Hvorfor du skal slippe å sammenligne deg med andre

3. august, 2016 av

        «Comparison is the death of joy» – Mark Twain

Det finnes en iboende trang i oss alle til å sammenligne oss med andre. Vi gjør dette hele tiden. Dette preger spesielt unge. På skolen og blant venner tenker mange på hvordan man er i forhold til andre hva angår utseende, kropp, skoleresultater, popularitet osv.

For mange kan det virke som man deltar i en slags usynlig konkurranse om å være best i alt, eller i alle fall å unngå å være verst i alt. Man må nå opp til et spesielt nivå for å bli fornøyd. Og selv da blir man som regel ikke fornøyd, for det finnes alltid noen som er penere, tynnere og smartere. Og det er alltid lett å finne feil hos en selv.

Selv om det å sammenligne seg preger unge spesielt, så blir vi som regel ikke fri dette når vi blir eldre. Voksne sammenligner seg gjerne med andre i å ha størst og finest hus, dyrest bil, den beste jobben, vellykkede barn, de beste ferieturene og den beste tiden i Birkebeineren.

Vi har altså alle en tendens til å hele tiden streve for å komme opp på et visst nivå for å bli anerkjent av mennesker. Som om hva andre mennesker tenker om oss er det viktigste.

Fri fra menneskers forventninger

Vi trenger alle å spørre oss selv om det å bli sett av andre er blitt en avgud for oss. Om det at vi sammenligner oss med andre egentlig bare er et tegn på at vi bryr oss litt for mye om å komme opp på et slags nivå der vi blir akseptert, som om det var nødvendig for å være tilfreds.

Dersom du er en kristen, en som tror på Jesus, så er din tendens til å sammenligne deg med andre et tegn på at du trenger å bli mer grunnfestet i din identitet i Kristus. Da du ble frelst, ble du fri fra den fordømmelsen du fortjente på grunn av din egen synd (Rom 8:1). Siden Jesus tok din synd, gikk du fri.

I Kristus er du altså akseptert av Gud, ham som har skapt deg og alt annet. Gud skapte deg unik, med en helt spesiell plan for ditt liv. Gud har gitt deg et et spesielt utseende og personlighet, med unike nådegaver. Ingen kan ta din rolle i Guds plan. Og du skal heller ikke ta andres rolle. Derfor blir det meningsløst å sammenligne deg med andre.

La andre få være seg selv, ut fra hvordan Gud har skapt dem og hvilken plan Gud har for livet deres. Og vær deg selv ut fra hvordan Gud har skapt deg og hvilken plan han har for ditt liv. Tenk hvor trist det vil være dersom man lever livet sitt som et forsøk på å være andre.

Det er utrolig deilig å være fri fra å sammenligne seg med andre. Og jeg ønsker at du også skal få del i denne friheten, dersom du ikke allerede har fått det. Selvsagt kan feil tanker noen ganger snike seg inn. Men de skal ikke få prege. Vi er kalt til å ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus (2. Kor 10:5).