Hvorfor jeg ikke kan anbefale The Shack av William P. Young

3. mai, 2017 av

For en del år siden kom det ut en bok, skrevet av William Young, om en far som mister sin datter. Rettere sagt, hun blir kidnappet og drept. Gjennom sorgen og smerten over tapet, så får hovedpersonen et møte med «Gud» i en hytte i skogen. Jeg leste boken for mange år siden, men den traff meg egentlig ikke. Det var flere ting som jeg da følte var spekulativt, men som jeg ikke var trygg nok til å formulere da.

Nå er altså filmen basert på romanen ute og mange kristenledere har anbefalt den, selv om mange også er kritiske. Jeg har ikke sett filmen, men skjønner det slik at den i stor grad holder seg tro mot romanen. De kommentarene jeg gir her, er altså i stor grad basert på hva selve romanen sier og som filmen er basert på.

Paulus advarer oss om at en liten surdeig syrner heler deigen (Gal 5.9). Det betyr at en liten detalj i det større bildet er nok til å ødelegge hele bildet, at en usann detalj i boken er nok til å korrumpere hele historien. I The Shack så er det ikke bare en, men flere surdeiger. Under beskriver jeg tre av de som kanskje er mest alvorlig.

1. Gud Faderen presenteres som en kvinne. Gjennom hele Bibelen presenterer Gud Seg Selv som enn hankjønn. Han refereres aldri til som kvinne eller beskrives ved det kvinnelige pronomenet. Når Gud tar på Seg et menneskes skikkelse i inkarnasjonen, så er det som mannen Jesus, Guds enbårne Sønn. Guds Sønn er ikke en tilfeldig betegnelse på en side ved Gud. Det er Gud Selv. Og Sønnens beskrivelse av Gud er selvsagt Faderen. Det er ikke tilfeldig at Gud slik presenterer Seg selv for oss.

En av de som hjalp Young å redigere boken, Wayne Jacobsen, sa følgende: «Karakteren i boken handler ikke om Guds kjønn, men gjennom hvem han ønsker å åpenbare seg.» Det er fint at de kommer med denne avklaringen, men her er problemstillingen: Å skape et bilde av Gud som er annerledes enn det vi finner i Bibelen vil alltid ha et potensiale i seg til å skape et forvrengt og falskt gudsbilde. Det var ikke tilfeldig at Gud valgte å åpenbare Seg som Far i Bibelen. Det er ikke tilfeldig at den bønn Jesus lærte disiplene å be var «Fader vår» (eller «Vår Far» om du vil). Det kunne vært sagt mer rundt dette, men du kan sikkert vurdere dette selv.

2. Gud straffer ikke synd. Sitat (oversatt): «Jeg trenger ikke å straffe mennesker for deres synd. Synden er sin egen straff, som fortærer deg fra innsiden. Det er ikke min hensikt å straffe den; det er min glede å helbrede den». Bibelen lærer oss at vi alle skal fram for Kristi domstol og dømmes for alt vi har gjort, både godt og ondt, ned til det hvert unyttig ord vi taler (Matt 12.36). Både når vi leser det gamle testamentet, Jesu og apostlenes ord, og Åpenbaringens bok ikke minst, så er det vanskelig å tro helt at Youngs påstand kan ha noen bibelsk grunnlag.

3. Gud underordner (eng: submits) Seg oss. Sitat (oversatt): «Papa er like underordnet meg som jeg er ham, eller Sarayu (Den Hellige Ånd) er meg, eller Papa er henne. Underordning handler ikke om autoritet det er ikke å være lydig; det handler kun om relasjoner av kjærlighet og respekt. Faktisk er vi underordnet dere på samme måte.» Vel, Jesus i Johannes 17 gir et litt annet bilde av dette.  Det kolliderer også med hva Paulus lærer oss i 1Kor 11.3: Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.

Mange flere skriftsteder kunne vært nevnt, men som du ser så får et slikt syn følger for utallige områder av vår tro. Dr. Albert Mohler advarer om at denne typen forståelse av underordning setter oss umiddelbart i fare for avgudsdyrkelse, hvor mennesket settes i sentrum, ikke Gud.

Det er flere poeng som kunne vært skrevet om sider ved The Shack som er bekymringsverdig (ikke minst slagsiden mot universialisme), men jeg vil avslutte med følgende. Når vi omtaler Gud, Hans vesen og Hans egenskaper, så er det av største betydning hvordan vi gjør dette. Ordene våre har enorme konsekvenser. Tenk over følgende avsnitt i Jobs bok, kapittel 42:

«Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine; for dere har ikke talt rett om Meg, som min tjener Job. Ta nå sju okser og sju værer, gå til Min tjener Job og bær dem fram som brennoffer for dere selv. Job, Min tjener, skal be for dere, og Jeg skal bønnhøre ham og ikke gjengjelde deres uforstand. Dere talte ikke rett om Meg, slik Min tjener Job gjorde.» Job, siden han hadde talt rett om Gud, skal gå i forbønn for sine venner. Og Gud vil høre Job, fordi han talte rett om Ham. 


La oss derfor vokte oss så vi tenker og taler rett om Gud til mennesker rundt oss og ikke leder de vekk fra sannheten i Guds Ord, men heller leder dem til sannhets erkjennelse og disippelskap bygget på Guds Ord og Guds Ord alene. Jeg kan derfor ikke anbefale noen å se The Shack.

 

Aktuelle linker:

Albert Mohlers kritikk av boken

Wayne Jacobsen svarer på noe av kritikken

Tim Challies ser på William P. Youngs siste bok, Lies We Tell About God, hvor Young kobler sin teologi direkte sammen med boken The Shack.