Det blir trangere i Norge

3. mai, 2016 av

Muhammed, Jesus og læreren ved Danielsen skole

Nrk publiserte nylig en ikke-sak som en stor nyhetssak! Hva var saken? En lærer ved Danielsen Barne- og Ungdomsskole på Sotra utenfor Bergen hadde sammenlignet Muhammed med Jesus ut ifra det som står i Koranen, hadith og Bibelen.

Dette hadde fått en mor til en elev ved skolen til å reagere.

«Vi har gitt beskjed til skolen om at dette ikke er greit.» – Mor til elev på skolen.

Religionshistoriker Kari Vogt reagerer også sterkt. På spørsmål om hun er overrasket over undervisningen sier hun:

«Både ja og nei, men dette er å gå lenger enn det jeg har sett tidligere.»

Det har også kommet en kommentar fra øverste hold i Norge. Statssekretær Birgitte Jordahl sier:

«Undervisningen om de ulike verdensreligioner og ulike livssyn skal ikke fremme intoleranse eller frykt for andre kulturer og religioner.»

Sannhet eller følelser

«Det er vinklingen i undervisningen vi reagerer på. Her snakker man ned en religion for å fremme en annen.» – Mor til elev

For det første: Denne moren har sendt barnet sitt på en kristen privatskole og forventer at de ikke skal favorisere noen religion? Hun burde kanskje vurdere å sende barna sine på en offentlig skole der et sekulært livssyn legges til grunn for undervisningen?

For det andre: Er det ulovlig i Norge å fremme en religion til fordel for en annen? Da forsvinner meningen med menigheter, private skoler og religionsfriheten.

For det tredje: Er det sant det som sies om Muhammed og Jesus på dette arket? Hvis «ja», er det ikke da tillat og sammenligne fakta punktvis i norsk skole?

«Han ble skremt og reagerte på at en religion kunne være så ond.» Mor om sønn som er elev ved Danielsen

Hvis sannheten er skremmende skal man holde den skjult fordi den sprekker idyll-boblen til elever og foreldre? Er det feil å si at vi lever utenfor Eden post-syndefallet?

Hvis det er tilfellet så synes jeg at denne morens holdninger er skremmende, og da burde kanskje ikke det heller være «greit» å si det hun sier?

Denne saken er et klassisk eksempel på hvordan samfunnet vårt reagerer på politisk ukorrekte påstander. Vi får ingen saklig gjennomgang av faktaene på arket, men bare klaging fordi det er «skremmende» innhold. Folks følelser trumfer saklighet og sannhet.

Skuffende av skolens ledelse

«Vi beklager at dette undervisningsarket ble delt ut. … det er ikke i tråd med det vi som skole ønsker å formidle om verken Muhammed eller Jesus.» Rektor ved skolen

Det er skuffende at ledelsen ved Danielsen skole bøyer seg for det små-totalitære og intolerante føleriet, og ikke imøtegår påstandene, men heller sier seg enig med den norske sekulære statsreligionen.

Og hva var egentlig galt med formidlingen av Jesus?

Læreren understreker respekt og kjærlighet

«Dette et skoleeksempel på noe som er svært skadelig for barn å møte, fordi det springer ut av en form for forakt for andre menneskers tro.» Kari Vogt

Kari Vogts forakt for denne undervisningen og andres tro er kanskje også svært skadelig?

Omvendt har personlig kjennskap til læreren som laget arket. Læreren understreker at det ble undervist om at man må møte muslimer med respekt og kjærlighet om vi skal vinne dem for Kristus [noe alle sanne kristne vil*].  (Forklaring for eventuelt ikke-kristne: Når en kristen sier at man vil «vinne noen for Jesus» så er det et uttrykk for det kjærligste man som kristen kan og skal gjøre.) *Mitt tillegg.

Dette har altså ingenting å gjøre med forakt mot muslimer, som Vogt hevder.

Det må gå an å fortelle sannheten om islam og for eksempel sitere/parafrasere Koranen og hadith slik denne læreren indirekte har gjort, samtidig som man kan understreke Jesu ord om å elske sin neste.

Hva er moralen i historien?

Hva er det Vogt og andre tilsynelatende ønsker å fortelle oss? Moralen i denne historien må bli:

«Lærere, ikke undervis sannhet som kan være ubehagelig,

men bøy dere for oss og si bare det som vi føler er rett.»

Sagt med andre ord: Det blir trangere i Norge.