Jeg tror på Jesus

21. august, 2016 av

Av og til glemmer vi at det er Jesus vi tror på. Vi skiller læren fra læremesteren og kan da nesten tenke, snakke og tvile som om det er vi som har kommet på disse læresetningene. Men slik er det ikke, og det er stor styrke i å minnes at det er Jesus vi tror på. Han er en historisk realitet, Han beseiret døden og stod opp igjen; Han er det troverdige vitnet (Åp. 1:5); Han er sannheten; Han er Herre over kosmos og deg; Han er opphøyd i all evighet; Han er den levende Gud; Han vil en dag komme tilbake for å dømme levende og døde, og Han er det jeg tror på!

12 sannheter fra Jesus

Her kommer en liste med 12 viktige sannheter Gud har åpenbart, og som vi er kalt til å tro på og leve etter fordi de kommer fra Jesus, Ham vi sier vi tror på.

1) Ordet

Jeg tror på det Jesus sier om Bibelen, at den er Guds Ord (Matt. 15:6, Joh. 10:35, Apg. 22:15, 1. Tim. 5:18, 2. Tim. 3:16, 2. Pet. 3:15f).

Jeg tror ikke på deg, du som sier at Bibelen er en blanding av ekte og falske «penger», og hva som havner i ene eller andre kategorien blir avgjort av folks subjektive og kulturelt pregede følelser.

2) Historisitet

Jeg tror på Jesus når han sier at Det gamle testamentet skildrer ekte historiske hendelser (Matt. 11:23f, Luk. 17:26, Apg. 7), ikke myter og eventyr slik man lærer på teologistudiet i Norge (Luk. 11:51 – hele GTs historie bekreftes da Jesus nevner den første og siste boken i den jødiske organiseringen av GT-kanon).

Jeg tror ikke på deg, du som sier at de historiske tekstene i Det gamle testamentet er myter. Jeg sier du fabler, at du kommer med myter, og ikke Skriften.

3) Skapelsen

Jeg tror på det Jesus sier om skapelsen (1. Mos. 1-2), mann og kvinne og ekteskap (Matt. 19:1-10).

Jeg tror ikke på deg, du som sier at skapelsesberetningen egentlig bare er et forfjamset, upresist, feilaktig og langtekkelig alternativ til å si: «Gud skapte», og dermed også annullerer detaljene – som imago Dei, skaperordningen, ekteskapet og kjønnsforskjellene.

4) Rett og galt

Jeg tror på det Jesus sier om rett og galt, godt og ondt, hellighet og synd (Mark. 7:23, Matt. 5-7; 12:34, Luk. 12:34).

Jeg tror ikke på deg, du som sier det stikk motsatte av Jesus eller har en annen standard enn Mesteren når det kommer til baktalelse, penger, seksualitet, osv. 

5) Syndenatur

Jeg tror på det Jesus sier om menneskets syndenatur og menneskets hjerte (Joh. 1:10f; 3:6, 19-20; 6:44).

Jeg tror ikke på deg som naturlig nok fornekter vår natur og sier overfladisk at alle mennesker er gode på bunnen.

6) Falske og sanne troende

Jeg tror på det Jesus sier om falske og sanne troende, falske og sanne profeter og lærere (Matt. 7:15-27; 13:18-23; 25:1-13).

Jeg tror ikke på deg som sier det er galt, ukjærlig og dømmende å si det Jesus sier.

7) Helvete

Jeg tror på det Jesus sier om helvete (Matt. 25:46; Luk. 12:4f).

Jeg tror ikke på deg som er så preget av din kultur at du sier Jesus bare var preget av sin kultur.

8) Frelse

Jeg tror på det Jesus sier om frelse, tilgivelse og nåde (Matt. 1:21; 20:28, Luk. 5:31f; 24:47).

Jeg tror ikke på deg som sier det er mange veier til Gud og at man kan få tilgivelse uten soning.

9) Kjærlighet

Jeg tror på det Jesus sier om kjærlighet, omvendelse og selvfornektelse (Matt. 22:36ff, Luk. 9:23-29; 14:33).

Jeg tror ikke på deg som unnskylder din ukjærlighet og synd med din synd/elendighet eller et forvridd konsept av Guds nåde (Tit. 1:16, 1. Joh. 3:6-9, Jud. v.4) og derfor ikke fornekter deg selv og tar oppgjør med det som naglet vår Frelser til korset, og som gjør at mennesker ikke arver Guds rike (Gal. 5:19-21).

10) Eskatologi

Jeg tror på det Jesus sier om sin gjenkomst og en ny verden der rettferdighet bor (Luk. 21:27f).

Jeg tror ikke på dårlig selskap (1. Kor. 15:33) som sier at det ikke er noen oppstandelse og noe paradis.  

11) Jesus

Jeg tror på det Jesus sier om seg selv, at Han er skaper og opprettholder av denne verden, at Han er sannheten, veien og livet og at ingen kommer til Gud Fader uten ved Ham (Joh. 1:1-3; 14:6).

Jeg tror ikke på deg som sier at Jesus ikke er Gud, ikke fortjener tilbedelse og at vi ikke kan stole helt og holdent på Ham fordi Han var så preget av sin menneskelighet at Han ikke var og er hundre prosent Sannhet.

12) Apostlene

Jeg tror på det Jesus sier om sine apostler, at de er Hans budbærere og gir oss Hans ord ved Den Hellige Ånd (Matt. 28:18-20, Joh. 16:12-15, Apg. 22:14f).

Jeg tror ikke på deg som skiller det Matteus har sagt at Jesus har sagt fra det Paulus har sagt at Jesus har sagt og skaper din egen kanon; skiller det Jesus direkte har sagt fra det Han indirekte har sagt og slik forakter apostlene, deres Herre og Den Hellige Ånd.

Jeg tror på Jesus – hva med deg?

Ikke si du tror på Ham dersom du ikke tror på det Han sier, har gjort, gjør og vil gjøre.

Og ikke si at du elsker Ham dersom du ikke holder Hans bud.

For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet sammen med de hellige engler.” Mark. 8:38

“Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.” Matt. 24:35

Til deg som stoler på Jesus, tror på det Han sier og elsker Ham, du trenger ikke skamme deg, selv om folk vil gjøre deg til skamme.