Drepte du Jesus?

Drepte du Jesus?

3. februar, 2016 av

I et intervju i forbindelse med filmen «The Passion of Christ» ble regissør Mel Gibson spurt, «Hvem drepte Jesus?» Gibson svarte, «Vi drepte alle Jesus.»

Selv om de fleste evangeliske kristne ikke ser på Gibson som en teolog som det er lurt å lytte til, er det mange som er enige med Gibson i dette spørsmålet. Mange forkynnere har sagt lignende ting. Men sier Bibelen det samme?

Halvsannheter overbeviser mange

Sitater ovenfor har en sannhet i seg. Vi er alle skyldige. I tillegg er det helt riktig at vi alle har potensiale i oss til å gjøre det som jødene gjorde da de korsfestet Jesus. Vi har alle en ond, medfødt natur som er i stand til å gjøre de verste tingene, med mindre Gud hindrer oss.

Og heldigvis har Gud, i det som blir kalt hans «almenne nåde», ofte hindret oss fra å begå store og skammelige synder (Salme 19:14).

Sannheten om at vi alle er skyldige betyr likevel ikke at vi drepte Jesus.

Andre hevder at vi drepte Jesus fordi det var våre synder som gjorde det nødvendig for Jesus å dø. Det er riktig at dersom ikke vi mennesker hadde syndet, så trengte heller ikke Jesus å dø. I den forstand var det våre synder gjorde Jesu død nødvendig.

Samtidig var det ikke slik at Jesus måtte dø fordi vi syndet. Jesus kunne ha valgt å ikke dø, dersom dette hadde vært i overenstemmelse med Gud Faders plan. Derfor er det så stort at han likevel valgte å dø, helt frivillig.

Sannheten om at våre synder på en måte gjorde Jesu død nødvendig betyr altså ikke at vi drepte Jesus.

Men hvem var det da som drepte Jesus?

Jesus ble ikke drept av meg og deg. Vi var ikke engang født når Jesus ble drept. Nei, vi kan ikke reise tilbake i tid.

Aldri i Bibelen står det at alle vi kristne drepte Jesus. Dermed kommer man med en utenombibelsk tanke om man sier at vi drepte Jesus.

Jesus gav derimot livet sitt frivillig.

«Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til at meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min Far.» (Johannes 10:17-18)

Selv om jødene og romerne drepte Jesus (Apg 4:27-28), så gjorde de bare det Jesus tillot dem å gjøre (John 19:10-11). Å ta livet av Jesus stod virkelig ikke i deres makt, for Jesus er Herre over død og liv.

Samtidig som Jesus selv gav sitt liv, knuste Gud Fader sin egen sønn for at vi skulle gå fri.

              «Men det behaget Herren å knuse ham.» (Jesaja 53:10a)

Det behaget ikke Gud Fader å knuse sin egen sønn fordi han elsket å se sin Sønn i smerte men fordi han elsket oss og ville frikjøpe for seg selv et eiendomsfolk, til sin egen ære (Tit 2:14).

Selv om tanken om at vi drepte Jesus trolig er godt ment fordi man tenker at det høres ydmykt ut, så blir virkningen motsatt.

Vår rolle i forsoningen er så liten at vi ikke engang hadde makt til å drepe Jesus. Gud tok derimot  livet av sin egen Sønn. Gud gjorde alt; vi gjorde ingenting.

Jesus hadde makt til å gi sitt eget liv. Det var ingen andre som tok det. Dermed trengte han ikke å dø. Likevel gjorde han det. Fordi han elsker oss.