Hvordan er Gud virksom i ditt liv?

Hvordan er Gud virksom i ditt liv?

22. november, 2015 av

Hva tenker du på når du hører begrepet Guds nåde? Kanskje tenker du på frelsen, at Gud har frelst oss av nåde. Mens miskunn blir definert til å være at Gud ikke gir oss det vi fortjener (dom), kan vi definere nåde til å være at Gud gir oss det vi ikke fortjener, blant annet himmelen.

En overraskende sammenheng

Vi er altså frelst av nåde. Men det stopper ikke der. Guds nåde er ikke bare noe som fikk oss frelst. Guds nåde er virksom i oss som er kristne – i dag! Legg merke til hva Paulus sier om sitt eget liv:

«Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle – det vil si: Ikke jeg men Guds nåde som er med meg.» (1. Kor 15:10)

I dag vil de fleste kristne sette en veldig kontrast mellom Guds nåde og våre gjerninger.  Det er riktig at når vi ble rettferdiggjort, så ble vi frelst uten at våre egne gjerninger var utslagsgivende. Vi ble altså ikke rettferdiggjort fordi vi hadde gjort mange gode gjerninger (2. Tim 1:9).

Den helliggjørende nåden, som er Guds kraft til å vandre i det nye livet, er derimot tett knyttet til våre gjerninger. Guds nåde er virksom i alle hans barn, men i forskjellig grad.

Hvordan kan vi vite om Guds nåde er sterkt virksom i våre liv? Ved å se på fruktene i ditt liv. Dette inkluderer hvor hardt du arbeider, slik Paulus snakker om i 1. Kor 15:10.

I dag er det mange som snakker om at vi ikke må kjempe i egen kraft. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt har forstått hva som er ment med dette. For noen virker det som om å kjempe i egen kraft er ensbetydende med å kjempe. Som om hardt arbeid alltid var av egen kraft.

Vi kan sette opp en slags «formel» for hvordan en del ser ut til å tenke:

Hardt arbeid = Å kjempe i egen kraft

Slik tenkte ikke Paulus. Paulus sier selv at han hadde arbeidet mer enn alle og at dette var et bevis for Guds nåde som var virksom i ham.

Den bibelske formelen for sammenhengen mellom hardt arbeid og Guds nåde er derimot som følger:

Hardt arbeid med rett motiv = Guds nåde virksom i oss

Vi skal dermed fokusere på å arbeide hardt, både i vårt daglige arbeid og i andre plikter og gjøremål.

«Alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft!» (Forkynneren 9:10a)

Givertjeneste som bevis på Guds nåde

Guds nåde i våre liv viser seg ikke bare i at vi jobber hardt men også i at vi gir generøst. Da Paulus ville motivere de kristen i Korint til å gi gavmildt, nevnte han de kristne i Makedonia som et fantastisk eksempel.

«Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne, det kan jeg bevitne, ja, over evne, av egen drift.

De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv, først til Herren, så til oss, ved Guds vilje.» (2. Kor 8:1-5)

I vers 1 leser vi at Gud hadde gitt en nåde til menighetene i Makedonia. Hva var denne nåden? Var det at de var blitt rettferdiggjort? Nei, selv om det også er en Guds nåde, så snakker Paulus her om makedonernes givertjeneste.

Hvordan kunne Paulus vite at Gud hadde gitt dem en nåde? Fordi de ga over evne. De hadde i overveldende glede og dyp fattigdom vist en stor rikdom på oppriktig godhet.

Ønsker du at Gud skal arbeide i ditt liv?

Som kristne kan vi kanskje noen ganger undre oss over om Gud virkelig har gjort en forandring i oss. Vi kan slite i kamp mot synd og kjenne på en likegyldighet. Bibelen sier at Gud bor i oss (Joh 14:23, Gal 2:20), men ser vi konsekvensene i praksis?

Jeg tror og håper at du ønsker at Gud skal virke i ditt liv. For konsekvensene av at Gud virker i ditt liv er fantastiske (Gal 5:22-23).

Hvordan kan vi la Gud virke i våre liv? Skal vi sitte og vente på at Gud skal gjøre et mirakel i oss?

For mange høres det logisk ut at dersom Guds nåde skal virke i oss, så må vi være helt passive. Husk derimot at Paulus mente at Guds nåde og hans eget harde arbeid hang veldig sammen. Det var ikke enten eller, men både og.

Sannheten er den at skal vi se Guds nåde virksom i vår vandring så kan vi ikke hvile og vente på at noe spesielt skal skje. Tvert imot så skal vi arbeide, for dersom vi arbeider, er Gud allerede virksom i oss.

«Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.» (Fil 2:12-13)

Det kan kanskje være vanskelig å forstå nøyaktig hvordan Guds nåde og vårt arbeid alltid henger sammen. Vår oppgave er likevel å arbeide. Og gjør vi det (med rett motiv), har Gud allerede virket på våre liv.

Dersom det er Gud som virker i oss både å ville og å virke til hans gode behag, så må det være Gud som allerede er virksom i oss når vi lever til hans gode behag.

«Act the miracle», har John Piper sagt om hvordan helliggjørelsen er. Våre gode gjerninger som Gud virker i oss er et mirakel som vi samtidig er ansvarlige for å jobbe for.

Gjør vi det?