Gjennomført elendig

5. april, 2017 av

Elendighetsteologi er et begrep som beskriver en lære som legger mye fokus på menneskets syndenatur og elendighet. På mange måter så står den i motsetning til herlighetsteologien som ser positivt på det meste.

Det er sant at vi er elendige i oss selv, men noen tar elendighetsteologien litt for langt og ender opp med et fokus som ikke stemmer overens med Bibelen, og omtaler heller ikke seg selv og andre på en bibelsk måte. Dette elendighetsfokuset bærer dårlig frukt og oppmuntrer til elendighet fremfor salighet, passivitet fremfor aktivitet, motløshet fremfor kraft og tap fremfor seier. 

I stedet for å være kjip og be dem korrigere seg etter Rettesnoren, så vil jeg heller omskrive noen bibelvers slik at det passer med deres tankegang. For bare da kan de virkelig være gjennomført og konsekvent elendig. Så her er mitt bidrag slik at de elendige fortsatt kan godte seg i sin elendighet.

Elendighetsbibelen

Samtlige vers er hentet fra den ikke-eksisterende «Elendighetsbibelen»:

«Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, hvis det var mulig …» Elendighetsversjonen av Matt. 3:8

«Og de [Sakarja og Elisabet] var begge helt pill råtne, og de vandret svært lastelig og brøt stort sett alle Herrens bud og forskrifter.» Elendighetsversjonen av Luk. 1:6

«Ved Ham har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet, eller rettere sagt, troens elendighet, siden lydighet minner om gjerningsreligion og ‘elendighet’ beskriver oss bedre enn ‘lydighet’.» Elendighetsversjonen av Rom. 1:5

«Vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve Guds rike? Så sant de ikke tror da. Verken … horkarer, tyver, grådige, drukkenbolter skal arve Guds rike. Og slik var noen av dere en gang, og slik er dere dessverre fortsatt hele gjengen.» Elendighetsversjonen av 1. Kor. 6:9, 10, 11

«Derfor om noen er i Kristus, er han akkurat som før. Det gamle fordervede vedvarer. Se alt er som det var, bortsett fra at syndene våre er borte. Det er ikke noe nytt liv, troen handler bare om å tro på en gjerning, ikke en person som er Herre over alt.» Elendighetsversjonen av 2. Kor. 5:17

«Paulus, Jesu Kristi dårlige apostel ved Guds vilje, til de forferdelige som er i Efesos …» Elendighetsversjonen av Ef. 1:1

«Vi husker alltid deres ugjerning i troen, deres sofaliv i kjærligheten og utålmodigheten i håpet …» Elendighetsversjonen av 1. Tess. 1:3

«Ta ikke hensyn til en anklage mot en eldste, men bruk elendighetskortet for å unnskylde all ugudelighet …» Elendighetsversjonen av 1. Tim. 5:19

«De sier at de kjenner Gud, men i sine gjerninger fornekter de Ham. De er avskyelige, ulydige og uskikket til all god gjerning … hmm akkurat som vi er egentlig. Så det er derfor umulig å kjenne noen på fruktene, så hvorfor sier jeg dette?!» Elendighetsversjonen av Tit. 1:16

“For slik kroppen er død uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger … neida 😉 !” Elendighetsversjonen av Jak. 2:26

«ettersom Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. Men dette som er skjenket står i et beger som er på en hylle så høyt oppe at ingen kan nå det og motta det som har blitt skjenket …» Elendighetsversjonen av 2. Pet. 1:3

Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten – men siden det ikke er mulig å vandre i lyset så får vi bare si at vi er i mørket og håpe på at det ikke betyr så mye at vi er i her, siden vi tror.” Elendighetsversjonen av 1. Joh. 1:6

«På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud – hvis det da bare hadde vært mulig 🙁 .» Elendighetsversjonen av 1. Joh. 2:3

«Den som sier at han blir i Ham, han skylder også selv å vandre slik som Han vandret. Men la meg korrigere meg selv, for egentlig skal vi bare se på Jesus ikke høre på Ham, gjøre som Ham og slik bli selvsentrerte fariseere.» 1. Joh. 2:6

“Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud – og dette gjelder bare i paradiset.” Elendighetsversjonen av 1. Joh. 3:9

Noen gode nyheter

Slik lyder en gjennomført elendighetsbibel, en forvrengt bibel.

Saken er ikke i realiteten så elendig. Nåden er ikke bare tilgivelse for syndene, selv om det er ufattelig herlig og stort. Nåden er også å bli født av Gud. De troende har fått en ny natur og blitt en ny skapning som hører Hyrdens røst og følger Ham. Nåden har gitt oss del i samfunnet med en oppstått og levende Jesus Kristus. Han som gir oss liv og overflod i evangeliet! Hans oppstandelseskraft virker i oss.

Paulus ber for dem i Efesos at de skal

“forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.” Ef. 1:19

To ting til slutt:

  • Jeg håper virkelig ikke at «elendighetsbibelen» fører til at noen vil tulle og harselere med Guds ord, og slik misbruke Guds navn. Å harselere med Ordet er ikke poenget og ikke faktum med denne artikkelen (hvis du er uenig i det så setter jeg pris på om du vil si ifra).
  • Denne artikkelen prøver ikke å belyse hele saken, men en del av saken. At jeg ønsker å advare mot en grøft (elendighetsgrøften), betyr ikke at jeg står i den andre (herlighetsgrøften).