Porno er big business

Pornografi: Porno er big business

1. november, 2015 av

Etter den seksuelle revolusjonen på 1960 og 70-tallet har vi i brutt ned mange av våre tidligere moralske og juridiske hemninger for seksuell synd i Norge. Det sies at for mennesker så er det bare en ting som overgår seksualdrivkraften, og det er overlevelsesinnstinktet. Når første prioritet, det å overleve, her til lands for de fleste går automatisk, og lover og normer åpner opp for det, da blir andre prioritet, sex, i fokus. Dermed ligger forholdene godt til rette for sex-markedet.

Resultatet av alt dette blir da naturligvis et porneia-samfunn. Et samfunn som ikke skal arve Guds rike, men står Guds rike i mot, idet samfunnet ødelegger seg selv i frihetens navn.

Pornografiepidemi

La meg gi deg noen statistiske opplysninger om hvor omfattende pornografien er:

– Pornografiske nettsider har mer regelmessig trafikk enn Net-Flix, Amazon og Twitter kombinert

35 prosent av alt som lastes ned på nettet er relatert til pornografi

– Hver dag lages det 36 pornofilmer i USA

Hvert femte søk gjort på mobilen er relatert til pornografi

9/10 gutter og 6/10 jenter har blitt eksponert for pornografi før de er 18. Dr. Simon Lajeunesse ledet et studie vedrørende pornografi. De begynte med å lete etter menn i tyveårene som aldri hadde sett pornografi. De fant ingen. Jeg tror knapt man vil finne ett myndig menneske under 40 år i dag som ikke har sett eller blitt utsatt for pornografi, og sikkert ikke så mange over 40 heller.

– I USA er det over 40 millioner mennesker som regelmessig er innom pornografiske nettsider.

– Selv om pornoindustrien inntektsmessig har minket de senere år p.g.a. stor gratis nettilgang, er det fortsatt snakk om gigantiske summer. Ifølge sosionom Kassia Wosick ved New Mexico State University håver industrien globalt sett inn over 800 mrd. kroner årlig.

– I USA tjener pornoindustrien over 100 mrd kroner årlig.

– I ekteskap er det 543% større sannsynlighet for at menn ser pornografi, enn kvinner.

– I 56% av skilsmisser var den ene parten besatt av pornografiske nettsider.

Kristne er med på finansieringen

Ville du gitt penger i kollekten på bedehuset eller i menigheten dersom den hadde gått til Playboy? Forhåpentligvis ikke. For vi ville aldri ha støttet porneia-industrien, sant? Likevel støttes industrien av mange kristne ved deltakelse, om ikke også via betalingstjenester.

Hvor høy prosentandel tror du det er blant evangeliske kristne som bruker pornografi? Ifølge en undersøkelse fra USA så sier 68% av kristne at de selv ser på det regelmessig! Så over halvparten av dem som bekjenner seg som Jesu-etterfølgere, følger eller er bundet av Satan på dette punktet.

Men blant pastorer er selvfølgelig prosentene tilnærmet null, eller? Over 50 prosent av pastorer sier de ser på det, ifølge Wretched. Tragisk! Dette er fra en undersøkelse gjort i USA, men er det noe bedre med oss her i Norge?

Jeg tror ikke det. Driver man for eksempel kristent ungdomsarbeid i dag så trenger man ikke spørre om folk ser på pornografi og sliter med det, man kan bare anta det, fordi det er så utbredt.

En venn av meg sa en gang med tanke på alt sex-fokuset i samfunnet:

«Jeg føler meg psykisk voldtatt av samfunnet.»

Lys kurerer mørke

Hvorfor ville vi ikke åpenlyst gitt penger til Playboy? Fordi det er en skammelig gjerning som ikke tåler lyset. Men når vi er alene, da slipper vi den mellommenneskelige skamfaktoren ved pornomørket. Da blir hjertet vårt prøvd på en helt annen måte. Det at vår hellige Gud alltid ser oss, er med oss og bor i oss burde få oss til å sky og avsky pornografi-synden. Dessverre er vårt åndelige syn ofte dårlig, og når vi er alene så har vi lettere for å ta del i skammelige gjerninger. Vi må huske på at vi ikke er alene, men at Gud alltid er med oss, og tenk: Han bor i oss!

Gud vet at porneia-synd er en stor fristelse for mange, og Han er nådig mot oss. Det er en av grunnene til at vi har dette rådet i Skriften:

«Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Gal. 6:2

I kampen mot pornografi og porneia-synd så må vi kristne hjelpe hverandre. En stor hjelp kan nettopp være å ta dette frem i lyset. Ikke bare bekjenn det for Gud, men bekjenn det for en eller flere i Jesu legeme. Vi må benytte oss av Guds nåde gjennom det kristne fellesskapet. Kjemp sammen!

Hvis du holder det skjult så vil det uansett en dag komme frem i lyset:

«… Vokt dere for fariseernes surdeig, som er hykleri. For ingenting er tildekket som ikke skal bli avslørt, eller gjemt som ikke skal bli kjent.» Luk. 12:1-2

Big business, big problem, but bigger God

I kraft av evangeliet og Jesu Kristi Ånd kan du seire over denne synden. Bli bare ikke motløs av dine fall, men hat dem, bekjenn dem og lær av dem.

Skulle du være blant disse over 60% av bekjennende kristne som ser pornografi og dermed faller i avgudsdyrkelse så ikke mist motet. Hvis du ønsker å tilbe Jesus, leve reint og bli kvitt denne avguden så finnes det håp. Den Hellige Ånd kan sette fri fra all synd! Vær i bønn, i evangeliet og Ordet, og blant sanne kristne søsken, som også hater denne avguden. 

Siden pornografi er et så utbredt og slikt et stort problem vil også vi i omvendt.org fokusere på dette i flere artikler som forhåpentligvis kan være til hjelp og velsignelse.

I de to neste artiklene skal vi se på hvordan pornografi og porneia-synder ødelegger oss.