Hvorfor man bør melde seg ut av Den norske kirke

14. september, 2016 av

Etter kirkemøtet har det vært en en del debatt i norsk kristelig media om det riktige er at de som tror på Jesus må forlate kirken eller ikke.

Jeg skriver dette innlegget om hvorfor jeg ikke kunne jobbet som prest i Dnk. Dette er også mitt råd til andre om hvorfor de ikke bør jobbe i eller være medlem av Den norske kirke.

1) Løgn i ledelsen

For å gå rett på en ubehagelig sak: Ledelsen i DNK lyver om Jesus, om evangeliet og forvrenger sannheten. Hvordan lyver de? Alle biskopene og kirkemøtet er enige om at det Guds Ord sier er synd (spesifikt homofili) ikke er synd, men noe hellig. Dermed har de blod på hendene når de åpent går i mot kirkens fundament (Bibelen) og forfører mennesker inn i fortapelsen.

Hadde de i det minste sagt: «Vi vil fortsette å være religiøse, men vi går vekk fra den kristne tro og lager vårt eget gudebilde som er basert på deler av den kristne tro, men dominert av kulturen og erfaringen.” Hadde de innrømmet det så hadde de i det minste vært ærlige, men de lyver.

Profeten Jeremias ord til et frafallent Juda er også relevante i dag:

Hvordan kan dere si: «Vi er vise,

         vi har Herrens lov hos oss»?

         Se, skrivernes falske penn

         har forfalsket den!” Jer. 8:8

Jeg kunne ikke underordnet meg løgnerske ledere og arbeidet på deres skute og hengt opp deres segl slik at tidsåndens vind kunne blåse oss lenger vekk fra frelsens havn.

2) Baal-dyrkelse

Tilber Den norske kirke Baal? Nei, men kunne de ikke like så godt gjort det? De har laget seg en gud i sitt bilde, og det er like alvorlig som om de hadde dyrket Baal, slik Israelsfolket dessverre ofte gjorde i Det gamle testamentet. De har for lenge siden gått vekk fra Skriften som øverste autoritet og holder seg til Sola Cultura. Denne avgudsdyrkelse gjelder ikke alle i DNK, men den gjelder ledelsen og majoriteten (les Edvards tidligere innlegg om det her).

Avguden som tilbes er humanismen, som misliker kristenmannsblod like mye som venstresiden misliker jaffaappelsiner. Mennesket er i sentrum og Den Treenige Gud blir gjort til en butler. Dette burde skape samme reaksjon som om de tilba Baal, men folk reagerer ikke fordi DNK forfører folk ved å bruke kristen terminologi.

3) Ofre til avguden?

Medlemmer av DNK støtter dem økonomisk. DNK får minst 850 kroner pr medlem som de vil bruke for å fremme sine løgner om Jesus. Så med ditt medlemskap gir du DNK penger og makt.

4) Kirketukt og nattverd

Som prest i DNK måtte jeg ha nektet mange folk nattverd og fellesskap hvis jeg skulle vært tro mot Jesus og tatt hensyn til kirkens renhet og vitnesbyrd. Både på grunn av læremessig og moralsk synd. For eksempel folk som lever i hor som samboerskap, likekjønnet ekteskap, og andre åpenbare synder.

Men problemet er at jeg ikke kunne utøvd kirketukt slik Jesus sier for det er i praksis umulig i Dnk. En må altså godta utukt i stedet for å utøve kirketukt. Man må tåle forgiftningen av kirken, i stedet for å forsterke den. Man må se på mens ulvene spiser fårene levende, i stedet for å skyte ulvene og redde fårene.

Dette er dermed nok et ord fra Jesus som ikke kan praktiseres:

Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme?” 1. Kor. 5:11f

Og de som ikke holder Jesu bud, elsker Ham ikke.

5) Dåp og konfirmasjon

Som prest måtte jeg ha nektet ikke-troende foreldre å døpe barna sine og gi løfter til Gud, siden de ikke tror på Ham de sverger til, er uinteressert i å holde løftene og at barnet skal bli frelst.

“Det er bedre at du ikke gir ham noe løfte, enn å love og ikke holde det.” Fork. 5:4

Jeg måtte også ha nektet ca. 90% av potensielle konfirmanter fra å bekrefte/konfirmere troen sin fordi de ikke har noe kristentro å bekrefte. Det eneste de bekrefter er allment hykleri og pengekjærhet.

Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.” Matt. 15:7-9

 

6) Farlig assosiasjon

Som prest får man utrolig mange utfordringer og et stort forventningspress om å være Mr. Politisk Korrekt. Ikke undervurder gruppepress.

Det er ikke mye rom for å være bibelsk korrekt i DNK, uten at det blir sjau!

Jeg ville ikke jobbet i DNK fordi jeg frykter min egen feighet. Jeg hadde sannsynligvis gått på det ene lille kompromisset etter det andre. Sakte hadde jeg blitt syrnet av surdeigen. Og jeg ville risikert å ende opp i de frafalnes rekker.

Kanskje du kan hindre at sykdommen sprer seg, men sannsynligvis ender det med at du vil bli smittet.

Ta ikke feil! Dårlig selskap ødelegger gode vaner. (1. Kor. 15:33)

Selv om man skulle ta tydelig avstand fra Dnks ledelse på talerstol og i livet ellers, så er det vanskelig å unngå livsfarlige krasj på denne såpeglatte veien.

Gud advarer sterkt mot å samarbeide med dem som motarbeider Ham. Det er “verboten”!

Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket?” 2. Kor. 6:14

Kanskje noen vil innvende: «Men her vi bor er det en god, bibeltro og evangelisk prest!»

Altså en prest som ikke konfirmerer vantro og tradisjon, en prest som advarer mot biskopene, en prest som tror Bibelen er Guds ord og som forkynner et klart evangelium? «Ja».

Vel, problemet er at man fortsatt forblir under ledelse av liberale biskoper; at man risikerer å komme under en liberal prest i fremtiden eller en vranglærende vikarprest; at man heller ikke i en slik menighet virkelig kan praktisere kirketukt og bibelsk nattverd (pga. folkekirketanken). Dermed har man fortsatt en farlig assosiasjon og man støtter fortsatt svært usunne og farlige lærere økonomisk ved sitt medlemskap.

Men har du en «god, bibeltro og evangelisk prest» så vil jeg gjerne høre dine innvendinger mot mine argumenter.

7) Alternativ behandling

Det er mulig å påvirke DNK uten å være en del av den. Det er bedre å bygge nybygg eller søke andre solide bygg enn å gå inn i ett som er så råttent at man risikerer å gå gjennom gulvet. (Den katolske kirke er ikke et «godt bygg», men en falsk kirke.)

Og det finnes alternativer som Gud vil ære. Tenk på det! Det gleder meg å tenke på muligheten. Muligheten til å få fullt av små bibeltro menigheter med evangeliet om Jesus i sentrum! Forsamlinger av mennesker som er overgitt til Herren, har en bibelsk struktur (etter pastoralbrevene) og som vil rive ned djevelens festningeverk og spre lyset i Norge.

Konklusjon

Av disse syv grunnene vil jeg fraråde folk å være del av DNK og tilråde folk å benytte seg av den elektroniske utmeldingsmuligheten

“Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem!” Rom. 16:17