Hvordan vet du at Guds rike er nært?

3. juni, 2017 av

Tidligere hadde vi en peugeot som begynte å bli ganske sliten. Dermed lagde den også mye lyd. Derfor kunne folk som kjente oss høre på avstand når vi var på vei.

I det nye testamentet var det også noe man kunne merke var kommet nær.

I NT leser vi at det primært var én ting døperen Johannes og Jesus forkynte, nemlig Guds rike eller himlenes rike. De proklamerte at dette riket var kommet nær, og at man dermed skulle omvende seg:

Fra den tiden begynte han å si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær! (Matt 4:17)

Hva var egentlig dette riket? Mange tenker at dette bare er det samme som himmelen – der vi en gang skal sveve på skyer i en evighet. Men Jesus snakket ikke slik om Guds rike.

I Jesus sin forkynnelse var Guds rike allerede, men ennå ikke. Det betyr at riket allerede var kommet nær, i den forstand at når Jesus kom med sin kraft, så observerte man Guds herredømme i aksjon. Samtidig var dette riket bare begynt her på jord ved Jesu komme – før det skal bli fullendt ved Jesu andre komme.

All synd, nød og død i denne verden vitner om at Gud enda ikke regjerer med sitt rike fullt ut. Ja, Gud er allmektig her og nå. Det ondes eksistens forteller oss samtidig en annen sannhet. Det forteller oss ikke at Gud ikke eksisterer, slik ateister hevder. Nei, tilstedeværelsen av det onde er nettopp hva bibeltro kristne forventer i denne verden nå. For det vitner nemlig om at Gud enda ikke har lagt alle sine fiender inn under seg.

Men vi venter på den dagen (1. Kor 15:28). Da vil «kongedømmet over verden» tilhøre «vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.» (Åp 11:15)

Inntil da er likevel Guds herredømme, Guds rike nært.

Men hvordan vet vi at riket er nært?

I Lukas 11:15-23 blir Jesus anklaget for å drive ut demoner ved hjelp av djevelen. Jesus svarer da med å vise til at anklagen er tåpelig fordi det i så fall ville ha betydd at djevelen var kommet i strid med seg selv. Og det faktum at Jesus drev ut onde ånder var et tegn på at Guds rike var kommet til dem:

Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere. (Lukas 11:20)

Å drive ut onde ånder var altså ett tegn på rikets komme.

Men det er mer. For det finnes så mange kjennetegn på hvordan det vil være i det fullendte Guds rike, også som vi kan se her i dag. Ifølge Paulus består Guds rike i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Der vi ser sann rettferdighet, fred og glede, der har også Guds rike kommet nær.

Gud har gitt Den Hellige Ånd til alle som tror (Ef 1:13). I Åndens kraft er vi nå med på å fremme riket, helt til alle Guds fiender er underlagt Faderen og Sønnen.  

Fremskyndelsen av Guds rike er den treenige Guds verk, der vi også får lov til å arbeide. Ved å selv leve etter Guds rikes lover (som lært av Jesus og hans apostler), så vitner vi også om at vi tilhører et annet rike.

At Guds rike er kommet nær betyr at Guds herredømme virker. Jesus er vår Herre, og dermed er Guds rike nært i våre liv, og også rundt oss, i den grad vi lar Jesu herredømme få prege våre tanker, ord og gjerning.

Er det ikke oppmuntrende å vite at Guds rike ikke bare er noe som er langt der fremme, men som vi også, ved Guds kraft, kan få være med å fremme i dette livet, helt til alt det onde er underlagt Gud?