Porno ødelegger andre

Pornografi: Porno ødelegger andre

6. desember, 2015 av

I de to foregående artiklene  så vi på hvordan pornografi ødelegger deg som bruker. I dag skal vi se på hvordan  pornografi ødelegger andre.

Pornomodellene

Pornoindustrien er spesielt degraderende for kvinner, og de kvinnelige pornomodellene er de som sliter mest, ifølge flere tidligere pornomodeller.

Shelley Lubben var i pornoindustrien på 1990-tallet og hun beskriver livet i bransjen slik:

«After prostitution I got burned out, and I was lied to that I would be safe from STDs (sexually transmitted diseases) and I would make all this money. I was a single parent, so what the heck, might as well do sex on camera. But it was completely and utterly the worst, darkest thing I’ve ever been involved in

Shelley forteller videre om dopbruk og psykiske lidelser.

«Not every porn star’s a drug addict, but the majority of them are. And I can’t tell you, when I went through recovery, I had PTSD [posttraumatisk stresslidelse]. I had all kinds of disorders, serious traumas.»

En annen tidligere pornomodell, Tanya Burleson, sier at menn og kvinner i industrien bruker rusmidler fordi de blir så dårlig behandlet. En undersøkelse fra 2012 viser at 79% av pornostjernene har brukt marihuana, 50% har brukt ecstacy, 44% har brukt kokain og 39% har brukt hallusigene stoffer.

Shelley gir mange grunner for at folk er i pornoindustrien på tross av forholdene. Hovedsaklig er det sosiale og økonomiske grunner. I stor grad det samme som gjør at mange er prostituerte.

Vold og press i pornoindustrien

En tredje tidligere pornomodell Jessica sa:

«Den eneste forskjellen på det jeg gjennomgikk, og en voldtekt, var pengene.»

Mange porno-tilhengere sier at pornografi ikke er ødeleggende for noen og at det bare er propaganda fra moralister. Det er langt fra sannheten.

En analyse av de mest populære pornofilmene viser at det er fysisk aggresjon i ca. 90% av scenene. Ikke akkurat en god utdannelse for de mange unge gutter og jenter som hovedsaklig har pornografi som seksualundervisning.

På 90-tallet ble ovenfornevnte Shelley presset til å gjøre mange scener som hun ikke ville. Siden da har pornoindustrien blitt grovere og mer brutal. Shelley sier at hun ikke ville tillat det som skjer i dag:

«But yeah, in my day I would have never let anyone rip my mouth or put some weird gadget in my mouth or do something where they’re causing a rectum prolapse, I wouldn’t have done that. I would’ve walked away. Nowadays, girls have to end up doing that stuff, ‘cause that’s what sells. So it’s really sad this is a lot of our society that, but you know, everyone’s so desensitized to vanilla sex now. They want it harder, and grosser and darker, and you know, I can’t imagine what our society will be like in 20 years from now.»

For Shelley Lubben ble Jesus Kristus redningen (den eneste virkelige redningen). Hun møtte frelseren gjennom en pastor, forlot industrien og giftet seg senere med pastoren. De har gått igjennom ti vanskelige år med rehabilitering.

Ødelagte ekteskap og familier

Pornografi går ikke bare ut over pornomodellene. Ifølge en undersøkelse leder pornografi til at utroskap øker med 300 prosent. Videre sier The American Academy of Matrimonial Lawyers at i 56% av skilsmissetilfellene var det en part som var oppslukt av pornografi.

Når vi tenker på det forskningen har vist at pornografi gjør med hjernen, så er det forståelig. Joe Carter skriver i en artikkel for The Gospel Coalition:

«Because erotic imagery triggers more dopamine than sex with a familiar partner, exposure to pornography leads to “arousal addiction” and teaches the brain to prefer the image and become less satisfied with real-life sexual partners.»

Hvorfor ha samme partner, når du kan ha ny partner hver dag? Pornografien forandrer hjernen din slik at bildene og andre kvinner blir det som i størst grad vekker seksuell lyst.

Derfor går pornografi og gode ekteskap som regel ikke sammen, og kristelig sett går de aldri sammen.

Forskning viser også at mange kvinner, uavhengig av religion, ser pornografi som en trussel for ekteskapet, og en grunn til å ende det. Både på grunn av at mannen tar tid som de kunne brukt sammen til å være «alene», og fordi “alenetiden” brukes sammen med andre kvinner. Derfor ser mange kvinner på det som noe tilsvarende utroskap.

Og de kvinnene som ser slik på saken ser saken klart.

Dette får også andre konsekvenser for de kvinnene som blir tilsidesatt. Ifølge Covenant Eyes så kan 70% av konene til porno-avhengige bli diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse.

Guds vei

Gud, som er god, vil selvfølgelig ikke dette for ekteskapene. I Ordspråkene 5 sier Salomo at en mann skal glede seg seksuelt i sin kone, og Paulus sier i 1. Korinterbrev 7:3-5 at konene og mennene skal elske hverandre og seksuelt sett gi generøst til hverandre.

Hvis du er lei av din ektefelle så kan du be Gud om fornyet kjærlighet. Det hjelper ikke å søke inn i pornografien.

Pornografi kan altså lede til ødelagte mennesker, ødelagte ekteskap, og ødelagte ekteskap leder til ødelagte familier der barna kanskje blir de største ofrene både psykisk og fysisk.

Ikke rart Gud advarer så sterkt mot seksuell synd (gresk: porneia), og det i en kontekst av nestekjærlighet (1. Tess. 3:12; 4:9).

«For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. … Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.» 1. Tess. 4:3, 8