Hedenske Norge

Hedenske Norge

18. juli, 2015 av

Hvis man ønsker å følge Jesus i Norge i dag så merker man fort at vårt land ikke er kristent. Det er ikke bare at landet ikke er kristent men den rådende sekulær-humanistiske ideologien forventer i større og større grad at kristne skal bøye seg for den.

Med andre ord: hedenske Norge er forkynnende og undertrykkende mot annerledestenkende. (“Undertrykkende” er et sterkt ord, og det skal derfor sies at alle ideologier, sekulære eller religiøse, er undertrykkende på en måte.)

Kristne må våkne opp i stedet for å føye seg.

«Enten er dere med meg eller så er dere mot meg» – Jesus

Når hedenske Norge ikke er for Jesus, så må det være i mot.

Illusjonen om nøytral grunn

De sekulære har for vane å heve seg over religiøse. For “religion er ikke nøytralt, i motsetning til det sekulære.” Men er det sekulære nøytralt? Selvfølgelig ikke. Et nøytralt verdensbilde finnes ikke.

Si at man har en TV-debatt på NRK mellom en kristen og en ikke-kristen om babydrap/abort. Hvis den kristne sier: “Babydrap er galt, før og etter fødsel, fordi Guds ord sier det.” Så svarer motdebattanten: “Jamen jeg tror ikke på Bibelen som autoritet i dette spørsmålet.”

Mange tenker at man skal utelate Bibelen i slike debatter, men det blir som å gi opp sin tro. Vi setter da Guds ord til sides for å bruke andre ord. Da vil vi få forståelse og kanskje bli godt likt, men det er fordi vi går vekk fra sannheten.

Som kristne må våre argumenter alltid dypest sett være bibelske, selv om det ikke er noe feil ved å bruke utenombibelsk argumentasjon som støtter opp om sannheten. Og vi bør kunne begrunne hvorfor Bibelen, i motsetning til for eksempel Koranen, er pålitelig.

Så den kristne kunne like gjerne sagt til den ikke-kristne i NRK-debatten: “Jeg tror ikke på ditt verdigrunnlag, og heller ikke at du har autoritet over Guds ord.” For hvorfor er det den kristne som må gi opp sitt verdensbilde (Jesus og Bibelen) og ikke den ikke-kristne (om det postmodernisme, Marx, Freud, Nietszche, eller Aristoteles)?

Når ellers er det vi som kristne gir opp vår Bibel og blir postmoderne? Gjør vi det når vi evangeliserer? Når vi underviser om Gud? Når vi lærer folk å holde Jesu bud?

«Nøytralitet» og «nøytral grunn» er ofte begreper som blir brukt av ikke-kristne som et middel for å avfeie absolutt sannhet, avskrive Bibelen som Guds ord og avvæpne kristne. Problemet er at deres nøytralitet ikke er nøytral.

Når det er sagt så skal det også sies at selv om det ikke finnes nøytral ideologisk grunn, så finnes det mange fellesarenaer. For eksempel arbeids-og idrettsfelleskap, debattforum eller vennegjenger, der kristne og ikke-kristne kan delta uten å gå på kompromiss med sin tro.

To motstående verdensbilder

Det sekulære norske samfunnet kan være ganske aggressivt når det sier at vi må være som det.

Ta for eksempel den offentlige norske skolen. Den forkynner et helt annet budskap enn kristendommen på tre evig viktige og sentrale punkt:

– frelsesspørsmålet: hvem er Jesus og hvem er vi?

– eksistensielle spørsmål: hvor kommer vi fra, hva er meningen med livet, og hvor skal vi når vi dør?

– moralske spørsmål: hva er god moral og hvem bestemmer det (f.eks. i abort og homofilisaken)?

La meg pirke litt i noen moralske spørsmål. Skolen tar ikke hensyn til at mange kristne blir støtt av at de viser filmer og hører på musikk som er fylt av sensualitet, banning, grov humor, misbruk av Guds navn og andre ting stikk i strid med Jesu lære og den kristne tro.

Et annet eksempel som klart viser hvordan verdensbildene krasjer er homofilisaken. Det er få emner i dag som er så betente som Bibelens lære om homofili og kjønn generelt, og det er få ting som så tydelig får frem at Norge ikke er nøytralt. Skolen tar ikke hensyn til at kristne, muslimer, jøder, katolikker, jehovas vitner og andre mener homofili er galt. Det sekulære Norge forkynner som det vil, samtidig som det truer andre til taushet.

Ville ikke skolen satt en stopper for deg dersom du som lærer hadde begynt å forkynne kristen tro? “Diskriminerende og støtende kristentro er det ikke plass til, men det er helt greit å forkynne i mot Gud i de nevnte moralspørsmål,” sier det store sekulære trollet mens det tramper på den kristne kulturarven.

Nytt regime

Et teokrati er et styresett der Gud eller «en gud» regjerer gjennom prester eller mellommenn. Norge er et sekulært teokrati (ja, det er et oksymoron). Humanismen er troen, jeget er gud, og de sekulære lederne er presteskapet. Vi går mot slutten på en lang prosess der det gamle kristelige presteskapet byttes ut med et nytt sekulært presteskap.

Vi har hatt vår regjeringstid; en ny konge er i ferd med å sette seg på tronen.

Slik må det være.

Problemet er når de kristne ikke ser det, følger trenden og blander religionene. Hvis du ikke har vært bevisst på dette så håper jeg du blir det nå.

Jeg vil ikke at mine hypotetiske barn skal komme til en skole som sier at det er et framskritt for Norge at små babyer blir revet i stykker og drept i mors liv. Det er direkte i strid med det Jesus sier. Jeg vil heller ikke sende barna mine til en skole der de blir lært at homofili er naturlig og fint, når Jesus sier det er en forvrengning av skaperordningen og noe som vil lede til fortapelsen.

Min konge er Jesus, ikke ulike samfunns skiftende luner.

Enda er det slik at kristne får starte privatskoler og egne radio og tv-kanaler. Takk Gud så lenge det varer, og så lenge vi har den friheten!

Kristenmannsblod i hedningeland

Hedenske Norge (majoriteten) og kristen-Norge (minoritet) utgjør to motstående verdensbilder. Ett er for Jesus, ett er mot. Dette viser seg blant annet i de offentlige og statsstyrte institusjonene der frelseren Jesus stort sett er tabu. Samtidig foregår det en sekulær misjonering og ekskludering som gjør at mange kristne ser seg nødt til å starte friskoler.

Norge er sekulært og hedensk, det er ikke kristent og heller ikke lenger særlig kristelig. Måtte vi som kristne være våkne her. Vi kan ikke følge samfunnet og Jesus. Det er enten eller.

Kristne må se forandringene i et mer og mer hedensk Norge som et kall til bønn. Vi trenger vekkelse!

Hvis du sitter på det hedenske toget, som har helvete som endestasjon, så vær så snill å hopp av. Gi livet ditt til og for Jesus.

La oss som kristne advare andre om hva som skjer, og prøve å få flest mulig med oss ved å peke på at Jesus i kjærlighet til oss tok Guds straff for våre synder på seg, slik at vi kunne gå fri.

«Han som ga seg selv for våre synder, så Han kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder, etter vår Gud og Faders vilje.» Gal. 1:4