Porno vs. hellighet

Pornografi: Porno vs. hellighet

21. oktober, 2015 av

Dette er den første av flere artikler i en serie om pornografi. Vi skal se på mange ting, blant annet hvordan pornografi ødelegger mennesker. I denne artikkelen svarer vi på grunnleggende spørsmål som: «Står det om pornografi i Bibelen?», «Er det synd?» og «Hva er vårt kall?».

Vær hellige i all deres ferd, også på internett

«Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd.» 1. Pet. 1:15

Som kristne er vi kalt til å være hellige og rene i alt vi gjør, siden vår Gud, Ham vi tilber, er hellig og ren. Det er derfor vi tilber Ham!

Hellighet er å følge og tilbe Jesus, noe som ikke leder til hor, verken på internett eller andre steder.

Enkelt og greit … i alle fall i teorien.

Hva er «hor»?

«For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere skal avstå fra hor.» 1. Tess. 4:3

Må man være gift for å drive hor?

I Bibelen er det hovedsaklig to greske ord, «porneia» (1. Tess. 4:3) og «moikjeia» (Luk. 16:18), som brukes for å beskrive seksuell synd. De blir ofte oversatt til «hor» i våre norske bibler.

«Moikjeia» er hor som handler om et seksuelt forhold mellom en gift og en annen enn ektemaken. Med andre ord er «moikjeia» utroskap. Mens «porneia» er hor på et mer generelt plan. Det beskriver seksuell synd som ikke trenger inkludere en gift part. Å se på pornografi og såkalte «mannsblader» er porneia-synd.

Dersom man er gift eller i et forhold så er pornografi også en form for moikjeia-synd (utroskap) siden Jesus sier at en ektemann som ser på en annen kvinne enn sin kone med begjær har drevet hor (moikjeia) i sitt hjerte (Matt. 5:28). Og mange ektefeller i dag, uavhengig av livssyn, ser på pornografi som et uttrykk for utroskap hvis den andre ektefellen finner sin seksuelle glede i det.

Siden begrepet «hor» kan vise til pornografi og all annen seksuell synd, så må man altså ikke være gift for å drive hor. 

Hellige grenser

Når vi er kalt til å være hellige så er vi også kalt til å avstå fra pornografi på nettet. Men Gud sier ikke bare at man skal avstå fra pornografiske bilder og filmer. Han sier:

– at man skal flykte fra hor («porneia» 1. Kor. 6:18),

– at hor ikke engang skal nevnes iblant oss («porneia» Ef. 5:3),

– at vi skal avsky/hate det onde (Rom. 12:9),

– at hor vekker Guds vrede («porneia» Kol. 3:5f),

– og at de som lever i hor vil gå fortapt («porneia» og «moikjeia» 1.Kor. 6:9).

En konsekvens av dette blir selvfølgelig å avstå fra pornografi, men standarden for å leve hellig er mye, mye høyere, renere og bedre enn det!

Vi skal ikke engang nevne hor (porneia) som noe aktuelt. Vi skal fly fra det, og ikke utsette oss for det. Med andre ord så må vi ikke vandre på nettsider eller andre steder der vi vet vi kommer til å bli ledet til porneia (seksuell synd).

Bryr du deg om hva Gud sier?

Selv om alle kristne er enige om at pornografi er synd, og at vi ikke skal synde, så vil jeg spørre deg om du virkelig bryr deg om det Gud sier? For selv om bekjennende kristne tar avstand fra pornografi så har flere tilsynelatende ingen problemer med å se eksplisitte sex-scener i vanlige spillefilmer. Mange av dagens filmer og serier med 15 års aldersgrense er tilnærmet mykpornografiske, fulle av hor og skittent snakk. Bryter ikke det med de hellige grensene?

Det burde ikke overraske oss hvis vi fyller hjertet vårt med skitne filmer på en side, og på en annen ikke klarer å overvinne seksuelle synder.

Vi er ikke avholds hvis vi bare avstår fra rein sprit (pornografi), mens vi heller innpå med vin og øl (sex-scener i vanlige spillefilmer). Det viser hvor hyklerske vi kan være, og at vi ikke har skjønt eller ikke vil skjønne Guds Ord og hva hellighet er. Gud sier om slik underholdning: Avsky den, fly fra den! Hva gjør du?

Har du en syndig holdning til verdens underholdning?

En fremmed røst?

Jeg frykter at selv i bekjennende kristne miljøer er jeg en fremmed røst, og at flere vil le sammen med verden over dette.

For verden vil le, men hva betyr vel det? Det betyr dessverre altfor mye for oss. Løft blikket for det betyr ingenting for Den Allmektige Gud som en dag skal dømme verden. 

Det er hva Gud sier som bør prege oss. Når Guds stemme preger oss og verden ler av det så bør ikke vi skamme oss fordi majoriteten synes vi er latterlige, men heller tenke på hvem sine ord vi følger og være stolte av det.

«Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem!» Ef. 5:3-7

Dette er hellig og herlig, ikke latterlig.

Har du falt?

Hvis du har falt i porneia-synd så kan du bekjenne og omvende, for Gud er fantastisk nådig. Vi skal ikke bare bekjenne, for hvis vi bekjenner uten å omvende så blir vår bekjennelse et hån. Det betyr kanskje at du må kaste en del ting og «lage et bål», slik efeserne gjorde (Apg. 19:19).

Vend deg vekk fra synden til vår nådige Jesus og bekjenn din synd for vår kjære Far, og gjerne en kristen venn som du stoler på. Vit at Gud vil tilgi deg og rense deg fra all urett på grunn av at Jesus tok straffen for din synd på seg (1. Joh. 1:9).

Er du frelst så elsker Gud deg på tross av din synd. Det er ikke slik at Han egentlig misliker deg på grunn av at du stadig faller i synd. Han bryr seg virkelig om deg! Hør på Hans ord, i lyset av korset, og be til Gud som har all makt.

Du kan bli fri og sterk i Kristus! Gud vil at du skal tjene Ham frimodig i hellighet, ikke være bundet fast og uten frimodighet på grunn av skitne porneia-synder.

«Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd.» 1. Pet. 1:15