Løst fra alt er kjærligheten

Løst fra alt er kjærligheten

4. juli, 2015 av

I en betent sak som dette vil jeg først påpeke at jeg skriver ut i fra kjærlighet til Gud og mennesker. Hvis det ikke hadde blitt gjort i kjærlighet så hadde det bare vært bråk og støy (1. Kor. 13:1). For noen vil det nok oppfattes slik, men det er ikke min intensjon. Jeg har det beste i tankene når jeg skriver. Derfor kan jeg publisere dette med god samvittighet ovenfor Gud og mennesker.

Måtte Guds navn bli æret!

Skipbrudd

I april 2014 stemte Den Norske Kirke i saken angående vigsel og velsignelse av homofile. 51 stemte for vigselsliturgi for homofile, mens 64 stemte mot. Dermed ble det ikke noe vigselsliturgi for homofile. Mange ble opprørt på grunn av «tapet». Samtidig var mange positive til at det bare var et historisk knapt flertall, med stort håp om fremtidig forandring. 13. og 14. september i år er det på nytt kirkevalg.

Bare fire av tolv biskoper er imot vigsel av homofile, men ingen av de fire ser på dette spørsmålet som alvorlig nok til å advare mot de andre biskopenes lære.

Dette vitner om en kirke som i ledelsen er ukjærlig og løsrevet fra Gud og i opprør mot Gud. Selv om de sannsynligvis ikke vil erkjenne det. I stedet for å kalle synd for synd og mørke for mørke så lurer de folk. Konsekvensene av det lureriet er evig alvorlige.

En lang liste av synd

Hva sier Guds ord om homofil praksis?

«Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,  verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» 1. Kor. 6:9-10

Paulus sier i Rom. 1 at når menneskene ikke ville kjenne Gud så dømmer Gud dem ved å overlate dem til  seg selv. Så sier han:

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.» Rom. 1:26-27

I et annet brev skriver Paulus om noe du må vite:

«og vit dette: Loven er ikke lagt fram for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære og strider mot den velsignede Guds herlighets evangelium, det som ble betrodd meg.»  1. Tim. 1:9-11

Så Jesus sier gjennom sin utsending Paulus at homofili strider mot Guds herlighets evangelium og Guds skaperordning. Videre sier Han at de som praktiserer det ikke skal arve Guds rike. Paulus understreker dette når han sier: «ta ikke feil». Og akkurat der er det de «klarsynte» biskopene tar feil.

Med andre ord: Gud sier at homofil praksis er galt og vil lede til fortapelse hvis man lever i det.

Som du ser så er ikke homofili den eneste synden i disse versene. Alle mennesker er syndere og må omvende seg fra den synden de elsker, ikke bare homofile! Og alle som omvender seg får et nytt hjerte som setter vår kjære Jesus fremfor alt annet. Fremfor sine meninger, fremfor sin legning, fremfor sine preferanser, fremfor politisk korrekthet, fremfor popularitet, fremfor alt. Fordi Jesus er uendelig verdifull! Jesus er Gud og en kristen behandler Ham som om Han var nettopp det! All ære til Jesus!

Biskopene er løgnere

Biskopene viser sitt sanne jeg når de sier:

«Nei Gud, du tar feil, for himlenes rike er for menn som ligger med menn.» (1. Kor. 6:9f)

«Gud, du tar feil igjen, homofil praksis strider ikke i mot evangeliet.» (1. Tim. 1:10)

“Ah! Feil igjen Gud, mennesket ble ikke skapt til (bare) mann og kvinne …” (1. Mos. 1:26; 2:21-25)

Biskopene er opprørere mot den Gud de selv hevder å følge. De hevder å være på kristenlaget, men de er bare opptatt av å score selvmål til glede for motstanderne, som tross alt har et større publikum.

Mens Gud sier: «Menn som ligger med menn skal ikke arve Guds rike.» så sier de som hevder de er Guds biskoper: «Menn som ligger med menn skal arve Guds rike.»

Er ikke det falskt og dårlig gjort? De kan få mene det de vil, men de kan ikke få Jesus til å mene det de vil. Når de hevder å være Jesu biskoper og så sier de det stikk motsatte av det Han sier, da lyver de og misrepresenterer Herren. Det er kvernstein-alvorlig (Matt. 18:6).

«Prestene gjør vold på min lov og vanhelliger mine helligdommer… De lærer ikke folk å skille mellom urent og rent… Slik vanæres jeg blant dem.» Esek.  22:26

Det er få mennesker i Norge i dag som er så ukjærlige som biskopene i den norske kirke. De er ikke biskoper for Gud, men for mennesker. Derfor går de på kompromiss med Guds ord der Den Allmektiges ord strider mot tidsånden. For når biskopene må velge, når det koster å følge Jesus, da forråder de Ham og vender Ham ryggen.

Deres hermeneutiske prinsipp er: «Tolk bibelen med tidsånden!» Når man gjør det så kan man være verdens venn. Man får “amen” fra alle, til og med Djevelen, og man slipper å bli forfulgt!

Som herlighetsteologene så viser biskopene at de bare er opptatt av dette livet og det kjødelige.

Kristne kommer sannsynligvis til å møte mye trengsel på dette punktet fremover (så sant (a) de står opp for sannheten og (b) islam ikke overtar. Hvis islam overtar da kommer ikke dette med homofili til å være et spørsmål en gang). La oss ikke være feige som biskopene og deres likemenn, men la oss elske homofile og andre slik at vi i kjærlighet forteller sannheten uansett hvor mye det vil koste.

Det finnes frelse, tilgivelse for synd, i Jesus!

Hjernevask

Hvis du ikke er kristen og leser dette så tenker du kanskje: «Det er ikke biskopene som er ukjærlige, det er du, du som skriver. Du er syk og hjernevasket!»

Jeg ser den. Men prøv å se det fra det kristne perspektivet: Hvis det er slik at de som lever i synd går fortapt – hva er da det mest kjærlige å gjøre? Si sannheten selv om man blir hatet, eller si noe annet og bli likt?

Skulle jeg kalle meg Jesu representant og så si det stikk motsatte av det Jesus sier?

Problemet til biskopene er at de er glad i mennesker uten å være glad i Gud. De tror de elsker sin neste som seg selv, mens de egentlig skader sin neste. Hvis de hadde satt Gud først så ville de fortalt mennesker sannheten, men når de elsker seg selv og mennesker først så vil de forandre Guds Ord slik at de kan gi mennesker det de vil ha.

Det mest alvorlige med biskopene, i tillegg til at de lurer folk inn i helvete (som om det ikke var ille nok), er at de hevder at Gud som er hellig egentlig er syndig! Hadde de bare vært blinde, men de hevder de ser (Joh. 9:41).

For en gjeng med forvirrede tåkefyrster! De er helt hjernevasket av det norske samfunnet. Og de hevder å følge Jesus?! De norske biskopene vil få strengere straff enn de i Sodoma og Gomorra, dersom de ikke omvender seg.

Ta avstand fra biskopene

Jeg vil kalle alle bibeltro kristne til å ta avstand fra biskopene og andre som lærer det samme som dem. Ikke på min egen autoritet med ut i fra apostlenes lære:

“Nå formaner jeg dere, søsken: Legg merke til dem som skaper splittelsene og er årsak til frafall fra den lære som dere er blitt undervist i. Ta avstand fra dem!” Rom. 16:17 (se også 2. Joh. 1:10f)

Ikke ønsk dem velkommen på bedehusene og i menighetene. Da blir dere medskyldige i forførelsen og lureriet deres.

Hvis dere møter biskopene så kall dem kjærlig til omvendelse. Ikke ha samfunn med dem før de ydmyker seg for Gud og angrer sine synder.

Tenk om de hadde omvendt seg! Tenk å ha en biskop som hadde vært en radikal Jesus-etterfølger som proklamerte evangeliet i kirker, TV og media! En biskop som pekte på Herren og Frelseren Jesus, som pekte vekk fra synd og fortapelsen og til rettferdiggjørelse og helliggjørelse i Jesus. Som advarte mot løgnene til de andre biskopene og ikke brydde seg om hva TV2, Nrk, VG og verden synes om ham.

“Størst av alt er kjærligheten”

Idag brukes ofte “størst av alt er kjærligheten” som kronargumentet for vigselsliturgi for homofile. Slagordet er merkelig nok hentet fra det samme brevet som sier homofil praksis leder til fortapelse.

“Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten.” 1. Kor. 13:13

Når dette skriftstedet og kjærlighetsbegrepet løsrives fra sitt innhold da kan det egentlig brukes til alt. For eksempel kan et søskenpar som vil gifte seg eller fire menn som vil gifte seg og adoptere barn si “størst av alt er kjærligheten”. Det de egentlig sier er at kjærligheten er løst fra alt. Hvis “kjærligheten” er løst fra alt og kan brukes til alt da er det et meningsløst begrep.

Kjærligheten er ikke løst fra alt, men definert av Gud og gitt et konkret innhold og konkrete grenser av Gud. Og vi kan ikke omdefinere den etter vårt eget forgodtbefinnende. Kjærligheten er bundet til sannheten. For den Gud som er kjærlighet er også sannhet, og siden Gud ikke forandrer seg så forandrer verken kjærligheten eller sannheten seg heller.

«Kjærligheten gleder seg i sannheten» (1. Kor. 13:6) og sannheten er at Gud skapte oss til mann og kvinne. Det er også sant, kjære leser, at homofili er en synd og at biskopene er løgnere som bryr seg mer om seg selv enn menneskers evige vel.

«Ta ikke feil!»

Sann kjærlighet leder ikke folk til fortapelsen med et smil om munnen, slik biskopene gjør. Sann kjærlighet peker på Jesus og viser til himmelveien.

Hadde biskopene vært glad i Gud og homofile så ville de pekt på Jesus og forkynt omvendelse, slik en må forkynne til alle mennesker. Men de forkynner løgn, ikke omvendelse.

“Profetene profeterer falskt, og prestene hersker etter det de selv finner på. Og Mitt folk elsker å ha det slik. Men hva vil dere gjøre når avslutningen kommer?” Jer. 5:31

Hvem har definisjonsrett?

Hvorfor stoler jeg heller på Guds definisjon av kjærlighet enn Norges anno 2015? Det er det mange grunner til. Gud er blant annet stabil, allvitende og god, mens verken jeg eller du kan si det samme om oss. Norge er ustabilt og om 20-50 år er det gjerne noe helt annet som er allment akseptert.

«Hallo! Vi lever i 2015!» Det er jeg enig i, men sannheten er ikke en kamelon som tilpasser seg folks meninger og lyster. Derfor er årstallet vi lever i irrelvant i forhold til hva som er sant eller ikke.

Johannes Døperen (en person i NT) ble halshugget fordi han kritiserte kong Herodes sitt «kjærlighetsliv». Dette er et av mange eksempler på at Guds definisjon av kjærlighet er annerledes enn menneskers. Slik har det alltid vært, ikke bare i Norge 2015. Bibelen har aldri passet helt inn i forskjellige samfunn fordi det er en hellig bok i en syndig verden.

Sannheten forandrer seg ikke verken i år 527, 1047, 1488 eller 2015. Derfor vil jeg alltid si det samme, om det er år 2015 eller 2020. Det som var sant på Jesu tid er fortsatt sant i dag.

Døperen Johannes var sannheten tro i kjærlighet, og derfor ble han halshugget. Og er man sannheten tro i kjærlighet i dag så vil ellers så tolerante nordmenn bli veldig intolerant.

Kjære homofile

Det er mye galt som har skjedd i kristendommens navn opp igjennom tidene, dette biskopene sier i dag er enda en av de gale tingene. Jeg må derfor beklage for løgnene til biskopene og be dere om å ikke høre på de som bare er ute etter å behage mennesker, og ikke bryr seg om hva som er sant og folks evige vel.

Hør på Jesus og hans apostler, de ønsker dere virkelig det beste! De er ikke ute etter å fortelle mennesker det de vil høre, og unnlate å si det vi trenger høre. De er ikke ute etter å bare behage oss i dette korte livet, men de er ute etter å gi oss det beste: evig liv i fellesskap med Gud!

Siden kristne bryr seg om sine medmennesker kan vi ikke slutte å forkynne sannheten. Jeg er glad i dere og Jesus bryr seg, og siden Jesus preger mitt liv bryr jeg meg, og derfor sier jeg i fra til dere.

Jesus er verdt å oppgi alt for! Han er en god hyrde som vil gi oss alt vi trenger for å leve for Ham. Det er det mange kristne i mange forskjellige vanskelige situasjoner som kan vitne om!

«Kjærligheten er størst blant dem»

Når kjærligheten får være størst av alt, og ikke løst fra alt, da er det håp for alle.

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh. 3:16