Hvor viktig er jobb?

21. juli, 2015 av

Jeg husker en gang jeg var mindre og så «Kjetil og Kjartan show» og den ene av dem fremfor skjult kamera skulle forsøke å overbevise en NAV-arbeider om at han skulle få statlig støtte uten å jobbe noe. På NAV-kontoret sa han, «Vel, jeg har funnet ut av det med jobbing egentlig ikke er noe for meg.»

Skuepilleren klarte ikke å lure NAV-arbeideren slik at han fikk penger av staten uten å jobbe noe, men en del mennesker i dag har den samme holdningen til jobb. Mange ser på jobb som et nødvendig onde, og vil helst holde seg borte fra det så mye som mulig.

Alle vil forandre verden, men få vil jobbe

I dag snakker og skriver mange om å forandre verden. Man vil bekjempe fattigdom og kjempe for miljø og klima. Alt dette kan være veldig bra. Problemet er bare at mange ser ned på det å ha en «vanlig jobb». Det er liksom ikke så radikalt. Hvem vil vel gå gjennom hele livet og bare ha en vanlig jobb, tenker mange.

Samtidig blir også ferie og fritid av mange satt opp som det store. Forstå meg rett: Ferie og fritid kan være kjempebra, men jeg er redd at disse tingene av mange blir opphøyet i så stor grad at arbeid kan bli sett på som et nødvendig onde.

Dersom du ikke jobber, kan det være grunn til menighetstukt

Denne under-overskriften kan kanskje overraske deg, men jeg kan vise deg at det er helt bibelsk. I 2. Tess 3:10-13 skriver Paulus,

«For alt mens vi var hos dere, gav vi dette påbud: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting.

Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød. Men dere, brødre, bli ikke trette av å gjøre det gode.»

Vi skal altså jobbe, og det er synd å ikke arbeid. Hvordan skal man så reagere mot de som ikke vil arbeide men gjøre andre ting? I vers 14-15 skriver Paulus noe som kan overraske mange av oss,

«Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror.»

Vi skal altså ikke være med de som ikke vil arbeide, men heller bruke tiden på unyttige ting. Så viktig er arbeid. Dette betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal være med mennesker som av ulike grunner ikke har mulighet til å jobbe, enten midlertidig eller permanent.

Dette gjelder derimot de som ønsker å NAVe bare fordi de ikke vil jobbe. Vi må også merke oss at dette gjelder de som kaller seg kristne og ikke de som er “av  verden” (1 Kor 5:9-13)

Det er også viktig at vi har det klart for oss at de som er studenter og mammaer som er hjemme med barna også jobber. For studenten så er studiene hans eller hennes jobb. Det betyr ikke at det kan være både rett og lurt å jobbe i tillegg til studiene.

Moren som er hjemme med barna må aldri la seg lure av feministers retorikk om at det bare er jobb utenfor hjemmet som er «skikkelig jobb». Faktisk kan den jobben det er å oppdra barna og ta seg av hjemmet være svært krevende og meningsfull, enda mer krevende enn en “vanlig jobb”, i tillegg til at det er et viktig kall fra Gud (Titus 2:3-5).

Men dersom du ikke jobber uten å ha noen god grunn for det så synder du. Da er dette noe du må omvende deg fra. Gjelder dette deg, så må du bekjenne dine synder og vende deg bort fra det (noe som innebærer at du jobber for å få en jobb), og så kan du vite at Gud er trofast og rettferdig så han forlater deg dine synder.

Andre av oss må kanskje bekjenne vår synd i at vi generelt sett ser på jobb som noe negativt. Mange av oss har et ikke-bibelsk syn på arbeid. Vi ser på arbeid som et ork, som noe meningsløst, noe vi i et ideelt liv skulle ha vært foruten.

Jeg har sympati med de som har vanskelige jobber som kan oppleves som kjedelige. Jeg har selv hatt noen slike jobber. De har vært krevende å motivere seg til. Men selv i disse tilfellene har jeg ikke rett til å klage og synes synd på meg selv. (Fil 2:14).

Hvorfor er arbeid viktig?

Hvorfor er det å jobbe så viktig at dersom en ikke jobber, så synder man og man kan forvente å bli utsatt for menighetstukt? La oss se på noen grunner til hvorfor jobb er så viktig i Guds øyne.

  1.   Jobb er en velsignelse fra Gud. Dersom du har en jobb, så er dette noe du har fått fra Gud (1. Kor 4:7). Gjennom å jobbe har du muligheten til å gjøre noe meningsfullt som får konsekvenser for deg og samfunnet.

Det er ikke rart at mange av de som går arbeidsløse i lang tid sliter psykisk. For noen kan psykiske sykdommer være en grunn til at de ikke arbeider, men for andre kan det at de ikke arbeider være medvirkende til at de sliter psykisk.

For det oppleves deprimerende å i lang tid ikke jobbe. Du gjør da trolig lite meningsfullt og du føler ikke at noen har bruk for deg. Ved å jobbe kan du derimot oppfylle et gudgitt kall for ditt liv.

  1.   Å jobbe er å gjøre gode gjerninger. Bibelen snakker mye om viktigheten av å gjøre gode gjerninger. Vi ble faktisk frelst for at vi skulle gjøre gode gjerninger:

«… han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.» (Titus 2:14)

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» (Ef 2:10)

Vi tenker ofte på gode gjerninger som for eksempel det å be, lese i Bibelen og å hjelpe en gammel dame over veien. Men gode gjerninger er også å jobbe. I 2. Tess 3 når Paulus i vers 12 formaner og påbyr kristne til å arbeide, så skriver han i verset etterpå at de ikke må bli trette av å gjøre det gode. Det var tydeligvis noen som hadde gått trett av å gjøre det gode og som ikke ville arbeide.

Nå var det viktig at også de som arbeidet ikke gikk trett av det, men fortsatte med å arbeide. Å arbeide var altså gode gjerninger de skulle gjøre. Dette kan være oppmuntrende for alle oss som «bare» har en «vanlig jobb». Ved å jobbe gjør vi gode gjerninger!

Du tjener selv penger som du kan bruke til å forsørge din familie og til å gi, samtidig som du gjør et arbeid som samfunnet har nytte av. Dersom ingen hadde arbeidet hadde ikke samfunnet gått rundt. I tillegg tjener du samfunnet ved at du betaler skatt av det du tjener, som går til nødvendige ting i samfunnet som sykehus, politi, utdanning osv.

  1.   Ved å arbeide kan du gi til andre.

«Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.» (Ef 4:28)

En viktig grunn til å arbeide er at du da får muligheten til å gi til dem som trenger det. Det finnes svært mange fattige i denne verden. Gud ønsker at alle som har mulighet til det, skal arbeide, slik at vi kan gi til de fattige.

Vi tenker lett at det å ikke jobbe når man har mulighet til det er et nøytralt valg. Men det er det ikke. En viktig grunn til å jobbe er nemlig at en kan gi til fattige. Dersom du ikke jobber kan du ikke gi til fattige.

Dersom du ikke vil jobbe eller bare jobbe litt slik at du akkurat har det du selv trenger, slik at du kan bruke tiden din på spill eller andre unyttige ting er du altså egoistisk.

Er det mulig å glede seg i sitt arbeid?

Mange kristne er umotivert til å jobbe. For noen kan det være at man har den jobben det er meningen man skal ha, men man sliter med å se meningen med jobben. For andre kan det være at man ikke jobber med det man virkelig er kalt til, og dermed er på feil plass.

Forkynneren snakker flere ganger om at det å glede seg i sitt arbeid er en god ting, og at dette er en Guds gave.

«Og jeg så at det ikke er noe bedre for mennesket enn at han gleder seg ved sitt arbeid. Det er det gode som blir ham til del…» (Forkynneren 3:22)

«Når Gud gir et menneske rikdom og skatter og setter ham i stand til å nyte godt av det og ta det som blir ham til del, og glede seg i sitt strev, så er det en Guds gave.» (Forkynneren 5:18).

Uansett hva som er grunnen til at en ikke har en glede i sitt arbeid, så vil det være lettere å glede seg når en ser hvilken hensikt ens arbeid har. Tenk gjennom punktene over om hvorfor arbeid er viktig. Kanskje dette kan motivere deg mer til å jobbe med glede til Guds ære?