Perfekt kjærlighet

Perfekt kjærlighet

24. oktober, 2015 av

Det er mange ting som skiller de ulike religionene i verden. Likevel er de fleste enige om at vi må vise kjærlighet, selv om man kan legge litt forskjellige ting i begrepet.

Én stor forskjell er derimot at mens andre religioner kan gi mange gode leveregler, så har vår Gud selv i praksis vist oss hva sann kjærlighet er. Islams Allah krever gode gjerninger men er selv fjern og relativt ukjennelig.

Buddhismens Siddharta Gautama var selv et menneske med manglende kjærlighet som visstnok likevel var god nok til å oppleve en slags oppvåkning, ifølge buddhismen. Hinduismen består av mange ulike tomme guder som minner lite om kjærlighet.

Guds perfekte kjærlighet vist i Jesus

I dag finnes det en mengde ulike tanker om hva kjærlighet er, men mange er feil eller manglende. Da blir konsekvensen at kjærligheten i ens eget liv også kan bli veldig mangelfull. Jesus har derimot vist oss hva sann kjærlighet er og vi har dermed all grunn til å leve den ut.

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.» (Joh 15:13)

Det var perfekt kjærlighet som frelste oss, ikke mangelfull kjærlighet. Jesus viste oss at sann kjærlighet innebærer å gi sitt eget liv for andre. Og ved at han nettopp gav sitt eget liv som et stedfortredende offer, så slapp vi straffen.

Dette lærer oss også at kjærlighet ikke kan reduseres til følelser, men heller først og fremst handler om å gi. Skal vi som har mottatt denne kjærligheten etterfølge Guds kjærlighet er vi altså kalt til å leve et liv der vi lever av å gi for å møte menneskers reelle behov.

Kjærligheten møter alltid et reelt behov. Vårt behov var å bli fri fra straffen vi naturlig fortjente på grunn av vår manglende kjærlighet, på grunn av våre feil og synder.

Guds kjærlighet er også perfekt i den forstand at den er evig. Gud har elsket oss med en evig kjærlighet fra evighet til evighet. Fra før verdens grunnvoll ble lagt utvalgte han oss og forutbestemte han oss til å få del i barnekåret (Ef 1:4-5) og han vil for alltid elske oss, for kjærligheten utholder alt og faller aldri bort (1. Kor 13:7-8).

I sangen Perfect Love blir det sunget:

Love so Perfect

Love eternally

Unchanging, Holy, Righteous Love

Transcends our understanding

But in Your nature there is perfect love

– Shai Linne

Nettopp fordi vi er elsket og frelst av Guds perfekte kjærlighet så kan vi:

  • Gå fri fra fordømmelsen (Rom 8:1)
  • Være fri fra frykt (1. Joh 4:17-18)
  • Ved Guds nåde etterfølge Gud i hans kjærlighet (1. Joh 4:19)

I Jesus har vi både frelse fra fordømmelsen, frelse til himmelen, og et fantastisk og inspirerende eksempel til etterfølgelse i våre liv.

Du er nå allerede fri fra Guds dom dersom du tror på ham. Men har Guds perfekte kjærlighet fridd deg fra frykten for straffen eller frykten for andre mennesker? Og har Guds kjærlighet inspirert deg til å elske mennesker rundt deg?

“Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også  dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.” (Joh 13:14-15)