.

Har du funnet din nådegave? Tar du den i bruk?

Når du skal se tilbake på livet ditt som en gammel mann eller kvinne – kommer du da til å se tilbake til et fruktbart liv som er brukt i tjeneste for andre ved at du brukte de gavene Gud gav deg? Husk at Gud ønsker å bruke oss alle, uavhengig av alder, evner og kunnskap.