Kristenfolkets lille hemmelighet

Kristenfolkets lille hemmelighet

22. august, 2015 av

Hva er i fokus?

Hva er det kristne menigheter i dag fokuserer på?

Mange menigheter er kjent for arbeid mot slaveri.

Mange menigheter er kjent for fokus på helbredelse og nådegaver.

Mange menigheter er kjent for å fokusere på godhet og kjærlighet.

(Før var kanskje noen menigheter også kjent for å være mot abort, men det er vel en litt for upopulær sak for oss i dag?)

Hva er problemet?

Alle de sakene er gode og prisverdige. Det urovekkende er ikke de sakene som står ovenfor, men det som ikke står der. Noe mangler. Ser du det?

Vi har mange gode og flotte budskap som vi er stolte av og holder frem. Vi blir kanskje applaudert for de også. Og alt det er greit.

MEN, de frelser ingen.

Det finnes noe viktigere enn å fri mennesker fra menneskelig slaveri. Det er å fri mennesker fra Satans og syndens slaveri.

Det finnes noe bedre og viktigere enn en midlertidig fysisk helbredelse. Det er en åndelig helbredelse som gir evig liv i god fysisk stand.

Det finnes noe viktigere enn å hjelpe folk med hagearbeid. Det er arbeide med å få dem inn i Guds hage.

Hvordan oppnår vi de tingene? Ved forkynnelse av det bibelske evangeliet!

«Evangeliet er Guds kraft til frelse.» – Paulus i Rom. 1:16

Så hva er problemet? Problemet er at vi mangler evangeliet, det sentrale, i sentrum.

Ikke enten eller

Det trenger ikke å være enten evangelieforkynnelse eller arbeid mot slaveri. Den britiske politikeren William Wilberforce (1759-1833) er et eksempel på det. Gud frelste ham og brukte ham så for å få slutt på den britiske slavehandelen i 1807 etter mange års politisk og åndelig kamp.

Det trenger ikke være en motsetning her så lenge de tingene av sekundær viktighet står på en tydelig evangelisk platform, der evangeliet er hovedfokus. En norsk organisasjon som mestrer «både og», og unngår «enten eller» er Soli Deo Gloria. De står på tydelig evangelisk grunn samtidig som de kjemper mot menneskehandel.

Apostlene som forbilder

Hadde apostlene gjort det samme som vi gjør i dag (setter det primære til sides for å fremme sekundære saker) så hadde evangeliet aldri spredd seg. Les Apostelgjerningene og se på fokuset der. Se på fokuset i Paulus sine brev! Hva er fokuset? Evangeliet!

Hva med oss i dag? Jesus nevnes hele tiden, men det blir som oftest i moralens navn (godhet, kjærlighet), eller i det overnaturliges navn (tegn, under, opplevelser). Vi kan til og med nevne at Han døde for å redde oss, men uten å nevne hvorfor og hva det vil si så hjelper det lite. For det finnes mange politiske og ideologiske ledere som hadde kjærlighet til mennesker og døde for en god sak. Så hvis dette er alt vi har å komme med da har vi feil Jesus og ikke noe spesielt.

Hvis det er slik at de viktige detaljene som hvorfor Han døde, Guds hellighet og hat for synd, helvete, Jesus som eneste vei osv. holdes i hemmelighetsboksen da har vi ikke lenger kristendom, og da har vi ikke lenger kjærlighet og sannhet.

Kristendom uten det radikale evangeliet er ikke kristendom.

Hør på apostel Paulus sitt råd:

«… Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livets ord, og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt ikke har vært forgjeves.» Fil. 2:15f (BS)

Hvorfor ikke dele det beste?

Hvis vi som kristne virkelig har kjærlighet og vil gjøre gode gjerninger så burde vi forkynne omvendelse og syndenes forlatelse i Jesu navn.

Det største og beste som har skjedd meg er at jeg fikk høre budskapet om at Jesus tok straffen for min ekle synd på seg, slik at jeg kunne gå fri fra straffen og leve med Ham.

Skulle jeg ofre det til fordel for noe annet? Eller legge det til sides?

Hva gjorde Jesus og apostlene?

Avslør hemmeligheten

I Guds ord og plan er evangeliet i sentrum. I menneskehistorien er evangeliet i sentrum. Hva med oss? Er det sentrum i ditt liv?

Våre liv skulle handle om evangeliet først og fremst, men dette har blitt de kristnes lille hemmelighet. Det er som om vi skammer oss over evangeliet (Rom. 1:15) og gjemmer det bort under et kar (Luk. 8:16), mens vi holder frem andre akseptable saker.

Spørsmål til ettertanke: Er de politisk korrekte sakene egentlig bare uttrykk for selv-kjærlighet?

Jeg vil også minne om at evangeliet ikke bare skal være en møteting som bare er i sentrum på samlinger og i forkynnelse – men det skal være i sentrum i livene våre.

Da blir denne «hemmeligheten» avslørt. Det er kristendom, kjærlighet og sannhet.

«Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.» Joh. 3:36

Måtte Gud være oss nådig!