Kristus er med deg, for alltid: Avskjedene – del 2

27. juli, 2016 av

Octavius Winslow var en populær forkynner fra 1800-tallet og virket på samme tid som sin venn Charles Spurgeon og J.C Ryle. Han ble ofte omtalt som «Pilegrimens Følgesvenn», på grunn av sin sjelesørgeriske stil.

En anonym bidragsyter og venn av Omvendt har arbeidet med og oversatt Octavius Winslows (1808-1878) bok «Kristus er med deg, for alltid». Følgende bloginnlegg er fortsettelsen av forrige innlegg i en serie som inneholder oppmuntringer fra boken. 

Avskjedene – del 2

… Hva Herren har lagt til rette for oss, hvilke veier han skal lede oss inn på, hva han kommer til å lære oss, hva slags prøvelser han skal modne oss i for å forberede oss for den evige hvile, skal vi ikke gå i detaljer om. For det holder at alt dette er i pakten, og at det er han som forvalter denne pakten. Og hva enn lyse og mørke tider måtte prege dette livet – selv om vår lovsang er om både barmhjertighet og dom – så vil vi med tålmodighet vente, og i all rolighet stole på at våre prøvelser er skjulte velsignelser. At alle disse velsignelsene vil være lysets skritt på veien, og vil i tillegg hjelpe vår vekst i det guddommelige liv. De vil alle dra oss nærmere Gud, og gjør oss passende for himmelen.

Når du går inn i et nytt kapittel av pilegrimsvandringen, så anbefaler jeg at du tar fatt på den sanne Stav. Når du lener deg på denne Staven med troen til et barn, vil du bli holdt stødig, bli trygt ledet, holdt med all sikkerhet, gitt styrke fra himmelen, oppmuntret og få trøst for vært skritt du går på veien. Herren ga dette til hele Menigheten sin, når han byttet ut fornedrelsen mot hans herlighets trone. Han ga selv denne gaven til apostlene sine, de som har overlevert løftene til oss, og er selv ferdig med sin pilegrims vandring. I Kristi navn så legger jeg denne Staven i dine hender, og ber deg om å ta godt tak og fortsette vandringen til Himmelriket. Og Herren sier deg:

«og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

La meg nå, et lite øyeblikk, fokusere tankene dine på han som ga løftet med en garanti: «Jeg er med dere.» Hvis du hadde hatt visshet om det personlige nærværet, alltid tilstedeværende, alltid påtrengende, alltid utholdende – hatt visshet om en kjærlig venn valgt ut av de beste kretser; og denne vennen var den viseste, den mektigeste, mest sannferdige, den kjærligste, ærlig og alltid full av sympati – ville du ikke ha vært fornøyd med å vandre med ham for resten av livet, hva det enn måtte innebære? Ville du ikke gjøre ham til den fortrolige i din barm, delaktig i hver glede og alle dine sorgfulle øyeblikk? Denne Vennen det er snakk om er Kristus! Han har den største stillingen blant sitt folk for alltid! Overalt og samtidig, er hans nærvær …

atmosfæren som omfavner dem,

skjoldet som dekker dem,

sola som veileder og gleder menigheten, på veien til den Himmelske By, der hans forherligede nærvær fyller …

hver sjel med ubeskrivelig glede,

himmelen med flotteste lovsang, og

evigheten med dens overskridende prakt!

Når Jesus forlot jorda, bandt han sitt folks personlige interesse rundt sitt eget hjerte, og tok dem med seg til himmelen. Selv om Herren ikke er personlig og synlig tilstede i sitt folks vandring – prøvelsene eller striden – så er hans åndelige nærvær overalt og alltid rundt dem. Helt til de skal bytte ut denne verden med himmelen, slik han gjorde. Det er som om Jesus selv sier, «Hør! Legg merke til og se! Jeg, Gud inkarnert, som åpnet mitt blødende hjerte for din forløsning på Golgata, jeg som er din kjæreste venn og eldre bror – jeg er alltid med deg, over alt og hele tiden, inntil verdens ende!»

Du som er Guds hellige! Dette er løftenes løfte, den største perlen blant alle løftene, det overgår alt i både makt og dyrebarhet – samtidig som det er selve grunnlaget, sødmen, og garantien for alle de andre – Kristus er for alltid med deg! Om dette var den eneste garantien fra Guds Ord som kunne gitt deg håp, så kunne du rope ut med all takksigelse og sannferdighet: «Herre, dette er nok for meg! Med denne Staven kan jeg fortsette reisen, om det skulle være gjennom flammer og hav, for du holder meg. Bevart ved din kraft og beroliget av din sympatiserende kjærlighet, så skal jeg streve fremover til du fører meg inn i din evige rikdom!»

 

Tredje og siste del av Avskjedene kommer snart.